Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“"— Transkript prezentace:

1 Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“

2 Ozonová díra & Skleníkové plyny

3 Co to je ozonová vrstva?  Ozonová vrstva je část stratosféry ve výšce 25 – 35 km nad zemským povrchem, v níž se nachází značně zvýšený poměr ozonu vůči běžnému dvouatomovému kyslíku.  Hraje mimořádně významnou roli pro pozemský život, neboť chrání planetu před ultrafialovým zářením.

4 Vznik ozonové díry  Od roku 1930 jsou vyráběny halogenované uhlovodíky (freony), které se používají např. v chladicích a hnacích médiích nebo hasicích přístrojích  V roce 1974 byla poprvé vyslovena hypotéza, že freony, ač mnohdy několikrát těžší než vzduch, pronikají do stratosféry, kde se z nich odštěpuje chlór a fluor, které rozkládají ozon. Snižují tak obsah ozonu ve stratosféře. Ozonová vrstva absorbuje část ultrafialového záření (280-320 nm), které má nepříznivé účinky na život na Zemi.

5 První pozorování ozonové díry  Ozonová díra byla poprvé pozorována roku 1981 nad Antarktidou, když si brit Joseph Farman s jeho týmem všimli pravidelného jarního výkyvu koncentrace ozonové vrstvy. V roce 1985 tam v září a říjnu poklesla koncentrace ozonu na polovinu dlouhodobého průměru.  Později byl naměřen kolísavý úbytek stratosférického ozonu nad Jižní Amerikou a Austrálií a později také nad Arktidou na severní polokouli. Rekordní snížení bylo v letech 1992 až 1993 a dlouhodobě je sledováno nad nejobydlenějšími oblastmi světa o cca 0,5 % za rok.

6 Důsledky ozonové díry  Zeslabená vrstva ozonu představuje větší pravděpodobnost průniku UV-B a UV-C záření, které je karcinogenní. U lidí a zvířat může zvýšená intenzita UV záření způsobit poškození zraku, vyvolat rakovinu kůže a snížení imunity.  Větší množství ultrafialového záření postihuje i jiné zóny života. Např. vlivem UV záření může dojít k vyhubení planktonu v oceánu. Tím se zásadně naruší potravní řetězec.

7 Řešení a legislativa  Zastavení výroby, dovozu, vývozu freonů (náhrada ve výrobě jinými látkami), sběr a recyklace freonů je dosud v oběhu.  V roce 1987 byl uzavřen Montrealský protokol – dohoda o snížení a ukončení výroby.. Dále byl vytvořen fond na pomoc rozvojovým zemím.

8 Skleníkové plyny •Skleníkové plyny jsou schopny absorbovat tepelné záření a toto teplo zpětně vyzářit, dochází tak k ohřevu atmosféry a zemského povrchu. Skleníkové plyny jsou přirozenou součástí atmosféry a díky nim je na Zemi teplota, při které jsou organismy schopny žít. •Hlavní skleníkové plyny jsou oxid uhličitý, vodní pára, metan, oxid dusný nebo fluorodusík.

9 Skleníkový efekt, kdo za něj může? • Ve stínu CO2 se nachází metan. Tento uhlovodík, CH4, má mnohem vyšší skleníkovou účinnost než oxid uhličitý. Metan vzniká přírodními procesy, zároveň však k jeho produkci přispívá i lidská činnost. • Inventarizací skleníkových plynů se v České republice zabývá Český hydrometeorologický ústav v rámci Národního inventarizačního systému skleníkových plynů. Zjistili, že největším producentem metanu je energetika, na druhém místě pak zemědělství. • Zemědělství je největším producentem oxidu dusného, N2O. Podle některých odhadů činí podíl zemědělství na celosvětové produkci skleníkových plynů dokonce až 22%, což je číslo srovnatelné s podílem průmyslu a vyšší než podíl dopravy.


Stáhnout ppt "Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“"

Podobné prezentace


Reklamy Google