Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt VODA, VODA.... Znečištění našich vod Zpracovaly :

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt VODA, VODA.... Znečištění našich vod Zpracovaly :"— Transkript prezentace:

1 Projekt VODA, VODA.... Znečištění našich vod Zpracovaly :
Isabela Hegerová Eva Šimonková Veronika Kunzová Monika Suchanová

2 Nečistoty v našich vodách
1. Fyzikální nečistoty: Pohyblivý materiál (písek, bahno) Plyny (metan, kysličník uhličitý, sirovodík, vzácné plyny) Oleje-tuky Organické látky atd. 2. Biologické nečistoty: Bakterie, řasy, améby, viry, plísně... 3. Chemické nečistoty: Dusičnany, dusitany, čpavek Kovy (arsen, rtuť, kadmium, olovo, železo, mangan atd.) Huminové kyseliny Fenoly Vysoký obsah solí Zbytky pesticidů

3 Odpadní vody Odpadní voda, je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Znečištění vody může být tvořeno rozpuštěnými nebo nerozpuštěnými látkami, za znečištění se ale považuje i například tepelné nebo radioaktivní znečištění. V naprosté většině případů musí být odpadní voda před vypuštěním do vodotečí čištěna.

4 Druhy odpadních vod Komunální odpadní voda vzniká každodenní lidskou činností - pochází z domácností, škol, úřadů, od živnostníků a podobně. Průmyslová odpadní voda vzniká v průmyslových podnicích. Míra a charakter znečištění vody záleží na druhu průmyslu, ale i použité technologii výroby. Průmysl produkuje odpadní vody jednak z technologických vod (což je voda přímo použitá ve výrobě) a jednak z chladicích vod (což je voda používaná na chlazení zařízení, ta bývá znečištěná „pouze“ tepelně). Splašky mají přibližně stejné složení. Kromě splašků obsahuje v případě jednotné kanalizace i oplachové vody (vodu z mytí ulic) a dešťovou vodu ze srážek. Zpracovává se na městských čistírnách odpadních vod (ČOV).

5 Čistírna odpadních vod
Čistírna odpadních vod je zařízení, ve kterém dochází k čištění Odpadních vod. Setkáváme se s nimi, jednak v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod, odpadních vod ze zemědělské výroby, a dále u měst a obcí, kde čistí vody komunální a smíšené, tedy komunální s průmyslovými. Čistírny mohou být mnoha typů. Rozdělují se hlavně podle velikosti a typu čistírenského procesu. Nejčastějším typem používaných ČOV v ČR je mechanicko biologická čistírna odpadních vod. Zvláštním případem může být např. čistírna radioaktivního odpadu.

6

7 Voda, voda....


Stáhnout ppt "Projekt VODA, VODA.... Znečištění našich vod Zpracovaly :"

Podobné prezentace


Reklamy Google