Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální pojištění Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální pojištění Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Sociální pojištění Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Sociální pojištění - pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje - pojistné na důchodové zabezpečení - pojistné na nemocenské pojištění - příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

3 Poplatníci (§ 3) 1. a) organizace (právnické nebo fyzické osoby) b) zaměstnanci - v pracovním poměru - v poměru, který má obsah pracovního poměru, ale není tak označen nebo nemá všechny náležitosti pracovního poměru - zam. na základě dohody o pracovní činnosti - členové družstev, kteří nejsou s družstvem v pracovně právním poměru

4 Poplatníci (§ 3) - společníci a jednatelé s. r. o. - poslanci - pracovníci pečovatelské služby (dobrovolní) - vězni (pracující) - osoby se změněnou prac. schopností připravující se na pracovní uplatnění 2. OSVČ, pokud jsou účastny důchodového zabezpečení osob sam. výdělečně činných 3. občané zaměstnaní v cizině s trvalým pobytem v ČR mohou být poplatníky

5 Vyměřovací základ ( § 5) zaměstnanec – úhrn zúčtovaných příjmů (včetně náhrady mzdy za dovolenou, svátek, věrnostní a stabilizační příspěvky s výjimkou odměny při příležitosti 50 let věku atd.). Nezapočítávají se příjmy, které nepodléhají dani z příjmů fyzických osob, náhrad škod, odměny za zlepšovací návrhy a vynálezy. zaměstnavatel – úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců

6 Sazby pojistného u: a) organizace a malá organizace: 25% 2,3% na NP 21,5% důchodové zabezpečení 1,2% stát. politika zaměst. b) zaměstnanci: 6,5% -důchodové pojištění c) OSVČ : 31,5% 28 % - důchodové 2,3% - nemocenské (u OSVČ dobrovolné) 1,2% stát. politika zaměst.

7 Sazby pojistného - podnikateli je pak placena nemocenská a peněžitá pomoc v mateřství - povinnost přihlásit se OSSZ do 8 dnů od zahájení výdělečné činnosti! Pojistné (zdravotní, sociální), které platí ze svého měsíčního příjmů zaměstnanec je pojistné, u OSVČ je to záloha na pojistné, protože podle skutečných P a V dochází k vyúčtování do měsíce (30 dnů) ode dne, kdy mělo být podáno DP.

8 Účast OSVČ na důchodovém pojištění Od 1. 1. 2004 se samostatná výdělečná činnost rozděluje na hlavní a vedlejší.

9 a) Vedlejší samostatná výdělečná činnost: - OSVČ v kalendářním roce vykonávala zaměstnání, které zakládá účast na důchodovém pojištění - příjmem ze zaměstnání se rozumí vyměřovací základ pro SP a dávky nemocenského pojištění zaměstnanců - příjmy ze všech zaměstnání se sčítají

10 a) Vedlejší samostatná výdělečná činnost: - činnost se dále považuje za vedlejší pokud: - osoba měla v daném kalendářním roce nárok na výplatu starobního nebo plného invalidního důchodu - měla nárok na výplatu příspěvku při péči o osobu blízkou - byla nezaopatřeným dítětem (včetně soustavného studia) - v rámci jednoho kalendářního měsíce nemůže být výdělečná činnost po část měsíce hlavní a po část měsíce vedlejší

11 b) Hlavní samostatná výdělečná činnost: - taková, která se nepovažuje a nevymezuje jako vedlejší - OSVČ je v kalendářním roce vždy účastna důchodového pojištění po dobu, kdy vykonávala hlavní výdělečnou činnost OSVČ je účastna důchodového pojištění pokud její příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů dosáhl alespoň rozhodné částky (56 901,- za rok 2010, 59 374,- za rok 2011).

12 b) Hlavní samostatná výdělečná činnost: V případě, že hlavní a vedlejší činnost připadne po částech na stejný kalendářní rok, rozděluje se příjem poměrnou částkou dle počtu měsíců. Osoba s vedlejší činností nedosahující rozhodné částky se může k důchodovému pojištění přihlásit dobrovolně. Vyměřovací základ u OSVČ činí 50% z P-V.

13 b) Hlavní samostatná výdělečná činnost: V případě ztráty činí minimální vyměřovací základ 25% průměrné mzdy v NH. Dochází k převedení části příspěvku na státní politiku zaměstnanosti do systému důchodového pojištění. Nemocenská je u OSVČ vždy dobrovolná.

14 b) Hlavní samostatná výdělečná činnost: Všechny i malé organizace musejí pro KAŽDÉHO zaměstnance vést EVIDENČNÍ LIST DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ - zakládá se při vstupu do zaměstnání - každý rok – nejpozději do 30. 4. následujícího roku musí být zapsáno: 1.doba trvání zaměstnání 2. hrubý výdělek - zaměstnanec vždy podepíše - každoročně obdrží zaměstnanec kopii.

15 Sociální pojištění Použitá literatura: - zákon 589/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí


Stáhnout ppt "Sociální pojištění Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google