Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do mezinárodního práva rodinného Zuzana Fišerová Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor civilní Praha, 26.3.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do mezinárodního práva rodinného Zuzana Fišerová Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor civilní Praha, 26.3.2010."— Transkript prezentace:

1 Úvod do mezinárodního práva rodinného Zuzana Fišerová Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor civilní Praha, 26.3.2010

2 Mezinárodní odbor civilní MSp  sjednávání mezinárodních smluv a úmluv  haagská úmluva o vymáhání výživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností (2007)  protokol o právu použitelném na vyživovací povinnosti (2007)  sjednávání předpisů ES / EU  nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností  návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2201/2003 ohledně příslušnosti a současně se zavádějí pravidla pro určení rozhodného práva ve věcech manželských (tzv. nařízení Řím III )  návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a veřejných listin ve věcech dědictví a o vytvoření evropského dědického osvědčení (předložen 14.10.2009)  Zelená kniha o majetkových režimech párů  justiční spolupráce ve věcech občanských  poskytování informací o českém právu soudům  bezplatná právní pomoc v přeshraničních sporech (zákon č. 629/2004 Sb.)  spolupráce v rámci Evropské soudní sítě ve věcech občanských a obchodních  další

3 Základní právní předpisy a) rodičovská zodpovědnost  nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000  Haagská úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí ( Haag, 19.10.1996, sdělení č.141/2001 Sb.m.s.)  Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí (Lucemburk, 20.5.1980, sdělení č. 66/2000 Sb.m.s.)  Evropská úmluva o výkonu práv dítěte (Štrasburk,25.1.1996, sdělení č.54/2001Sb.m.s.)  Úmluva o styku s dětmi (Štrasburk, 15.5.2003, sdělení č. 91/2005 Sb.m.s.)  bilaterální mezinárodní smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských  zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, č. 97/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů

4 Základní právní předpisy (pokračování) b) rozvod manželství  nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000  bilaterální mezinárodní smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských  haagská úmluva o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití (č. 131/1976 Sb.)  zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, č. 97/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů

5 Základní právní předpisy (pokračování) c) výživné  nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech  bilaterální mezinárodní smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských  úmluva o uznávání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem (Haag 1958, vyhláška č. 14/1974 Sb.)  úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti (Haag 1973, vyhláška č. 132/1976 Sb.)  úmluva o vymáhání výživného v cizině (New York 1956, vyhláška č. 33/1959 Sb.)  zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, č. 97/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů  nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (účinné od 18.6.2011)  haagská úmluva o vymáhání výživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností (2007) – vstup v účinnost ještě nebyl stanoven  protokol o právu použitelném na vyživovací povinnosti (2007) – vstup v účinnost ještě nebyl stanoven (nejpozději od 18.6.2011)

6 Posouzení právních otázek při řešení přeshraničního případu:  mezinárodní soudní pravomoc (soudní příslušnost)  použitelné právo  uznání rozhodnutí  výkon rozhodnutí (rodičovská odpovědnost, výživné)  (bezplatná) právní pomoc v přeshraničním řízení

7 Praktické zkušenosti:  rozhodování českých soudů  judikatura Evropského soudního dvora  zápis do zvláštní matriky

8 Zajímavosti:  konzulární sňatek / rozvod  rozvod homosexuálního manželství  domněnky otcovství v závislosti na rozhodném právu pro rozvod

9 Užitečné odkazy  Mnohostranné mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázána v oblasti občanského práva http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5120&d=8743  Dvoustranné mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázána v oblasti občanského práva http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=386&d=11319  Evropský soudní atlas ve věcech občanských a obchodních http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_cs.htm  Evropská soudní síť ve věcech občanských a obchodních http://ec.europa.eu/civiljustice/index_cs.htm  Informace o bezplatné právní pomoci v přeshraničním občanskoprávním či obchodněprávním řízení http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5097&d=35918  Haagská konference mezinárodního práva soukromého http://www.hcch.net/index_en.php?act=home.splash


Stáhnout ppt "Úvod do mezinárodního práva rodinného Zuzana Fišerová Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor civilní Praha, 26.3.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google