Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Charakteristika čistírny odpadních vod  Setkáváme se s nimi, jednak v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod, odpadních vod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Charakteristika čistírny odpadních vod  Setkáváme se s nimi, jednak v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod, odpadních vod."— Transkript prezentace:

1

2 Charakteristika čistírny odpadních vod  Setkáváme se s nimi, jednak v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod, odpadních vod ze zemědělské výroby, a dále u měst a obcí, kde čistí vody komunální a smíšené, tedy komunální s průmyslovými.  Čistírny mohou být mnoha typů.  Nejčastějším typem v ČR je mechanicko - biologická čistírna odpadních vod.

3 Mechanické (primární) čištění  Odpadní voda je na ČOV přiváděna hlavní stokou ze stokové sítě.  Na jejím konci je umístěn lapák štěrku. Ten zachycuje nejhrubší nerozpuštěné látky (například štěrk, dlažební kostky, kusy cihel, …) apod.  Uplatňuje se především při zvýšeném průtoku odpadních vod.  Dalším stupněm jsou česle. Ty odstraní hrubé plovoucí nečistoty  Následuje lapák písku, často v kombinaci s lapákem tuků.  Jeho cílem je oddělení minerálních suspenzí (písek) od organických nerozpuštěných látek.  Separace se děje na základě rozdílných hustot obou materiálů, využívá se buď gravitační nebo odstředivá síla.  Posledním zařízením pro mechanické čištění je usazovací nádrž. Zde probíhá usazování jemných nerozpuštěných látek a stírání plovoucích nečistot z povrchu nádrže.  Vzniká primární kal, který je zpracováván v kalovém hospodářství.

4 Biologické čištění  Biologické čištění probíhá v biologickém reaktoru.  Zde je znečištění z odpadní vody odstraňováno pomocí mikroorganismů nazývaných aktivovaný kal.  Aktivovaný kal je v biologickém reaktoru kultivován buď jako suspenze (tzv. aktivační systémy), nebo na pevném nosiči (tzv. biofilmové reaktory).  Aktivovaný kal dokáže z odpadní vody odstranit značné množství organického znečištění a sloučenin dusíku a fosforu.  Směs vody a aktivovaného kalu pak teče do dosazovací nádrže, kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu v důsledku jeho sedimentace.

5 Terciární čištění  Terciární čištění slouží k dočištění odpadních vod, především k odstranění sloučenin fosforu, nerozpuštěných látek a k hygienizaci vody (odstranění patogenů).

6 schéma čistírny odpadních vod (ústřední čistírna odpadních vod Ostrava)

7 aktivační nádrže

8 dosazovací nádrže

9 vyhnívací nádrže

10 Ústřední čistírna odpadních vod, Praha 6

11 použité zdroje:  www.fsid.cvut.cz  www.google.cz

12 referát vypracoval Radim Cycoň, tercie A


Stáhnout ppt "Charakteristika čistírny odpadních vod  Setkáváme se s nimi, jednak v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod, odpadních vod."

Podobné prezentace


Reklamy Google