Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akční plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2011. •Cíl: efektivně omezit znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji •Zdroje nadměrného znečištění ovzduší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akční plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2011. •Cíl: efektivně omezit znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji •Zdroje nadměrného znečištění ovzduší."— Transkript prezentace:

1 Akční plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2011

2 •Cíl: efektivně omezit znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji •Zdroje nadměrného znečištění ovzduší v MSK: –průmysl –doprava –domácnosti –Přeshraniční vlivy

3 •Nový zákon o ochraně ovzduší –Zpřísňování podmínek pro provoz zdrojů –Kompenzační opatření u nových zdrojů –Nízkoemisní zóny »V současné době je projednáván v Legislativní radě vlády •Spolupráce na poslaneckém návrhu novely zákona o ochraně ovzduší: –Územní emisní stropy –Osvobození vybraných úseků dálnic od poplatků »Návrh novely schválen Poslaneckou sněmovnou a postoupen do Senátu •Speciální výzva pro MSK z prioritní osy 2 OPŽP (Zlepšování kvality ovzduší) »Alokace 4 mld. Kč, vyhlášena 13. 9. 2010 •Jednání o možné úpravě OPŽP –Možnost podpory alternativní dopravy, kropicích a samosběrných vozů apod. »Probíhá průběžně Kroky ke zlepšení kvality ovzduší v Ostravě červenec 2010 až duben 2011

4 •Plnění úkolů plynoucích ze Zprávy o způsobech řešení nevhodné situace v MSK: –Vyhledání zdrojů s významným dopadem na kvalitu ovzduší »Splněno 30. 6. 2010, seznam významných zdrojů vytvořil ČHMÚ –Zintenzivnění kontrol plnění povinností stanovených zákonem o ochraně ovzduší »V listopadu 2010 ČIŽP upravila tematický plán kontrol na rok 2010 a připravila plán kontrol na rok 2011 –Mezinárodní spolupráce s Polskem – společný postup ke zlepšování kvality ovzduší »Jednání proběhla 20. července a 22. října 2010, další jednání plánováno na duben 2011 –Metodický pokyn pro zpracování efektivních krajských a místních regulačních řádů »MŽP vydalo dva metodické pokyny v průběhu roku 2010 –Analýza možností preference veřejné a městské hromadné dopravy v MSK »Analýza odevzdána v lednu 2011 –Provázání koncepcí v oblasti energetiky, průmyslu, dopravy a ochrany ŽP  efektivnější řízení kvality ovzduší »V současné době je zpracováváno, termín odevzdání - červen 2011

5 Kroky ke zlepšení kvality ovzduší v Ostravě červenec 2010 až duben 2011 Uzavírání dobrovolných dohod s významnými podniky v MSK •Uzavřené dohody: ArcelorMittal Ostrava, a.s. BorsodChem MCHZ, s.r.o. •Připravena dohoda: Biocel Paskov, a.s. •Připravované dohody: Třinecké železárny, a.s. Evraz Vítkovice Steel, a.s.

6 Akční plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2011 Akční plán pro MSK na rok 2011 I.Snižování emisí ze zdrojů, ovlivňujících kvalitu ovzduší II.Věda, výzkum a osvěta III.Předcházení a zmírňování následků špatné kvality ovzduší IV.Nová a efektivnější legislativa V.Přístupnější finanční zdroje

7 Akční plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2011 I.Snižování emisí ze zdrojů, ovlivňujících kvalitu ovzduší 1.Uzavírání dobrovolných dohod s významnými podniky v Moravskoslezském kraji 2.Přísnější podmínky provozu - důsledné kontroly a případné sankce 3.Omezování přeshraničního vlivu emisí mezi Polskem a Českou republikou 4.Obnova zdrojů vytápění v domácnostech a jejich správný provoz 5.Podpora alternativní dopravy - zavádění CNG a elektromobility do veřejné dopravy a veřejných služeb 6.Dohody o spolupráci s městy - zapojení nezaměstnaných do společné péče o snižování prašnosti v ulicích

8 Akční plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2011 II.Věda, výzkum a osvěta 1.Analýza krajských a národních strategií a koncepcí 2.Studie zdravotních dopadů na obyvatelstvo - spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví 3.Konference o budoucnosti kraje - spoluúčast Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy, akademické obce, samospráv, zástupců veřejnosti a ombudsmana 4.Spolupráce se školami technického typu - zapojení mladých a neotřelých nápadů do problematiky 5. Veřejná informační kampaň - negativní vliv spalování odpadů a použití nekvalitních paliv v nevyhovujících a zastaralých kotlích v domácnostech na zdraví lidí. -

9 Akční plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2011 III. Předcházení a zmírňování následků zhoršené kvality ovzduší 1.Obchvaty měst a obcí – podpora výstavby, celoroční zrušení zpoplatnění dálničních obchvatů městských aglomerací 2.Nízkoemisní zóny v centrech měst a obcí 3.Ozdravné pobyty dětí - Na ozdravné pobyty dětí je v programu vyhrazena částka 20 milionů korun

10 Akční plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2011 IV. Nová a efektivní legislativa 1.Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy – účinnost od 1.1.2011 2.Novela zákona zavádějící nízkoemisní zóny a emisní stropy - Vítaný nástroj při snižování emisí, vložený do rukou samospráv 3.Prováděcí předpis k územně sektorovým emisním stropům - stanoví emisní stropy pro vymezené skupiny stacionárních zdrojů (spalovacích strojů) 4.Transpozice směrnice o průmyslových emisích - povinnost firem používat nejlepší dostupnou techniku

11 Akční plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2011 V. Přístupnější finanční zdroje 1. Vyhlášení nové výzvy pro Severomoravský kraj - nižší administrativní zátěž při podávání žádostí 2.Finance pro alternativní dopravu a samosběrné a čistící vozy - získání finančních prostředků ze stávající prioritní osy 2 operačního programu Životní prostředí 3.Vyhledávání a financování vhodných projektů - aktivní účast Kraje při vyhledávání vhodných projektů 4.Odstranění administrativních bariér při získávání evropských dotací 5.Příprava nového operačního programu pro potřeby Moravskoslezského kraje pro období 2014 – 2020 6.Národní programy Státního fondu životního prostředí - dotace na snižování emisí v domácnostech

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Akční plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2011. •Cíl: efektivně omezit znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji •Zdroje nadměrného znečištění ovzduší."

Podobné prezentace


Reklamy Google