Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDNÁŠKA 27. 2. 2008 PRÁVNÍ VZTAH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZÁSADY PRAMENY PRÁVA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDNÁŠKA 27. 2. 2008 PRÁVNÍ VZTAH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZÁSADY PRAMENY PRÁVA."— Transkript prezentace:

1 PŘEDNÁŠKA 27. 2. 2008 PRÁVNÍ VZTAH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZÁSADY PRAMENY PRÁVA

2 Osnova přednášky Právní vztah sociálního zabezpečení druhy, principy, prvky Zásady práva sociálního zabezpečení obecné, zvláštní Prameny práva sociálního zabezpečení dokumenty OSN dokumenty Mezinárodní organizace práce dokumenty Rady Evropy koordinační nařízení smlouvy o sociálním zabezpečení

3 Okolnosti ovlivňující tvorbu a úroveň sociálního zabezpečení Vztah práva sociálního zabezpečení k jiným právním odvětvím

4 Právní vztahy sociálního zabezpečení společenské vztahy upravené objektivním právem, jejichž vznik, změna či zánik jsou závislé na existenci, trvání, charakteru právní skutečnosti – sociální události, právem upravené.

5 Druhy právních vztahů SZ Právní vztahy nemocenského pojištění, důchodového pojištění, veřejného zdravotního pojištění, státní sociální podpory, sociální pomoci pomoci v hmotné nouzi sociálních služeb sociální péče

6 Principy právních vztahů SZ pojistný princip zabezpečovací princip z hlediska financování systému a míry uplatnění sociální solidarity

7 Subjekty právních vztahů SZ orgány sociálního zabezpečení fyzické osoby další subjekty

8 Fyzické osoby způsobilost k právům a povinnostem (právní subjektivita) způsobilost k právním úkonům deliktní způsobilost

9 Další prvky právního vztahu obsah objekt předmět

10 Zásady práva sociálního zabezpečení obecné zvláštní

11 Obecné zásady - KUSAGU komplexnosti univerzality sociální solidarity adekvátnosti garance uniformity

12 Zvláštní zásady zásluhovosti sociální potřebnosti participace zabezpečení iniciace valorizace zachování nabytých práv kompenzace odstraňování tvrdostí

13 Prameny práva sociálního zabezpečení normativní právní akty normativní smlouvy komunitární právo

14 Normativní právní akty Ústava ČR Listina základních práv a svobod zákony nařízení vlády vyhlášky ministerstev

15 Normativní smlouvy bilaterální smlouvy sjednávané mezi dvěma státy nebo jsou výsledkem činnosti mezinárodních organizací čl. 10 Ústavy ČR

16 Dokumenty Organizace spojených národů Všeobecná deklarace lidských práv Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech – sdělení č. 120/1976 Sb.

17 Dokumenty MOP Úmluvy (konvence) Doporučení Rezoluce

18 Úmluvy Mezinárodní organizace práce Úmluva o minimální normě sociálního zabezpečení č. 102 z roku 1952 (č. 461/1991 Sb.) další úmluvy, např. č. 37 o invalidním pojištění, č. 130 o zdravotní péči a nemocenském

19 Dokumenty Rady Evropy Evropská sociální charta a Dodatkový protokol (č. 14/2000 Sb.m.s, č. 15/2000 Sb.m.s.) Evropský zákoník sociálního zabezpečení (č. 90/2001 Sb.m.s.) Evropská úmluva o sociálním zabezpečení Evropské prozatímní dohody o sociálním zabezpečení

20 Komunitární právo - koordinační nařízení nařízení Rady č. 1408/71, o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, nařízen Rady č. 574/72, stanovující postup provádění nařízení Rady nařízení Rady č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení – účinné od 20. 5. 2004, použije se však až ode dne platnosti prováděcího nařízení – r. 2009

21 Principy koordinace Aplikace právního řádu jediného státu Rovné zacházení Sčítání dob pojištění Výplata dávek do ciziny

22 Bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení založeny na stejných principech jako koordinační nařízení typy smluv  teritoriální  proporcionální  kombinované vztah 2stranných smluv a koordinačních nařízení

23 Okolnosti ovlivňující tvorbu a úroveň sociálního zabezpečení vnitřní faktory vnější faktory

24 Vnitřní faktory ekonomický demografický politický etické názory a tradice

25 Vnější faktory mezinárodní mezinárodní smlouvy

26 Vztah k jiným právním odvětvím PRSZ RP ÚP PP SP FP


Stáhnout ppt "PŘEDNÁŠKA 27. 2. 2008 PRÁVNÍ VZTAH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZÁSADY PRAMENY PRÁVA."

Podobné prezentace


Reklamy Google