Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva."— Transkript prezentace:

1

2 Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Snížení znečištění ovzduší bude dosaženo náhradou stávajících kotlů na tuhá paliva instalací účinných nízkoemisních kotlů na tuhá a plynná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW. Předmětem podpory je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v nemovitostech ve vlastnictví fyzických osob, užívaných k bydlení na území příslušného kraje dle společné výzvy MŽP a předmětného kraje. Pro podnikatele a firmy není tento program určen. Výše dotace v závislosti na typu pořízeného nového účinného nízkoemisního tepelného zdroje je specifikována příslušnou výzvou. Finanční prostředky jsou alokovány společně z rozpočtu příslušného kraje a SFŽP a to v poměru 50% / 50%.

3

4 Finanční dotace Dotace bude poskytnuta maximálně do výše uznatelných nákladů projektu a dle podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace.

5 Postup při podání žádosti. Žádost o Kotlíkovou dotaci musí být podána osobně na příslušném podacím místě. Žádosti tedy nelze podávat elektronicky, ani je posílat poštou. Podací místo obvykle tvoří příslušný krajský úřad. K žádosti se přikládá čestné prohlášení o vlastnictví rodinného domu nebo bytové jednotky a také o tom, že bude instalován pouze takový kotel, který je uveden v SVT. Pokud je žadatel pouze spoluvlastníkem domu, musí být také přiloženy souhlasy ostatních vlastníků nebo druhého z manželů, atp. Dále musí žádost obsahovat fotodokumentaci stávajícího kotle, který bude vyměněn, napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Posledním dokladem je určení typu kotle včetně emisní třídy dle ČSN EN 303-5. Podporovány jsou pouze emisní třídy 3,4 nebo 5. Příjem žádostí končí dnem uvedeným v příslušné výzvě nebo vyčerpáním alokovaných prostředků pro danou výzvu. Potřebné formuláře a podrobnosti ke Kotlíkovým dotacím naleznete na webu SFŽP v menu „Národní programy“ a pod odkazem „Společný program na podporu výměny kotlů“.

6 Doklady požadované k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

7 -podporu Fond poskytne jednorázově bezhotovostním bankovním převodem na účet příjemce do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory -žadatel se podpisem smlouvy zavazuje řádně provozovat, nezcizit a udržovat nový kotel podpořený z Programu po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace nebo jej vyměnit bez nároku na dotaci z tohoto Programu za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry Ukončené výzvy - Kotlíkové dotace: Moravskoslezský kraj - poslední (4 výzva) uzavřená 24.2.2014 Ústecký kraj- první výzva uzavřená 3.9.2013 Středočeský kraj- první výzva uzavřená 5.9.2013 Vyhlášené výzvy – Kotlíkové dotace: Královehradecký kraj, Ústecký kraj- spuštění 12.5.2014 !!! Připravované výzvy - Kotlíkové dotace: Středočeský a Plzeňský kraj- léto 2014 !!!

8 v.140512


Stáhnout ppt "Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva."

Podobné prezentace


Reklamy Google