Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Srpen 2012 Elektrárna Dětmarovice a emise NOx. MILNÍKY V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ EDĚ 2 Uvedení do provozu 1975-1976 1. etapa DeNOx 1994-1997 Realizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Srpen 2012 Elektrárna Dětmarovice a emise NOx. MILNÍKY V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ EDĚ 2 Uvedení do provozu 1975-1976 1. etapa DeNOx 1994-1997 Realizace."— Transkript prezentace:

1 Srpen 2012 Elektrárna Dětmarovice a emise NOx

2 MILNÍKY V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ EDĚ 2 Uvedení do provozu 1975-1976 1. etapa DeNOx 1994-1997 Realizace odsíření 1996-1998 Rekonstrukce EO 2007-2009 2. etapa DeNOx v přípravě Granulační kotle 4 x 650 t/h (501,3 MWt)

3 3 VÝVOJ EMISNÍ KONCENTRACE NOx EDĚ PŘED A PO REALIZACI 1. ETAPY DENOx [ TJ ]

4 4 PROVOZNÍ VÝSLEDKY KOTLE č.1

5 5 DLOUHODOBÉ EMISE NOx EDĚ Instalovaná technologie pro snížení emisí NO x odpovídá požadavkům platné legislativy, která dovoluje maximální koncentrace NO x do 650 mg/Nm 3. Stávající provoz kotlů umožňuje při standardním provozu na 3 mlecí okruhy dosahovat emisních hodnot NO x v rozmezí ca 250 – 380 mg/Nm 3.

6 6 LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO 2.ETAPU DENOx ČEZ, a. s., Elektrárny Dětmarovice a Vítkovice Cíl naplnění požadavků legislativy od 01.01.2016 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ZÁKON č. 201/2012 Sb., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Možnosti Přechodný národní plán (TNP) 01. 01.2016 – 30.06.2020 Emisní koncentrace NO x max. 200 mg/Nm 3 (vztaženo na 6% O 2 ) od 01.01.2016

7 7 PŘECHODNÝ NÁRODNÍ PLÁN (TNP) Na MŽP předložen v rámci ČEZ, a. s., návrh na zařazení EDĚ i EVI do TNP pro NOx Předpokládané změny emisních stropů NOx po zařazení do TNP :

8 8 EMISNÍ KONCENTRACE NO X max. 200 mg/Nm 3 Investiční přístup Dne 19.08.2011 podána žádost o dotaci na realizaci opatření ke snížení emisí NOx pro lokalitu EDĚ – (K3 a K4), dle Směrnice č. 4/2010 MŽP, prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Akceptace žádosti v 09/2011 Dne 30.01. 2012 ministr životního prostředí podepsal seznam schválených žádostí v rámci XXV. a XXVI. Výzvy OPŽP včetně projektu DeNOx EDĚ Následně vyhlášeno výběrové řízení (veřejná zakázka) Rozhodnutí o realizaci – předpoklad do konce 2012 (rozhodnutí o přidělení dotace z OPŽP není překážkou pro zařazení do TNP)

9 9 EMISNÍ KONCENTRACE NO X max. 200 mg/Nm 3 Technické možnosti Primární opatření (PO) Primární opatření snižují tvorbu emisí NOx přímo v průběhu spalovacího procesu v kotli. Toho lze dosáhnout modifikací spalování takovým způsobem, aby se tvorba NOx snížila, nebo aby NOx již vzniklé konvertovaly ještě uvnitř kotle. Sekundární opatření (SO) Sekundární opatření snižují emise NOx, které již byly v průběhu spalovacího procesu vytvořeny. Technologie je založena na vstřikování reagentu, který reaguje s NOx ve spalinách a redukuje je na molekulární dusík.

10 10 EMISNÍ KONCENTRACE NO X max. 200 mg/Nm 3 Technické možnosti – primární opatření (PO) Primární opatření - příklady Nízkoemisní hořáky nové generace (Low Nox Burner) Přerozdělení spalovacího vzduchu a nové trysky OFA Reburning Úpravy mlýnů, recirkulace spalin Optimalizace řízení spalovacího režimu

11 11 EMISNÍ KONCENTRACE NO X max. 200 mg/Nm 3 Technické možnosti – sekundární opatření (SO) Sekundární opatření - příklady Selektivní nekatalytická redukce (SNCR) Selektivní katalytická redukce (SCR) Kombinace obou metod (SNCR + SCR)

12 12 EMISNÍ KONCENTRACE NO X max. 200 mg/Nm 3 Technické možnosti – finální řešení v EDĚ Finální řešení bude výsledkem výběrového řízení Důraz v zadávací dokumentaci kladen na: Investiční a provozní náklady Garanci požadované výstupní koncentrace NOx Garanci požadované výstupní koncentrace CO Garanci skluzu NH 3 a obsahu amonných solí v popílku v případě SO Garanci požadovaného nedopalu ve VEP

13 Děkuji za pozornost. 13

14 Back up 14

15 15 EMISNÍ KONCENTRACE NO X max. 200 mg/Nm 3 Technické možnosti – primární opatření (PO) Primární opatření - příklady Nízkoemisní hořáky nové generace (Low Nox Burner) Přerozdělení spalovacího vzduchu a nové trysky OFA Reburning Úpravy mlýnů, recirkulace spalin Optimalizace řízení spalovacího režimu

16 16 EMISNÍ KONCENTRACE NO X max. 200 mg/Nm 3 Technické možnosti PO - LNB Princip konstrukce nízkoemisních hořáků vychází z teorie koncentrace jádra hoření a tím dosažení max. teploty jako podmínky pro vznik uhlovodíkových radikálů v zóně B a následnou redukci NOx v zóně C. Přidávání vzduchu na hodnotu mírně nadstechiometrickou zaručí dohoření zplyněného uhlí.

17 17 EMISNÍ KONCENTRACE NO X max. 200 mg/Nm 3 Technické možnosti PO – přerozdělení vzduchu a OFA Pásmování spalovacího vzduchu do hořáků dospělo již do 4. zóny. Pozornost je dále zaměřena do redukční zóny spalovací komory – různé způsoby přívodu dohořívacího vzduchu a recirkulace spalin (horké, studené).

18 18 EMISNÍ KONCENTRACE NO X max. 200 mg/Nm 3 Technické možnosti PO – reburning Odstupňovaný přívod paliva Zahuštěná (bohatá) směs uhelného prášku a vzduchu do kotle spodní řadou hořáků Chudá směs horními hořáky Dohořívací trysky OFA Dohořívací zóna Redukční palivo 10 – 25 % Základní palivo 75 – 90%

19 19 EMISNÍ KONCENTRACE NO X max. 200 mg/Nm 3 Technické možnosti PO – úpravy mlýnských okruhů Pro zlepšení vzduchospalinové bilance především při sníženém výkonu kotle je možno nahradit část vzduchu do mlýnů spalinami. Toto lze řešit recirkulací studených spalin z prostoru za kouřovými ventilátory do stávajících mlýnských okruhů. Mlýnské okruhy musí zajistit stabilní nízkou jemnost mletí v rozsahu a dále zajistit zvýšení výkonu mlýna. Obecně se doporučuje mlýny vybavit dynamickými třídiči Tato úprava by měla zajistit spolehlivý provoz kotle v konfiguraci 3 ML v provozu + 1 ML v záloze i při horší kvalitě paliva při provozu na jmenovitý výkon kotle.

20 20 EMISNÍ KONCENTRACE NO X max. 200 mg/Nm 3 Technické možnosti PO – optimalizace řízení Příklady signálů pro optimalizaci spalovacího procesu:

21 21 EMISNÍ KONCENTRACE NO X max. 200 mg/Nm 3 Technické možnosti – sekundární opatření (SO) Sekundární opatření - příklady Selektivní nekatalytická redukce (SNCR) Selektivní katalytická redukce (SCR) Kombinace obou metod (SNCR + SCR)

22 22 EMISNÍ KONCENTRACE NO X max. 200 mg/Nm 3 Technické možnosti SO - SNCR

23 23 EMISNÍ KONCENTRACE NO X max. 200 mg/Nm 3 Technické možnosti SO – SCR Instalace před komínem je investičně a energeticky náročnější Výhody - prodlouží životnost katalyzátoru a VEP nejsou kontaminovány čpavkem Nevýhody – prostorová a energetická náročnost Pro podmínky EDĚ nereálná technologie.

24 24 EMISNÍ KONCENTRACE NO X max. 200 mg/Nm 3 Technické možnosti SO – kombinace SNCR a SCR


Stáhnout ppt "Srpen 2012 Elektrárna Dětmarovice a emise NOx. MILNÍKY V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ EDĚ 2 Uvedení do provozu 1975-1976 1. etapa DeNOx 1994-1997 Realizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google