Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uhlík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uhlík."— Transkript prezentace:

1 Uhlík

2 Elementární uhlík Grafit Diamant Nejstabilnější krystalová modifikace
Uspořádání ve vrstvách – rovinně uspořádané provázané hexagony (šestiúhelníky) vertikálně poutány van der Waalsovými silami Měkký (jednotlivé vrstvy po sobě kloužou) Mazivo Grafitová vlákna Moderátor v jaderných reaktorech Tuha tužek Tetraedrické uspořádání vazeb kolem uhlíku – nejúčelnější uspořádání Nejtvrdší přírodní látka Vrtáky Brusivo Šperky

3 Další formy elementárního uhlíku
Fulleren Objeven 1985 Tvar fotbalového míče C60 Koks Výroba zahříváním uhlí bez přístupu vzduchu Redukční činidlo při vysokoteplotních dějích – výroba Fe, P, Si, etc. Saze Výroba neúplným spalováním uhlovodíků Výroba pneumatik Aktivní uhlí Výroba tepelným rozkladem uhlíkatých materiálů Velký aktivní povrch – adsobbent Použití pro vzduchové filtry, úpravě vody, likvidaci kontaminantů, ve zdravotnictví

4 Oxidy uhlíku Oxid uhelnatý – CO Oxid uhličitý – CO2
Vysoce toxický plyn Váže se na hemoglobin a brání transportu kyslíku Vzniká při hoření za omezeného přístupu vzduchu a hoření při teplotách nad 700 °C Redukční činidlo Oxid uhličitý – CO2 Bezbarvý, nedýchatelný plyn Získává se vymražováním ze vzduchu, katalytickými procesy a rozkladem uhličitanů Laboratorní příprava – vytěsnění z uhličitanů kyselinami Pevný CO2 – výhodné a účinné chladivo Kapalný CO2 – extrakční činidlo (odstraňování tuků, kofeinu) Použití v hasicích přístrojích S vodou tvoří slabě kyselý roztok Produktem metabolismu – vydechován Účastní se na udržování homeostase v těle (pH krve – 7,40) Skleníkový plyn

5 Uhličitany, malta a krasové jevy
Soli kyseliny uhličité Uhličitan vápenatý – CaCO3 Vápenec, mramor Výroba hašeného vápna a malty Reakce vápence se vzdušným oxidem uhličitým základem krasových jevů

6 Další uhličitany Uhličitan sodný – Na2CO3
Soda Náhražka hydroxidu sodného Změkčovadlo vody Silná base Výroba: Hydrogenuhličitan sodný – NaHCO3 Prášek do pečiva Antacidum (látka snižující kyselost)

7 Karbidy Sloučeniny uhlíku s kovy a polokovy, kde uhlík vystupuje jako elektronegativní prvek Karbid vápenatý – CaC2 Acetylid (sůl acetylenu) Iontová sloučenina Ca2+C22- Výroba: redukce oxidu vápenatého koksem za vysokých teplot Anion reaguje s vodou bouřlivě za tvorby acetylenu – hořlavého, výbušného plynu Použití: Autogenní svařování Lampy Karbid křemičitý – SiC Podobný diamantu Kovalentní karbid Brusivo (karborundum) Výroba:

8 Kyanidy Soli kyseliny kyanovodíkové
Chováním připomínají halogenidy (chloridy) Používané v organické synthese Všechny prudce jedovaté (váží se na cytochromy mitochondrií a blokují buněčné dýchání) Kyanovodík – HCN Bezbarvá těkavá kapalina Vůně po mandlích Cyklon B – průmyslové použití pro hubení hmyzu a v plynových komorách (Auschwitz-Birkenau, americké plynové komory) Kyanid draselný – KCN Cyankáli Voní po hořkých mandlích


Stáhnout ppt "Uhlík."

Podobné prezentace


Reklamy Google