Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uhlík. Elementární uhlík Grafit Nejstabilnější krystalová modifikace Uspořádání ve vrstvách – rovinně uspořádané provázané hexagony (šestiúhelníky) vertikálně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uhlík. Elementární uhlík Grafit Nejstabilnější krystalová modifikace Uspořádání ve vrstvách – rovinně uspořádané provázané hexagony (šestiúhelníky) vertikálně."— Transkript prezentace:

1 Uhlík

2 Elementární uhlík Grafit Nejstabilnější krystalová modifikace Uspořádání ve vrstvách – rovinně uspořádané provázané hexagony (šestiúhelníky) vertikálně poutány van der Waalsovými silami Měkký (jednotlivé vrstvy po sobě kloužou) Mazivo Grafitová vlákna Moderátor v jaderných reaktorech Tuha tužek Diamant Tetraedrické uspořádání vazeb kolem uhlíku – nejúčelnější uspořádání Nejtvrdší přírodní látka Vrtáky Brusivo Šperky

3 Další formy elementárního uhlíku Fulleren – Objeven 1985 – Tvar fotbalového míče – C 60 Koks – Výroba zahříváním uhlí bez přístupu vzduchu – Redukční činidlo při vysokoteplotních dějích – výroba Fe, P, Si, etc. Saze – Výroba neúplným spalováním uhlovodíků – Výroba pneumatik Aktivní uhlí – Výroba tepelným rozkladem uhlíkatých materiálů – Velký aktivní povrch – adsobbent – Použití pro vzduchové filtry, úpravě vody, likvidaci kontaminantů, ve zdravotnictví

4 Oxidy uhlíku Oxid uhelnatý – CO – Vysoce toxický plyn – Váže se na hemoglobin a brání transportu kyslíku – Vzniká při hoření za omezeného přístupu vzduchu a hoření při teplotách nad 700 °C – Redukční činidlo Oxid uhličitý – CO 2 – Bezbarvý, nedýchatelný plyn – Získává se vymražováním ze vzduchu, katalytickými procesy a rozkladem uhličitanů – Laboratorní příprava – vytěsnění z uhličitanů kyselinami – Pevný CO 2 – výhodné a účinné chladivo – Kapalný CO 2 – extrakční činidlo (odstraňování tuků, kofeinu) – Použití v hasicích přístrojích – S vodou tvoří slabě kyselý roztok – Produktem metabolismu – vydechován – Účastní se na udržování homeostase v těle (pH krve – 7,40) – Skleníkový plyn

5 Uhličitany, malta a krasové jevy Soli kyseliny uhličité Uhličitan vápenatý – CaCO 3 – Vápenec, mramor – Výroba hašeného vápna a malty – Reakce vápence se vzdušným oxidem uhličitým základem krasových jevů

6 Další uhličitany Uhličitan sodný – Na 2 CO 3 – Soda – Náhražka hydroxidu sodného – Změkčovadlo vody – Silná base – Výroba: Hydrogenuhličitan sodný – NaHCO 3 – Prášek do pečiva – Antacidum (látka snižující kyselost)

7 Karbidy Sloučeniny uhlíku s kovy a polokovy, kde uhlík vystupuje jako elektronegativní prvek Karbid vápenatý – CaC 2 – Acetylid (sůl acetylenu) – Iontová sloučenina Ca 2+ C 2 2- – Výroba: redukce oxidu vápenatého koksem za vysokých teplot – Anion reaguje s vodou bouřlivě za tvorby acetylenu – hořlavého, výbušného plynu – Použití: Autogenní svařování Lampy Karbid křemičitý – SiC – Podobný diamantu – Kovalentní karbid – Brusivo (karborundum) – Výroba:

8 Kyanidy Soli kyseliny kyanovodíkové Chováním připomínají halogenidy (chloridy) Používané v organické synthese Všechny prudce jedovaté (váží se na cytochromy mitochondrií a blokují buněčné dýchání) Kyanovodík – HCN – Bezbarvá těkavá kapalina – Vůně po mandlích – Cyklon B – průmyslové použití pro hubení hmyzu a v plynových komorách (Auschwitz-Birkenau, americké plynové komory) Kyanid draselný – KCN – Cyankáli – Voní po hořkých mandlích


Stáhnout ppt "Uhlík. Elementární uhlík Grafit Nejstabilnější krystalová modifikace Uspořádání ve vrstvách – rovinně uspořádané provázané hexagony (šestiúhelníky) vertikálně."

Podobné prezentace


Reklamy Google