Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UNFCCC a Kjótský protokol Naplňování mnohostranných environmentálních smluv z Ria Praha, 19. listopadu 2012 Pavel Zámyslický Odbor energetiky a ochrany.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UNFCCC a Kjótský protokol Naplňování mnohostranných environmentálních smluv z Ria Praha, 19. listopadu 2012 Pavel Zámyslický Odbor energetiky a ochrany."— Transkript prezentace:

1

2

3 UNFCCC a Kjótský protokol Naplňování mnohostranných environmentálních smluv z Ria Praha, 19. listopadu 2012 Pavel Zámyslický Odbor energetiky a ochrany klimatu

4 Základní informace Ú mluva byla sjednána na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji 9. 5. 1992 v Rio de Janeiru a vstoupila v platnost 21. 3. 1994. K tomuto datu vstoupila v platnost i pro ČR (smlouva je uveřejněna pod č. 80/2005 Sb. m. s.). V současnosti má Úmluva 195 smluvních stran (stav k 14. 11. 2012) Protokol k Úmluvě byl sjednán 11. 12. 1997 na 3. zasedání smluvních stran v Kjótu a vstoupil v platnost dne 16. 2. 2005. Ke stejnému datu Protokol vstoupil v platnost i pro ČR. Protokol konkretizuje základní záměry Úmluvy. V Příloze B kvantifikuje redukční cíle ekonomicky vyspělých států a vymezuje způsoby jejich možného plnění. V současnosti má Protokol 192 smluvních stran (stav k 14. 11. 2012). Tyto smluvní strany se na celkových emisích podílejí 63,7 %.

5 Základní principy UNFCCC princip mezigeneračn í spravedlnosti, tj. chránit klimatický systém ve prospěch nejen současné, ale i příštích generací; princip společn é, ale diferencovan é odpovědnosti, který říká, že ekonomicky vyspělé země nesou hlavní odpovědnost za rostoucí koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, přičemž jejich povinností je i poskytovat pomoc rozvojovým zemím; princip potřeby chr á nit zejm é na ty č á sti planety, kter é jsou v í ce zranitelné vůči negativn í m dopadům změny klimatického systému, tj. především těch zemí, které jsou v rámci svého hospodářského vývoje a geografického umístění zranitelnější; princip tzv. předběžn é opatrnosti, tj. nutnosti neodkládat řešení problému, a to ani v tom případě, že doposud nelze některé důsledky změny klimatu přesně kvantifikovat

6 Mitigace, Emise, 2 ◦ C…

7 GHG - Global Level I 7

8 Global Level II 8

9 GHG - Global Level III 9

10 1010

11 CZ GHG emission trajectory 1111

12 Finance, Adaptace, Transfer technologií, Mezinárodní vyjednávání…

13 Kdo je kdo v mezinárodním vyjednávání?

14 “O peníze jde vždy až v první řadě“  Podle rozhodnutí z Kodaně a následně Cancúnu by měly rozvinuté státy vynaložit na podporu rozvojových zemí v roce 2020 částku 100 mld. USD  V kontextu závazku EU se zatím podařilo v rámci tzv. Fast Start Finance – FSF za období 2010-2012 uvolnit 7,14 mld. EUR z celkového závazku EU ve výši 7,2 mld. EUR  FSF Příspěvek ČR (12 mil. EUR) bude naplněn  Otázka jakýchkoliv nových cílů nebo závazků je v tuto chvíli více než nejasná

15 O čem se nyní jedná?  AWG KP – CP2, délka, účastníci, AAU carry-over, CDM, JI, IET, způsob omezení právní mezery  AWG LCA – Byla vytvořena „infrastruktura“ pro finance, adaptace i technologie. Nedořešené otázky např. financování, MRV, NAMAs, REDD+, NMBM. Nulový posun v rámci „Shared Vision“  ADP – program do 2015, kdy má být přijata nová dohoda se závazky rozvojových i rozvinutých zemí, která má vstoupit v platnost nejpozději ve 2020

16 Děkuji za pozornost!

17


Stáhnout ppt "UNFCCC a Kjótský protokol Naplňování mnohostranných environmentálních smluv z Ria Praha, 19. listopadu 2012 Pavel Zámyslický Odbor energetiky a ochrany."

Podobné prezentace


Reklamy Google