Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monitorování výuky odborných předmětů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monitorování výuky odborných předmětů"— Transkript prezentace:

1 Monitorování výuky odborných předmětů
Reg. č. CZ.1.07/1.1.08/ Odpadní vody

2 Odpadní voda = voda, která má po použití změněnou jakost ( a jiné vody pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod). - průmyslová odpadní voda – voda po použití v průmyslu - komunální odpadní voda – voda ze sídlišť, splach z ulic (obsahuje moč, organické znečištění, soli, fosfáty, detergenty, písek, plasty…)

3 Znečištění vody: Přirozené - zemina, odumřelé zbytky rostlin a živočichů, živé organismy Umělé – (antropogenní) – plasty, sklo, ropné látky…  1) Mechanické (fyzikální ) - předměty a látky rozptýlené ve vodě (dřevo, plasty, písek, sklo…) 2) Chemické - látky rozpuštěné ve vodě (moč, soli, dusičnany, saponáty,…) 3) Tepelné – změna tepoty vody, obvykle nadměrně teplá voda, která způsobí úhyn organismů. 4) Biologické – živé organismy, odumřelé organismy a jejich části 5) Radioaktivní – obvykle podzemní vody obsahující radon. Má mutagenní účinky.

4 Zdroje znečištění: Bodové – továrna, která vypouští do toku odpady Plošné - splachy ze zemědělsky obdělávané půdy Difuzní – rozptýlené drobné bodové zdroje

5 Metody čištění vod 1)Fyzikální
- česle - železné dráty různé tloušťky a vzdálenosti (nutno čistit) pro zachytávání velkých mechanických předmětů, textilií a vláken. -síta - funkce stejná, zachycují mechanické znečištění menší velikosti. - filtry – zachycení drobných rozptýlených částic (zemina, písek.)

6

7

8 - usazování – lapače písku - štěrk, písek, zemina nádrže, kde se zpomalí proud a látky s vyšší měrnou hmotností než voda se usazují na dně. Velmi malé částice se usazují příliš pomalu, používají se proto jiné metody. - lapače tuků – látky s menší hustotou než voda se usazují na hladině nádrže, odkud se mechanicky sbírají.

9

10

11 - čeření - umožňuje usazování jemných koloidních částic, které by se usazovaly příliš dlouho Do vody se přimísí chemické látky (chlorid železitý), které mění jejich el.náboj, a tak způsobí jejich shlukování a rychlejší sedimentaci. Fáze: - flokulace – shlukování a tvorba vloček sedimentace - usazování - flotace - umožňuje odstranění nejjemnějších částic navázáním na bublinky vzduchu, které procházejí nádrží a poutají na sebe koloidní částice a tuky. Vzniká špinavá pěna, která se mechanicky odstraňuje.

12

13 2)Chemické metody: -absorpce –adsorpce - pohlcování na povrchu - navázání znečišťujících .částic na aktivní uhlí ve formě zrn nebo filtrů. - membránové procesy - velmi jemný filtr (celofán, PVC, duté vlákno), který je schopen zachytit i rozpuštěné látky (jedná se o ultrafiltraci). - neutralizace – čištění kyselých nebo zásaditých vod na výsledné pH Příklad: NaOH + HCl  NaCl + H2O (vzniklé soli se musí odstranit) - neutralizační činidla: vápenec, NaOH, soda, kyseliny

14 oxidace a redukce - změna oxidačního čísla může způsobit změnu vlastností
Příklad: CrVI-jedovatý  CrIII – nejedovatý CN-I- jedovatý  No2 – nejedovatý oxidační činidla – O2, O3, KMnO redukční činidla – SO2, H2 srážení - převedení rozpuštěné látky na sraženinu, která se dá snadno mechanicky odstranit (odstraňování těžkých kovů). destilace - oddělení látek na základě rozdílného bodu varu (voda a formaldehyd).

15 3) Biologické metody čištění
- procesy běžné v přírodě při rozkladu organických látek prostřednictvím organismů. a) Aerobní metody: - biologické kolony – válcové nádrže o výšce 4 m a průměru 8 m naplněné substrátem (hrubý štěrk, plast), jejímž středem vychází rameno, které se otáčí a skrápí substrát znečištěnou vodou. Substrát je osídlen mikroflórou (bakterie, prvoci, houby), která se živí organickým znečištěním, kterého vodu takto zbavuje.

16 biofiltry – otočné válce, které jsou napůl ponořeny do nádrže se znečištěnou vodou. Při otáčení jsou střídavě ponořeny a střídavě na vzduchu. Na jejich povrchu se usídlí mikroflóra, která spotřebovává organické znečištění. biologicky aktivní nádrže – nádrž, ve které se namnoží aktivní kultura bakterií, které pohlcují organické znečištění. Kal, který takto vzniká, se usazuje.

17

18

19 b) Anaerobní metody: Jsou využívány pro rozklad sedimentovaných kalů, které obsahují velký podíl organických látek. - anaerobní digesce – probíhá v nádržích bez přístupu vzduchu, které jsou zahřívány. Uvnitř dochází k rozkladu organických látek pomocí anaerobních bakterií a kvasinek. Polysacharidy, bílkoviny a tuky jsou postupně rozkládány na jednoduché organické kyseliny, monosacharidy, alkoholy, následně až na plyny a pevný zbytek. Pevný zbytek = „kaly z ČOV“ obsahuje mnoho minerálních látek, dá se použít jako hnojivo, jeho použití však je omezené, protože může obsahovat vysoký podíl těžkých kovů a případně patogeny.

20

21

22 Směs vzniklých plynů = bioplyn obsahuje:
50 – 75 % CH – 45 % CO % vodní páry – 3 % N – 1 % NH3, H2 S, H2 Bioplyn se využíván - jako palivo a k následnému vyhřívání fermentační nádrže, vytápění budov apod. - k výrobě elektrické energie v kogenerační jednotce.

23 Čistírna odpadních vod:
= technologické zařízení pro úpravu vlastností odpadní vody na takovou kvalitu, aby mohla být vrácena do recipientu. Konkrétní zařízení využívá výše uvedené metody, které kombinuje podle potřeby a podmínek. Kapacita musí odpovídat množství znečištěné vody. Přepočítává se na měrnou jednotku - „ekvivalentní obyvatel“ = množství vody, které odpovídá průměrné spotřebě 1 obyvatele /den = 400l vody.

24 Rozdělení: Průmyslové čistírny odpadních vod – speciální zařízení, upravující různě znečištěné průmyslové vody Komunální čistírny odpadních vod – konkrétní zařízení pro čištění komunální odpadní vody (obvykle městské, obecní…) Individuální čistírny odpadních vod – malá zařízení pro čistění odpadních vod z rodinného domku, penzionu,…)

25 Rozdělení: Průmyslové čistírny odpadních vod – speciální zařízení, upravující různě znečištěné průmyslové vody Komunální čistírny odpadních vod – konkrétní zařízení pro čištění komunální odpadní vody (obvykle městské, obecní…) Individuální čistírny odpadních vod – malá zařízení pro čistění odpadních vod z rodinného domku, penzionu,…)

26


Stáhnout ppt "Monitorování výuky odborných předmětů"

Podobné prezentace


Reklamy Google