Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD"— Transkript prezentace:

1 ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

2 Charakteristika čistírny odpadních vod
Setkáváme se s nimi, jednak v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod, odpadních vod ze zemědělské výroby, a dále u měst a obcí, kde čistí vody komunální a smíšené, tedy komunální s průmyslovými. Čistírny mohou být mnoha typů. Nejčastějším typem v ČR je mechanicko - biologická čistírna odpadních vod.

3 Mechanické (primární) čištění
Odpadní voda je na ČOV přiváděna hlavní stokou ze stokové sítě. Na jejím konci je umístěn lapák štěrku. Ten zachycuje nejhrubší nerozpuštěné látky (například štěrk, dlažební kostky, kusy cihel, …) apod. Uplatňuje se především při zvýšeném průtoku odpadních vod. Dalším stupněm jsou česle. Ty odstraní hrubé plovoucí nečistoty Následuje lapák písku, často v kombinaci s lapákem tuků. Jeho cílem je oddělení minerálních suspenzí (písek) od organických nerozpuštěných látek. Separace se děje na základě rozdílných hustot obou materiálů, využívá se buď gravitační nebo odstředivá síla. Posledním zařízením pro mechanické čištění je usazovací nádrž. Zde probíhá usazování jemných nerozpuštěných látek a stírání plovoucích nečistot z povrchu nádrže. Vzniká primární kal, který je zpracováván v kalovém hospodářství.

4 Biologické čištění Biologické čištění probíhá v biologickém reaktoru.
Zde je znečištění z odpadní vody odstraňováno pomocí mikroorganismů nazývaných aktivovaný kal. Aktivovaný kal je v biologickém reaktoru kultivován buď jako suspenze (tzv. aktivační systémy), nebo na pevném nosiči (tzv. biofilmové reaktory). Aktivovaný kal dokáže z odpadní vody odstranit značné množství organického znečištění a sloučenin dusíku a fosforu. Směs vody a aktivovaného kalu pak teče do dosazovací nádrže, kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu v důsledku jeho sedimentace.

5 Terciární čištění Terciární čištění slouží k dočištění odpadních vod, především k odstranění sloučenin fosforu, nerozpuštěných látek a k hygienizaci vody (odstranění patogenů).

6 schéma čistírny odpadních vod (ústřední čistírna odpadních vod Ostrava)

7 aktivační nádrže

8 dosazovací nádrže

9 vyhnívací nádrže

10 Ústřední čistírna odpadních vod, Praha 6

11 použité zdroje:

12 referát vypracoval Radim Cycoň, tercie A


Stáhnout ppt "ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD"

Podobné prezentace


Reklamy Google