Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_403.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_403."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_403 Jméno autora:Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:1. ročník Datum vytvoření:20. 1. 2014

2 Vzdělávací oblast:Přírodovědné vzdělávání Tematická oblast:Chalkogeny Předmět:Chemie Anotace:Prezentace je věnována VI.A skupině periodické tabulky prvků. Studenti se seznámí se základními vlastnostmi, reakcemi a využitím chalkogenů a kyslíku v praxi. Klíčová slova:Chalkogeny, kyslík, ozón, praktické využití. Druh učebního materiálu:Prezentace

3 Chalkogeny

4 VI.A skupina periodické tabulky prvků  jsou umístěny prvky  kyslík O  síra S  selen Se  tellur Te  polonium Po  společné vlastnosti  atomy obsahují šest valenčních elektronů  obecné uspořádání ns 2 np 4  2 nespárované elektrony tvoří dvě vazby s vodíkem v molekulách chalkogenů

5 Obecné vlastnosti  ve sloučeninách s vodíkem mají oxidační číslo –II  ve sloučeninách s prvky o vysoká elektronegativitě mají oxidační číslo až +VI  např. oxid sírový, fluorid sírový  s rostoucím protonovým číslem stoupá kovový charakter  kyslík a síra – nekov  selen a tellur – polokovy  polonium – kov

6 Kyslík  tvoří sloučeniny téměř se všemi prvky  binární sloučeniny  kyslík je elektronegativnější prvek sloučeniny  kyslík má oxidační číslo –II  sloučeniny: oxidy  speciální sloučeniny:  peroxidy -O-O- vazba  oxidační číslo (O 2 ) -II  nebinární sloučeniny  kyslíkaté kyseliny (HXO)  soli

7  v zemské kůře je nejrozšířenějším prvkem 49%  ve vzduchu je v molekulové formě O 2 a jeho množství je 21 objemových procent  kyslík, který vzniká se označuje jako atomární kyslík  je velmi reaktivní-téměř okamžitě po svém vzniku reaguje  může se navázat na jiný prvek za vzniku oxidů  může se navázat na molekulární kyslík za vzniku ozónu (trikyslíku)

8  kyslík se průmyslově vyrábí frakční destilací zkapalněného vzduchu  tlakové láhve označené modrým pruhem  pravotočivé uzávěry, které se nesmí mazat- při oxidaci tuku by mohlo dojít k výbuchu  použití  svařování a řezání- společně s vodíkem a acetylenem  dýchací přístroje  lékařství  hutnictví  raketové palivo – kapalný kyslík  důkaz kyslíku důkaz kyslíku

9 Ozón  součástí plynného obalu Země  stratosféra 25-35 km nad zemským povrchem  chrání Zemi před ultrafialovými paprsky (UV), které přicházejí z vesmíru  chlorované a fluorované látky, které jsou vyráběny člověkem poškozují ozónovou vrstvu  reagují s molekulou ozónu  freony  ozón má silné oxidační účinky  použití:  dezinfekční a čistící prostředek - voda

10 Doplňující otázky  Jak se jmenuje plynný obal Země?  atmosféra  Kyslík je produkován rostlinami při ději?  fotosyntéza  Děj, při živočichové zpracovávají kyslík?  dýchání  Děje probíhající bez přístupu kyslíku?  anaerobní  Děje probíhají za přístupu kyslíku?  aerobní  Jaký je rozdíl mezi objemovými a hmotnostními procenty?  objemová procenta – určují zastoupení z celého objemu  hmotnostní procenta – určují zastoupení z celkové hmotnosti

11 Zdroje a literatura  Obrázky  vznik ozónu  WIKIPEDIE. ozonová vrstva [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ozonov%C3%A1_vrstva http://cs.wikipedia.org/wiki/Ozonov%C3%A1_vrstva  ozon  WIKIPÉDIA. ozón [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW: http://sk.wikipedia.org/wiki/Oz%C3%B3n http://sk.wikipedia.org/wiki/Oz%C3%B3n  Video  Důkaz kyslíku  YOU TUBE. Důkaz kyslíku [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW: https://www.youtube.com/watch?v=lmZcBxDUF7M https://www.youtube.com/watch?v=lmZcBxDUF7M  Literatura  BLAŽEK, Jaroslav; FABINI, Ján. Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření. Praha: SPN, 2005, ISBN 80-7235-104-4.  BENEŠOVÁ, Marika; SATRAPOVÁ, Hana. Odmaturuj z chemie. Brno: DIDAKTIS, 2002, ISBN 80-86285-56-1.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_403."

Podobné prezentace


Reklamy Google