Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."— Transkript prezentace:

1 Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivity VI/2 inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti AutorMgr. Blanka Janková Číslo materiáluVY_62_INOVACE_EKO_2N_JA_31_17 NázevSociální pojištění Druh učebního materiálu Výkladová prezentace s komentářem učitele PředmětEkonomika Ročník2. Ročník nástavbového studia Provozní technika Tématický celekSociální a zdravotní pojištění AnotaceSociální pojištění jako součást příjmů státního rozpočtu. Právní rámec. Použití sociálního pojištění Metodický pokyn Prezentace s komentářem, řízená diskuse a názory žáků k vybraným tématům, pod vedením učitele porozumět základním pojmům. Doba trvání – 1 vyučovací hodina Klíčová slovaČeská správa sociálního zabezpečení, zákony o sociálním zabezpečení, povinnosti zaměstnanců, zaměstnavatelů, OSVČ, vyměřovací základ, sazby pojistného, nemocenské pojištění, důchodové zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Očekávaný výstup Seznámit se s pravidly pro sociální zabezpečení občanů ČR a systémem výběru a použití s ohledem na státní rozpočet ČR. Datum vytvoření13. duben 2013

2 Sociální pojištění

3 Sociální zabezpečení je v ČR hlavním nástrojem sociální politiky a slouží ke zmírnění sociálních nerovností, resp. k řešení sociálních konfliktů. Je součástí (příjmem i výdajem) státního rozpočtu. Příjmy sociálního zabezpečení – pojistné * pojistné na důchodové zabezpečení (28 %), * pojistné na nemocenské pojištění (2,3 %), * příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (1,2 %) V současné době probíhá celospolečenská diskuse o tzv. Důchodové reformě. S ohledem na politickou situaci v ČR nejsou její pravidla dosud definitivně dořešena. Sociální zabezpečení Formy: * sociální dávky - pojistné plnění z důvodu: nemoci: nemocenské dávky, ztráty zaměstnání: podpora v nezaměstnanosti stáří: starobní důchod nedospělosti: dětské přídavky * sociální azyly pro případ ztráty domova * sociální služby - pomoc postiženým lidem s tělesnou nebo duševní vadou.

4 Poplatníci pojistného 1. zaměstnavatel, tj. organizace (s více než 25 zaměstnanci) a malé organizace (pod 26 zaměstnanců 2. zaměstnanci v pracovním poměru, zaměstnanec činný na základě dohody o pracovní činnosti, společníci a jednatelé společností s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, soudci, poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu a poslanci Evropského parlamentu zvolení na území ČR, členové družstev, jestliže vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňování, členové zastupitelstev územních samosprávných celků, vlády, prezident, viceprezident a členové NKÚ, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání apod. 3. OSVČ jsou povinny platit pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné. 4. Osoby účastné dobrovolného důchodového pojištění jsou za dobu dobrovolné účasti na důchodovém pojištění povinny platit pojistné na důchodové pojištění (nikoliv příspěvek na státní politiku zaměstnanosti). Pokud pojistné nezaplatí, nebude po nich vymáháno a nebudou penalizovány. K účasti na důchodovém pojištění se mohou přihlásit osoby starší 18 let.

5 . Vyměřovací základ zaměstnance Je to je úhrn započitatelných příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o dani z příjmu, nejsou od daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském nebo důchodovém pojištění. Zúčtovaným příjmem je plnění, které je v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru, anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance. Do vyměřovacího základu zaměstnance se nezahrnují např. náhrada škody podle zákoníku práce, odstupné, odchodné, odbytné, odměna při skončení funkčního období, věrnostní přídavek horníků apod. Vyměřovací základ zaměstnavatele je tvořen úhrnem vyměřovacích základů jeho zaměstnanců zúčtovaných v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění. zaměstnavatel odvádí 25 % zaměstnanec odvádí 6,5 %

6 Nemocenské pojištění Systém NP je určen pro výdělečně činné osoby v případech tzv. krátkodobých sociálních událostí. Zaměstnanci jsou povinně účastni nemocenského pojištění, osoby samostatně výdělečně činných se pojišťují dobrovolně. Z nemocenského pojištění zaměstnanců se poskytují 4 dávky: nemocenské podpora při ošetřování člena rodiny vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství peněžitá pomoc v mateřství. Z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných se poskytuje nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství. Důchodové pojištění Důchodový systém se skládá za dvou částí: 1.povinné důchodové pojištění zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní osoby, právní úprava je pro všechny pojištěnce stejná. 2.penzijní připojištění je financované z příspěvků účastníků tohoto připojištění a případně i jejich zaměstnavatelů a státními příspěvky prostřednictvím penzijních fondů, ze kterých jsou vypláceny doplňkové penze. Ze základního důchodového pojištění se poskytuje: * starobní důchod (včetně tzv. předčasného starobního důchodu) * invalidní důchod * vdovský důchod * sirotčí důchod Důchod se skládá ze základní výměry, která je stanovena pevnou částkou stejnou pro všechny druhy důchodů a procentní výměry. Důchodový věk je stanoven podle časových období.

7 Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Odvody a vyplácené příspěvky vyplývají z ústavních práv občanů na zaměstnání bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, členství v politických stranách nebo příslušnost k politickým hnutím, národnost, etnický nebo sociální původ, majetek, zdravotní stav, věk. Použití je určeno tzv. státní politikou zaměstnanosti: * příspěvek při hledání zaměstnání * rekvalifikace * podpora vytváření nových pracovních míst Zákon o pojistném na sociální zabezpečení: http://www.uplnezneni.cz/zakon /589-1992-sb-o-pojistnem-na- socialni-zabezpeceni-a- prispevku-na-statni-politiku- zamestnanosti/

8 Zdroje informací: http://cs.wikipedia.orgt Zákon 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti http://www.uplnezneni.cz


Stáhnout ppt "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google