Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana Ovzduší - cvičení 4 Globální problémy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana Ovzduší - cvičení 4 Globální problémy"— Transkript prezentace:

1 Ochrana Ovzduší - cvičení 4 Globální problémy
                                                       Luboš Forejt Ústav techniky prostředí, Fakulta stojní, ČVUT Zimní semestr 2004

2 Obsah O2 Skleníkové plyny (CO2, CH4, NO2, …) Plyny chránící před UV zářením Plyny škodlivé pro živé organismy (SO2, NOx, VOC, POP, …

3 Koncentrace NO

4 Skleníkový efekt

5 Hlavní skleníkové plyny

6 O=C=O Poslední ( let) ppm Konec doby ledové – 270 ppm

7 Odhady pro rok 2030: 500 ppm CO2 + 2-3°C
National Geographic Journal, Září 2004

8 Země a Venuše

9

10 Změna poměru, ale očekávaná až 2x vyšší produkce

11 Produkce emisí CO2 k roku 1990
Celkem t/rok USA – největší producent cca 4, t/rok (24,5%) Rusko, Čína – 2, t/rok ČR - 0, t/rok

12 Mezinárodní závazky 1992 Rio de Janeiro 1997 Kjóto
„Rámcová úmluva o změně klimatu“ 1997 Kjóto - naplnění rámcové smlouvy 2004 *Listopad RUSSIA - Kjótský protokol vstupuje v platnost

13 Světová konference – Kjóto, 1997
Kjótský protokol: Smlouva o omezení produkce 2010/1990 Podmínka platnosti: nejvyspělejších států - 55% celkových emisí 6 sledovaných plynů: CO2, CH4, N2O Hydrogenfluorouhlovodíky (HFC) - freony Polyflourouhlovodíky SF6 (fluorid sírový)

14 Možnost obchodování se skleníkovými plyny
Kjótský protokol Kompromisní řešení: EU doporučilo 15% snížení 2010/1990 USA do poslední chvíle nechce na snížení přistoupit ČR se připojuje ke stanovisku EU Smlouva bude platit jen pro vyspělé státy Závazek: 8% - EU vč. Bulharska 7% - USA (neratifikovaly) 0% - Nový Zéland -8% - Austrálie -10% - Island Možnost obchodování se skleníkovými plyny

15 Vývoj v ČR

16 Srovnání se zeměmi Organisation for Economic Co-operation and Development
30 vyspělých zemí světa ČR…relativně jedním z největších producentů CO2 1. V poklesu produkce CO2 1995/1990 o 24% 5. V měrné emisi na obyvatele 12t/obyv. a rok 2. V měrné výrobní emisi

17 Ozónová vrstva - vznik Výška 40-60 km Poté se soustřeďuje v 10-45 km
UV-B složka záření ( nm) Výška km Poté se soustřeďuje v km Max. koncentrace kolem 22 km

18 Ozónová vrstva 90% atm. ozónu užitečný jako štít proti UV záření
dlouhodobý trend ztenčování jarní O3 díra nad Arktidou každý rok každé jaro je vrstva tenčí 10% atm. Ozónu toxicky k lidem a vegetaci výskyt vysokého přízemního O3 v městských i venkovních oblastech

19 G.M.B. Dobson *1989 - †1979 „Dobsonův spektrometr“
Absorbce solárního záření

20 Průměrné rozložení ročních hodnot celkového O3

21 Průměrný roční chod celkového O3 v závislosti na zeměpisné šířce

22 Ztenčování ozónové vrstvy
Za 10 let pokles o 2-4% (průměr) a o 10% na j. pólu Významný pokles i na s. pólu                            Snížení o 1% O3 = o 3% vyšší pravděpodobnost výskytu rakoviny kůže Další následky: zrak, potlačení imunitního systému

23 Ozónová díra Pokles místní koncentrace na < 50% oproti dlouhodobému průměru r. 2000, září – nad Arktidou 5% celkového zemského povrchu!

24

25 Sep 2001

26 Příčiny úbytku ozónu Cl, F, Br Freony … základem C2H6 či CH4 Halony
CFC (tvrdý) HCFC, HFC (měkký) Halony HBFC (obsahuje Br) Vše dohromady – halogenové uhlovodíky Chemicky stálé – typický POP (perzistentní organický polutant) Výskyt: chladiva, hnací plyn do rozprašovače, nadouvadlo do pěnových hmot

27 Mezinárodní závazky 1985 Vídeňská úmluva 1987 Montrealský protokol
regulace 5 látek: CFC 11, 12, 113, 114, 115 Omezení výr. a sp. O 50% do r. 1998/1986 zemí (celosvětová produkce) ratifikovalo smlouvu 1990 Londýnský dodatek 1992 Kodaňský dodatek

28 r. 1990, Londýnský dodatek Závěry konference:
značná setrvačnost dopadu (desetiletí) Obnova až za 80 let Měřen úbytek O3 vrstvy i ve středních šířkách O3 i nad Antarktidou Proto: +10 látek…CFC 13, 111, 112, tj. 15 látek, výr. a sp. 0% do v průběhu konference přistoupila i ČSFR!

29 r. 1992, Kodaňský dodatek Restrikce na další freony a halony
                                                                    Restrikce na další freony a halony Do snížení o 75% k r.1986 Do zastavit výrobu a spotřebu

30 Columbia university

31 Česká republika Zák. č. 86/2002 sb. O ochraně ovzduší
- hlava III – ochrana ozónové vrstvy - vyhláška MŽP č. 358/2002 sb. – podmínky ochrany Země - §23 a §24 – Zákazy dovozů, vývozu, spotřeby všech látek z mezinárodních dohod výjimky: - recyklace, regenerace - tam kde neexistují náhrady

32 Rekapitulace Globální problémy ovzduší
Skleníkový efekt, příčina, podílející se látky, Rio de Janeiro, Kjóto Ozónová vrstva, příčina zeslabování, trop a strat. O3, měření, průměrné hodnoty a roční chod, ozónová díra, Vídeň, Montreal, Londýn, Kodaň, ČR-legislativa

33 Ochrana Ovzduší - cvičení 4 Globální problémy
                                                       Luboš Forejt Ústav techniky prostředí, Fakulta stojní, ČVUT Zimní semestr 2004


Stáhnout ppt "Ochrana Ovzduší - cvičení 4 Globální problémy"

Podobné prezentace


Reklamy Google