Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0008."— Transkript prezentace:

1 Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0008

2 Ozonová díra & Skleníkové plyny

3 Co to je ozonová vrstva?  Ozonová vrstva je část stratosféry ve výšce 25 – 35 km nad zemským povrchem, v níž se nachází značně zvýšený poměr ozonu vůči běžnému dvouatomovému kyslíku.  Hraje mimořádně významnou roli pro pozemský život, neboť chrání planetu před ultrafialovým zářením. http://fyzmatik.pise.cz/img/13 7255.jpg

4 Vznik ozonové díry  Od roku 1930 jsou vyráběny halogenované uhlovodíky (freony), které se používají např. v chladicích a hnacích médiích nebo hasicích přístrojích  V roce 1974 byla poprvé vyslovena hypotéza, že freony, ač mnohdy několikrát těžší než vzduch, pronikají do stratosféry, kde se z nich odštěpuje chlór a fluor, které rozkládají ozon. Snižují tak obsah ozonu ve stratosféře. Ozonová vrstva absorbuje část ultrafialového záření (280-320 nm), které má nepříznivé účinky na život na Zemi. http://nd01.jxs.cz/556/724/7373 1831ac_22973064_o2.jpg

5 První pozorování ozonové díry  Ozonová díra byla poprvé pozorována roku 1981 nad Antarktidou, když si brit Joseph Farman s jeho týmem všimli pravidelného jarního výkyvu koncentrace ozonové vrstvy. V roce 1985 tam v září a říjnu poklesla koncentrace ozonu na polovinu dlouhodobého průměru.  Později byl naměřen kolísavý úbytek stratosférického ozonu nad Jižní Amerikou a Austrálií a později také nad Arktidou na severní polokouli. Rekordní snížení bylo v letech 1992 až 1993 a dlouhodobě je sledováno nad nejobydlenějšími oblastmi světa o cca 0,5 % za rok. http://upload.wikimedia.org/ wikipedia/commons/thumb/ 3/3d/GlobusSonda.jpg/220 px-GlobusSonda.jpg

6 Důsledky ozonové díry  Zeslabená vrstva ozonu představuje větší pravděpodobnost průniku UV-B a UV-C záření, které je karcinogenní. U lidí a zvířat může zvýšená intenzita UV záření způsobit poškození zraku, vyvolat rakovinu kůže a snížení imunity.  Větší množství ultrafialového záření postihuje i jiné zóny života. Např. vlivem UV záření může dojít k vyhubení planktonu v oceánu. Tím se zásadně naruší potravní řetězec. http://img.ihned.cz/attac hment.php/440/1667844 0/atuv8BGIJKMOjkl6Wb deghqrxz0TU9Am/antar ctic_ozone_hole.JPG

7 Řešení a legislativa  Zastavení výroby, dovozu, vývozu freonů (náhrada ve výrobě jinými látkami), sběr a recyklace freonů je dosud v oběhu.  V roce 1987 byl uzavřen Montrealský protokol – dohoda o snížení a ukončení výroby.. Dále byl vytvořen fond na pomoc rozvojovým zemím. http://www.savetheworl d.own.cz/Pics/Ozonova _dira/ozonova_dira2.jp g

8 • Skleníkové plyny jsou schopny absorbovat tepelné záření a toto teplo zpětně vyzářit, dochází tak k ohřevu atmosféry a zemského povrchu. Skleníkové plyny jsou přirozenou součástí atmosféry a díky nim je na Zemi teplota, při které jsou organismy schopny žít. • Hlavní skleníkové plyny jsou oxid uhličitý, vodní pára, metan, oxid dusný nebo fluorodusík. http://upload.wikimedia.or g/wikipedia/commons/e/e c/Schema_sklenikovy_efe kt.gif

9 • Ve stínu CO2 se nachází metan. Tento uhlovodík, CH4, má mnohem vyšší skleníkovou účinnost než oxid uhličitý. Metan vzniká přírodními procesy, zároveň však k jeho produkci přispívá i lidská činnost. • Inventarizací skleníkových plynů se v České republice zabývá Český hydrometeorologický ústav v rámci Národního inventarizačního systému skleníkových plynů. Zjistili, že největším producentem metanu je energetika, na druhém místě pak zemědělství. • Zemědělství je největším producentem oxidu dusného, N2O. Podle některých odhadů činí podíl zemědělství na celosvětové produkci skleníkových plynů dokonce až 22%, což je číslo srovnatelné s podílem průmyslu a vyšší než podíl dopravy. http://www.vejnar.com/zvi rata/kravy.jpg


Stáhnout ppt "Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0008."

Podobné prezentace


Reklamy Google