Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana Ovzduší - cvičení 6 Omezování plynných emisí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana Ovzduší - cvičení 6 Omezování plynných emisí"— Transkript prezentace:

1 Ochrana Ovzduší - cvičení 6 Omezování plynných emisí
Luboš Forejt Ústav techniky prostředí, Fakulta stojní, ČVUT Zimní semestr 2004

2 Působící síly Fyzikální síly Chemické reakce Biologické síly - novější
Při snižování plynných emisí se tyto principy uplatňují v následujících postupech Biologické síly - novější

3 Základní technologie Sorpční procesy Reakční technologie (katalitická)
- absorpce - adsorpce Reakční technologie (katalitická) - oxidace - redukce Kondenzační technologie Biotechnologie

4 Sorpční procesy - absorpce
Fyzikální (Henryho zákon) Chemická (chemisorpce) - přeměna v jinou sloučeninu - méně média M = ψ.pp závislost rozpustnosti plynu v kapalině na jeho tlaku p při konstantní teplotě: x = k. p, kde x je molární zlomek rozpuštěného plynu v roztoku a k je Henryho konstanta, charakteristická pro daný plyn

5 Příklady použití Fyzikální - (HCL v H2O) Chemická
- (HCL v roztoku NaOH) - (SO2 v Ca suspensích v H2O)

6 Absorpční zařízení Bezvýplňový sprchový absorbér
Vvýplňové absorbční věže Patrový pěnový absorbér Absorbér s plovoucí výplní

7 Bezvýplňový sprchový absorbér
přímé sprchování plynu recyklace a regenerace média

8 Výplňová absorpční věž
- smáčená tělíska (trubičky, šroubovice) zvýšení odlučovací plochy

9 Patrové pěnové absorbéry
čištění v bublinkové lázni kaskáda

10 Absorbér s plovoucí výplní
tělíska v pohybu

11 Sorpční procesy - adsorpce
Plyn a pevná látka Difúzní proces Fyzikální: Van der Waalsovy síly Možnost desorpce (regenerace) Chemické: - Vznik nové povrchové sloučeniny Van der Waals se zabýval problémem spojitosti plynného a kapalného stavu látek. Našel vztah mezi tlakem, objemem a teplotou plynů a kapalin. Waals dokázal existenci sil, které působí na úrovni molekul, a které brání jejich oddělení. Důsledkem těchto sil je vnitřní tlak v kapalinách. Tyto síly jsou známy jako van der Waalsovy síly.

12 Adsorpční látky Aktivní uhlí, aktivní koks Uhlík
Záchyt uhlovodíků, chlorovaných uhlovodíků, dioxinů Velký měrný povrch ve vrstvě nebo fluidním loži (až 102 m2/g) Uhlík Nanesen na filtrační vrstvě Odstraňování pachů Chemické látky naneseny na uhlík=nosič Ag, oxidy kovů, Na, K) Ve vojenství či plánování katastrof

13 Reakční technologie Oxidace Redukce Méně závažná látka či meziprodukt
Např. spalování Vznik CO2, H2O,… Redukce kontakt s C, CO, H2, CH4, NH3 Nejzn. Příklad: Nox, redukovadlo NH3 (NH4OH), ~ °C SNCR (selektivní nekatalytická redukce) 6NO2 + 8NH3 7N2 + 12H2O

14 Katalizátory: urychlují reakce umožňují reakce

15

16 Kondenzační technologie
Povrchové chladiče (rekuperátory) Teplota pod rosným bodem plynu

17 Biotechnologie Biofiltry
Mikroorganismy na nosnou látku (kůra, rašelina) Přeměna organických látek na neškodný plyn Zdroj: např. kal z ČOV Použití: styren a toluen v laminátovnách či lakovnách

18 Rekapitulace Základní principy omezování plynných emisí
+ hlavní charakteristika, příklady a aplikace

19 Ochrana Ovzduší - cvičení 6 Omezování plynných emisí
                                                       Luboš Forejt Ústav techniky prostředí, Fakulta stojní, ČVUT Zimní semestr 2004


Stáhnout ppt "Ochrana Ovzduší - cvičení 6 Omezování plynných emisí"

Podobné prezentace


Reklamy Google