Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala Barbora Rechtoriková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala Barbora Rechtoriková"— Transkript prezentace:

1 Vypracovala Barbora Rechtoriková
OZÓN Vypracovala Barbora Rechtoriková

2 Molární hmotnost 48,00 g/mol Teplota tání −192,2 °C
Sumární vzorec O3 Molární hmotnost 48,00 g/mol Teplota tání −192,2 °C Teplota varu −111,9 °C Kritická teplota −12,1 °C Kritický tlak 5,38 MPa Hustota 2,144 g/dm3 (0 °C), plynné skupenství Rozpustnost ve vodě 10 mg/l

3 Vlastnosti a vznik Jeho molekuly sestávají ze tří atomů kyslíku namísto dvou, které tvoří molekuly stabilního běžného dikyslíku. Ozón vzniká působením elektrických výbojů nebo krátkovlnného ultrafialového zářenína molekuly obyčejného kyslíku přičemž tato reakce probíhá ve dvou stupních. V prvním dodaná energie rozštěpí dvouatomovou molekulu dikyslíku na dva atomy, tedy na dva vysoce reaktivní jednoatomové radikály, které se okamžitě spojí s další molekulou dikyslíku za vzniku trikyslíku (ozónu): Při normální teplotě a tlaku je ozón namodralý plyn s intenzivním pachem, Při ochlazování se nejprve přeměňuje na tmavě modrou kapalinu, a posléze v tmavě modrou pevnou látku. Ozón je silné oxidační činidlo. Je nestabilní a reakcí se rozkládá na obyčejný dikyslík

4 Historie Ozonovou vrstvu objevili roku 1913 francouzští fyzikové Charles Fabry a Henri Buisson. Její vlastnosti podrobně prozkoumal britský meteorolog Gordon Dobson, který také vyvinul jednoduchý spektrofotometr, kterým lze měřit stratosférický ozon z povrchu Země. Mezi roky 1928 a 1958 Dobson založil celosvětovou síť stanic monitorujících ozon, která funguje dodnes. Mírou množství ozonu ve sloupci nad povrchem je dobsonova jednotka, pojmenovaná právě po Dobsonovi. Modrofialová oblast označuje ozonovou díru nad Antarktidou k 24. září Oblast má rozlohu 27,3 mil. km² (srovnatelná s rozlohou Afriky)

5

6 Kladná vlastnost ozónosféry
Ozónová vrstva Ozonová vrstva je část stratosféry ve výšce 25 – 35 km nad zemským povrchem, v níž se nachází značně zvýšený poměr ozonu vůči běžnému dvouatomovému kyslíku. Hraje mimořádně významnou roli pro pozemský život, neboť chrání planetu před ultrafialovým zářením. Kdyby zmíněné UV paprsky prošly na zemský povrch bez ztráty energie v ozonové vrstvě, byly by mimořádně nebezpečné pro pozemské organizmy, protože vysoká energie fotonů vede ke vzniku různých typů rakovinných nádorů kůže a poškození zraku. Kladná vlastnost ozónosféry

7 Vypouštění balónu se sondou k monitorování ozónové vrstvy
Důsledky ozónové díry Zeslabená vrstva ozonu představuje větší pravděpodobnost průniku UV-B a UV-C záření, které je karcinogenní. U lidí a zvířat může zvýšená intenzita UV záření způsobit poškození zraku, vyvolat rakovinu kůže a snížení imunity. U rostlin včetně mořského fytoplanktonu snížený růst a sníženou odolnost vůči škůdcům. Současný stav Průmyslové země ukončily výrobu freonů v roce 1996; Evropská unie již v roce Jako náhrady jsou používány propan-butan, amoniak, voda, kyselina citrónová. Rozvojové země by měly ukončit produkci freonů do roku V letech 1986 až 1994 stoupla však jejich produkce o třetinu. Vypouštění balónu se sondou k monitorování ozónové vrstvy

8 Výskyt v přírodě Troposférický ozón
Vzniká složitými chemickými reakcemi oxidů dusíku s těkavými organickými sloučeninami za horkých letních dnů a bezvětří, a to především v městských a průmyslových oblastech Stratosférický ozón Ležící ve výškách mezi 10 až 50 km, která zachycuje většinu ultrafialového záření (UV-B) přicházejícího ze Slunce. Kdyby se veškerý ozon ve stratosféře stlačil při tlaku cca 1000 hPa (1 atmosféru), vytvořil by vrstvu tenkou 3,5 mm. Endogenní ozón Kromě toho je ozón v těle teplokrevných živočichů produkován v bílých krvinkách a uvolňován do krve a tkání, čímž pomáhá při likvidaci choroboplodných zárodků.

9 Použití V chemických laboratořích slouží jako oxidační činidlo, zejména v organické syntéze a při přípravě některých peroxidických sloučenin.V průmyslu se používá především k bělení (např. textilních látek), při dezinfekci, zejména vody, kde ozonizace nahrazuje běžnější a lacinější, ale zdravotně méně výhodné chlorování pitné vody, v potravinářském průmyslu k dezinfekci provozoven a k povrchové konzervaci potravinářských výrobků a v zemědělství k povrchovému ošetření zeleniny a ovoce (zejména zabránění růstu plísní a kvasinek). Ozón v případě kontaktu s živou tkání v přiměřených koncentracích tuto tkáň ozdravuje, prokrvuje a také velmi důkladně dezinfikuje. Využívá se v medicíně např. pro léčbu akné, atopických ekzémů a dalších kožních defektů. List poškozený ozónem

10 Odkazy http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi


Stáhnout ppt "Vypracovala Barbora Rechtoriková"

Podobné prezentace


Reklamy Google