Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akční plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akční plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2011"— Transkript prezentace:

1 Akční plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2011

2 Akční plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2011
Cíl: efektivně omezit znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji Zdroje nadměrného znečištění ovzduší v MSK: průmysl doprava domácnosti Přeshraniční vlivy

3 Kroky ke zlepšení kvality ovzduší v Ostravě červenec 2010 až duben 2011
Nový zákon o ochraně ovzduší Zpřísňování podmínek pro provoz zdrojů Kompenzační opatření u nových zdrojů Nízkoemisní zóny V současné době je projednáván v Legislativní radě vlády Spolupráce na poslaneckém návrhu novely zákona o ochraně ovzduší: Územní emisní stropy Osvobození vybraných úseků dálnic od poplatků Návrh novely schválen Poslaneckou sněmovnou a postoupen do Senátu Speciální výzva pro MSK z prioritní osy 2 OPŽP (Zlepšování kvality ovzduší) Alokace 4 mld. Kč, vyhlášena Jednání o možné úpravě OPŽP Možnost podpory alternativní dopravy, kropicích a samosběrných vozů apod. Probíhá průběžně

4 Kroky ke zlepšení kvality ovzduší v Ostravě červenec 2010 až duben 2011
Plnění úkolů plynoucích ze Zprávy o způsobech řešení nevhodné situace v MSK: Vyhledání zdrojů s významným dopadem na kvalitu ovzduší Splněno , seznam významných zdrojů vytvořil ČHMÚ Zintenzivnění kontrol plnění povinností stanovených zákonem o ochraně ovzduší V listopadu 2010 ČIŽP upravila tematický plán kontrol na rok 2010 a připravila plán kontrol na rok 2011 Mezinárodní spolupráce s Polskem – společný postup ke zlepšování kvality ovzduší Jednání proběhla 20. července a 22. října 2010, další jednání plánováno na duben 2011 Metodický pokyn pro zpracování efektivních krajských a místních regulačních řádů MŽP vydalo dva metodické pokyny v průběhu roku 2010 Analýza možností preference veřejné a městské hromadné dopravy v MSK Analýza odevzdána v lednu 2011 Provázání koncepcí v oblasti energetiky, průmyslu, dopravy a ochrany ŽP  efektivnější řízení kvality ovzduší V současné době je zpracováváno, termín odevzdání - červen 2011

5 Kroky ke zlepšení kvality ovzduší v Ostravě červenec 2010 až duben 2011
Uzavírání dobrovolných dohod s významnými podniky v MSK Uzavřené dohody: ArcelorMittal Ostrava, a.s. BorsodChem MCHZ, s.r.o. Připravena dohoda: Biocel Paskov, a.s. Připravované dohody: Třinecké železárny, a.s. Evraz Vítkovice Steel, a.s.

6 Akční plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2011
Akční plán pro MSK na rok 2011 Snižování emisí ze zdrojů, ovlivňujících kvalitu ovzduší Věda, výzkum a osvěta Předcházení a zmírňování následků špatné kvality ovzduší Nová a efektivnější legislativa Přístupnější finanční zdroje

7 Akční plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2011
Snižování emisí ze zdrojů, ovlivňujících kvalitu ovzduší Uzavírání dobrovolných dohod s významnými podniky v Moravskoslezském kraji Přísnější podmínky provozu - důsledné kontroly a případné sankce Omezování přeshraničního vlivu emisí mezi Polskem a Českou republikou Obnova zdrojů vytápění v domácnostech a jejich správný provoz Podpora alternativní dopravy - zavádění CNG a elektromobility do veřejné dopravy a veřejných služeb Dohody o spolupráci s městy - zapojení nezaměstnaných do společné péče o snižování prašnosti v ulicích

8 Akční plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2011
Věda, výzkum a osvěta Analýza krajských a národních strategií a koncepcí Studie zdravotních dopadů na obyvatelstvo - spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví Konference o budoucnosti kraje - spoluúčast Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy, akademické obce, samospráv, zástupců veřejnosti a ombudsmana Spolupráce se školami technického typu - zapojení mladých a neotřelých nápadů do problematiky 5. Veřejná informační kampaň - negativní vliv spalování odpadů a použití nekvalitních paliv v nevyhovujících a zastaralých kotlích v domácnostech na zdraví lidí. -

9 Akční plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2011
III Předcházení a zmírňování následků zhoršené kvality ovzduší Obchvaty měst a obcí – podpora výstavby, celoroční zrušení zpoplatnění dálničních obchvatů městských aglomerací Nízkoemisní zóny v centrech měst a obcí Ozdravné pobyty dětí - Na ozdravné pobyty dětí je v programu vyhrazena částka 20 milionů korun

10 Akční plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2011
IV Nová a efektivní legislativa Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy – účinnost od Novela zákona zavádějící nízkoemisní zóny a emisní stropy - Vítaný nástroj při snižování emisí, vložený do rukou samospráv Prováděcí předpis k územně sektorovým emisním stropům - stanoví emisní stropy pro vymezené skupiny stacionárních zdrojů (spalovacích strojů) Transpozice směrnice o průmyslových emisích - povinnost firem používat nejlepší dostupnou techniku

11 Akční plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2011
V Přístupnější finanční zdroje Vyhlášení nové výzvy pro Severomoravský kraj - nižší administrativní zátěž při podávání žádostí Finance pro alternativní dopravu a samosběrné a čistící vozy - získání finančních prostředků ze stávající prioritní osy 2 operačního programu Životní prostředí Vyhledávání a financování vhodných projektů - aktivní účast Kraje při vyhledávání vhodných projektů Odstranění administrativních bariér při získávání evropských dotací Příprava nového operačního programu pro potřeby Moravskoslezského kraje pro období 2014 – 2020 Národní programy Státního fondu životního prostředí - dotace na snižování emisí v domácnostech

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Akční plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google