Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana Ovzduší - cvičení 4 Globální problémy Luboš Forejt Ústav techniky prostředí, Fakulta stojní, ČVUT Zimní semestr 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana Ovzduší - cvičení 4 Globální problémy Luboš Forejt Ústav techniky prostředí, Fakulta stojní, ČVUT Zimní semestr 2004."— Transkript prezentace:

1 Ochrana Ovzduší - cvičení 4 Globální problémy Luboš Forejt Ústav techniky prostředí, Fakulta stojní, ČVUT Zimní semestr 2004

2 •Obsah O 2 •Skleníkové plyny (CO 2, CH 4, NO 2, …) •Plyny chránící před UV zářením •Plyny škodlivé pro živé organismy (SO 2, NO x, VOC, POP, …

3 Koncentrace NO 2 2003-2004

4 Skleníkový efekt

5 Hlavní skleníkové plyny

6 O=C=O •Poslední (-18 000 let) - 200 ppm •Konec doby ledové – 270 ppm

7 National Geographic Journal, Září 2004 Odhady pro rok 2030: • 500 ppm CO 2 • + 2-3°C

8 Země a Venuše

9 www.epa.gov

10 • Změna poměru, ale očekávaná až 2x vyšší produkce

11 Produkce emisí CO 2 k roku 1990 Celkem 20.10 9 t/rok USA – největší producent cca 4,9.10 9 t/rok (24,5%) Rusko, Čína – 2,4.10 9 t/rok ČR - 0,163.10 9 t/rok www.oecd.org

12 Mezinárodní závazky 1992 Rio de Janeiro „Rámcová úmluva o změně klimatu“ 1997 Kjóto - naplnění rámcové smlouvy 2004 * Listopad RUSSIA - Kjótský protokol vstupuje v platnost

13 Světová konference – Kjóto, 1997 Kjótský protokol: Smlouva o omezení produkce 2010/1990 Podmínka platnosti: - 55 nejvyspělejších států - 55% celkových emisí 6 sledovaných plynů: CO 2, CH 4, N 2 O Hydrogenfluorouhlovodíky (HFC) - freony Polyflourouhlovodíky SF 6 (fluorid sírový)

14 Kjótský protokol Kompromisní řešení: •EU doporučilo 15% snížení 2010/1990 •USA do poslední chvíle nechce na snížení přistoupit •ČR se připojuje ke stanovisku EU •Smlouva bude platit jen pro vyspělé státy Závazek: 8% - EU vč. Bulharska 7% - USA (neratifikovaly) 0% - Nový Zéland -8% - Austrálie -10% - Island Možnost obchodování se skleníkovými plyny

15 Vývoj v ČR

16 Srovnání se zeměmi Organisation for Economic Co-operation and Development •30 vyspělých zemí světa •ČR…relativně jedním z největších producentů CO 2 1. V poklesu produkce CO 2 1995/1990 o 24% 5. V měrné emisi na obyvatele 12t/obyv. a rok 2. V měrné výrobní emisi

17 Ozónová vrstva - vznik •Výška 40-60 km •Poté se soustřeďuje v 10-45 km •Max. koncentrace kolem 22 km UV-B složka záření (280-315 nm)

18 Ozónová vrstva • 90% atm. ozónu • užitečný jako štít proti UV záření • dlouhodobý trend ztenčování • jarní O 3 díra nad Arktidou každý rok • každé jaro je vrstva tenčí • 10% atm. Ozónu • toxicky k lidem a vegetaci • výskyt vysokého přízemního O 3 v městských i venkovních oblastech

19 G.M.B. Dobson *1989 - †1979 „Dobsonův spektrometr“ Absorbce solárního záření

20 Průměrné rozložení ročních hodnot celkového O 3

21 Průměrný roční chod celkového O 3 v závislosti na zeměpisné šířce

22 Ztenčování ozónové vrstvy Snížení o 1% O 3 = o 3% vyšší pravděpodobnost výskytu rakoviny kůže Další následky: zrak, potlačení imunitního systému • Za 10 let pokles o 2-4% (průměr) a o 10% na j. pólu • Významný pokles i na s. pólu

23 Ozónová díra Pokles místní koncentrace na < 50% oproti dlouhodobému průměru •r. 2000, září – nad Arktidou 5% celkového zemského povrchu!

24

25 Sep 2001

26 Příčiny úbytku ozónu Cl, F, Br -Freony … základem C 2 H 6 či CH 4 -CFC (tvrdý) -HCFC, HFC (měkký) -Halony -HBFC (obsahuje Br) Vše dohromady – halogenové uhlovodíky • Chemicky stálé – typický POP (perzistentní organický polutant) Výskyt: chladiva, hnací plyn do rozprašovače, nadouvadlo do pěnových hmot

27 Mezinárodní závazky 1985 Vídeňská úmluva 1987 Montrealský protokol -regulace 5 látek: CFC 11, 12, 113, 114, 115 -Omezení výr. a sp. O 50% do r. 1998/1986 1990 60 zemí (celosvětová produkce) ratifikovalo smlouvu 1990 Londýnský dodatek 1992 Kodaňský dodatek

28 r. 1990, Londýnský dodatek Závěry konference: -značná setrvačnost dopadu (desetiletí) -Obnova až za 80 let -Měřen úbytek O 3 vrstvy i ve středních šířkách -O 3 i nad Antarktidou Proto: +10 látek…CFC 13, 111, 112, 211-217 tj. 15 látek, výr. a sp. 0% do 1.1.2000 v průběhu konference přistoupila i ČSFR!

29 r. 1992, Kodaňský dodatek Restrikce na další freony a halony •Do 1.1.1994 snížení o 75% k r.1986 •Do 1.1.1996 zastavit výrobu a spotřebu

30 Columbia university

31 Česká republika Zák. č. 86/2002 sb. O ochraně ovzduší - hlava III – ochrana ozónové vrstvy - vyhláška MŽP č. 358/2002 sb. – podmínky ochrany Země - §23 a §24 – Zákazy dovozů, vývozu, spotřeby všech látek z mezinárodních dohod výjimky:- recyklace, regenerace - tam kde neexistují náhrady

32 Rekapitulace •Globální problémy ovzduší •Skleníkový efekt, příčina, podílející se látky, Rio de Janeiro, Kjóto •Ozónová vrstva, příčina zeslabování, trop a strat. O 3, měření, průměrné hodnoty a roční chod, ozónová díra, Vídeň, Montreal, Londýn, Kodaň, ČR- legislativa

33 Ochrana Ovzduší - cvičení 4 Globální problémy Luboš Forejt Ústav techniky prostředí, Fakulta stojní, ČVUT Zimní semestr 2004


Stáhnout ppt "Ochrana Ovzduší - cvičení 4 Globální problémy Luboš Forejt Ústav techniky prostředí, Fakulta stojní, ČVUT Zimní semestr 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google