Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ozonová vrstva Ozonová vrstva.  Ozonová vrstva je část stratosféry ve výšce 25 – 35 km nad zemským povrchem, v níž se nachází značně zvýšený poměr ozonu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ozonová vrstva Ozonová vrstva.  Ozonová vrstva je část stratosféry ve výšce 25 – 35 km nad zemským povrchem, v níž se nachází značně zvýšený poměr ozonu."— Transkript prezentace:

1 Ozonová vrstva Ozonová vrstva

2  Ozonová vrstva je část stratosféry ve výšce 25 – 35 km nad zemským povrchem, v níž se nachází značně zvýšený poměr ozonu vůči běžnému dvouatomovému kyslíku. stratosféryzemskýmozonukyslíkustratosféryzemskýmozonukyslíku  Hraje mimořádně významnou roli pro pozemský život, neboť chrání planetu před ultrafialovým zářením.

3  Zvýšený poměr ozonu znamená pouhých několik částic v milionu, což je mnohem více, než kolik je ozonu v přízemních vrstvách, ale stále velmi málo v porovnání s hlavními složkami atmosféry. Ozonovou vrstvu objevili roku 1913 francouzští fyzikové Charles Fabry a Henri Buisson. Její vlastnosti podrobně prozkoumal britský meteorolog Gordon Dobson, který také vyvinul jednoduchý spektrofotometr, kterým lze měřit stratosférický ozon z povrchu Země. Mezi roky 1928 a 1958 Dobson založil celosvětovou síť stanic monitorujících ozon, která funguje dodnes. Mírou množství ozonu ve sloupci nad povrchem je dobsonova jednotka, pojmenovaná právě po Dobsonovi. 1913Charles FabryHenri BuissonGordon Dobsonspektrofotometr 19281958dobsonova jednotka1913Charles FabryHenri BuissonGordon Dobsonspektrofotometr 19281958dobsonova jednotka

4  K nárůstu obsahu ozonu zde dochází při střetu molekul kyslíku s fotony ultrafialového slunečního záření. Při střetu dojde k rozštěpení molekuly na dva atomy, které ihned reagují s okolními molekulami O2 za vzniku ozonu. Molekula ozonu snadno absorbuje energii jiného UV- fotonu a výsledkem je snížení energie procházejícího ultrafialového záření. molekulfotonymolekuly atomymolekulfotonymolekuly atomy

5  Kdyby zmíněné UV paprsky prošly na zemský povrch bez ztráty energie v ozonové vrstvě, byly by mimořádně nebezpečné pro pozemské organizmy, protože vysoká energie fotonů vede ke vzniku různých typů rakovinných nádorů kůže a poškození zraku.

6  V současné době je často diskutována otázka vlivu lidské činnosti na stav ozonové vrstvy. Je prokázáno, že přítomnost organických halogenovaných sloučenin nebo samotných halogenů fluoru, chloru a bromu blokuje reakce vedoucí ke vzniku ozonu, protože halogenové atomy přednostně reagují s atomárním kyslíkem i s molekulami ozonu. fluoru chlorubromufluoru chlorubromu

7  Monitorováním obsahu ozonu z družic bylo zjištěno, že především v oblasti zemských pólů dochází v posledních letech k značnému poklesu obsahu ozonu. Zároveň byl zaznamenán nárůst případů rakoviny kůže a zrakových onemocnění v oblasti blízkých především jižnímu pólu (Nový Zéland, Patagonie). rakoviny

8 Skleníkový efekt Skleníkový efekt  Problematika ozónové díry souvisí těsně s tzv. skleníkovým efektem, proto je třeba se okrajově zmínit i o něm. Skleníkový efekt umožňuje život na zemi tím, že částečně zabraňuje teplu odcházet do vesmíru. Světlo ze Slunce dopadá z větší části na zemský povrch, kde je absorbováno, odraženo nebo vyzářeno ve formě tepelného záření, které je zachytáváno skleníkovými plyny.

9  Tento mechanismus může však způsobit, že se země začne přehřívat, pokud se v atmosféře nakumuluje příliš velké množství skleníkových plynů pocházejících zejména z fosilních zásob uhlíku (uhlí, ropa, zemní plyn). Mezi skleníkové plyny patří tedy i oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace se nebezpečně zvyšuje mj. i kácením deštných pralesů.

10

11 Efekty různých plynů Efekty různých plynů  Je obtížné oddělit procentní příspěvky jednotlivých plynů ke skleníkovému efektu, protože pohlcované infračervené spektrum různých plynů se překrývá. Nicméně lze spočítat procenta z pohlceného záření a zjistit: odstraněné složky% z pohlceného záření všechny0 H 2 O, CO 2, O 3 50 H2OH2O64 mraky86 CO 2 88 O3O3 97 žádná100

12 Graf Graf

13 Fotky Fotky


Stáhnout ppt "Ozonová vrstva Ozonová vrstva.  Ozonová vrstva je část stratosféry ve výšce 25 – 35 km nad zemským povrchem, v níž se nachází značně zvýšený poměr ozonu."

Podobné prezentace


Reklamy Google