Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znáte s-prvky? AZ-kvíz. A B D E F G H Č C CH I K L M N O P R J Z Ž SŠ T U V X *

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znáte s-prvky? AZ-kvíz. A B D E F G H Č C CH I K L M N O P R J Z Ž SŠ T U V X *"— Transkript prezentace:

1 Znáte s-prvky? AZ-kvíz

2 A B D E F G H Č C CH I K L M N O P R J Z Ž SŠ T U V X *

3 A A Minerál, který je složen z fosforečnanu vápenatého s příměsí fluoru, chloru a vody, jehož naleziště jsou v Rusku (poloostrov Kola), ale i v ČR (Horní Slavkov, Cínovec), se nazývá … apatit pyramida

4 B B Tvrdý, šedý kov o značně vysoké teplotě tání, nejlehčí z řady kovů alkalických zemin se nazývá… beryllium pyramida

5 C C Měkký, lehký, stříbrolesklý kov, který mimořádně rychle reaguje s kyslíkem i vodou a jehož sloučeniny zbarvují nesvítivý plamen do modra se nazývá… cesium pyramida

6 Č Č Prvky označené jako s-prvky se oxidují na kationty s konfigurací předcházejícího vzácného plynu. Uvolněné elektrony přijímají atomy nebo ionty jiných prvků, které se tím redukují. Proto jsou s-prvky silná redukční … činidla pyramida

7 D D Jsou známy tři izotopy vodíku, lišící se počtem neutronů v jádře. Izotop s jedním protonem se nazývá těžký vodík neboli … deuterium pyramida

8 E E Vodík se průmyslově vyrábí z vody procesem zvaným … elektrolýza pyramida

9 F F Minerál o chemickém složení CaF 2, jehož ložiska jsou v Číně, USA, Německu, má dva triviální názvy. Jeden zní kazivec a druhý … fluorit pyramida

10 G G Sodík a lithium se vyrábějí elektrolýzou tavenin svých chloridů. Na katodě se redukují kationty na příslušný kov a na anodě oxidací chloridových iontů vzniká chlor. Při elektrolýze se používá katoda železná a anoda … grafitová pyramida

11 H H Hydroxid vápenatý Ca(OH) 2 vzniká reakcí oxidu vápenatého s vodou za uvolnění tepla: CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 Hydroxid je znám pod obchodním názvem vápenný hydrát nebo pod názvem … vápno. hašené pyramida

12 CH CH Dusičnan sodný NaNO 3 je složkou minerálu, který je označován jako … ledek. chilský pyramida

13 I I Cesium má nízký ionizační potenciál, uplatňuje se ve fotočláncích a je perspektivním médiem pro … motory jako pohonné jednotky kosmických plavidel. iontové pyramida

14 J J Hydrogenuhličitan sodný NaHCO 3 se používá jako součást kypřících prášků do pečiva, k neutralizaci při poleptání kyselinou či k neutralizaci žaludečních šťáv při překyselení žaludku. NaHCO 3 se triviálně nazývá … jedlá soda pyramida

15 K K Alkalické kovy mají ve svých sloučeninách oxidační číslo I. Existují v nich jako … kationty pyramida

16 L L Jediný alkalický kov, který nereaguje s vodou, se nazývá … lithium pyramida

17 M M Technické označení pro vápenec, který lze leštit, je … mramor pyramida

18 N N Elementární kovový sodík lze dlouhodobě uchovávat např. překrytý vrstvou alifatických uhlovodíků, jako je petrolej nebo …. S těmito uhlovodíky sodík nereaguje. nafta pyramida

19 O O Reakcí draslíku s kyslíkem vzniká hyperoxid draselný KO 2, který působí jako silné … činidlo. oxidační pyramida

20 P P Oxid vápenatý CaO se vyrábí tepelným rozkladem uhličitanu vápenatého v pecích, zvaných vápenky: CaCO 3 ——> CaO + CO 2, při teplotě 900 O C až 1000 O C. Oxid vápenatý se používá ve stavebnictví, hutnictví. Je také znám pod triviálním názvem … vápno. pálené pyramida

21 R R Radioaktivní prvek, který byl objeven roku 1898 Marií Curie-Sklodowskou a jejím manželem Pierem v jáchymovském smolinci, se nazývá… radium pyramida

22 S S Hydratovaný síran vápenatý CaSO 4. 2H 2 O, který se hojně vyskytuje ve střední Evropě, se nazývá… sádrovec pyramida

23 Š Š Počet prvků alkalických kovů je … šest pyramida

24 T T Vlastnost vody, závisející na množství rozpuštěných sloučenin vápníku a hořčíku, se nazývá … tvrdost vody pyramida

25 U U Při hoření hořčíku vzniká i určité množství záření označující se jako … UV záření pyramida

26 V V Hornina složená z více jak z poloviny uhličitanem vápenatým, jako krystalový nerost se nazývá kalcit. Touto horninou rozumíme… vápenec pyramida

27 * Jaký kov alkalických zemin je znázorněn na fotografii? V běžném životě se setkáváme hlavně se slitinou tohoto kovu nazývanou dural. Dural se používá v leteckém a automobilovém průmyslu, k výrobě výtahů, jízdních kol. hořčík pyramida

28 X X Elektronová konfigurace kationtu barnatého Ba 2+ odpovídá elektronové konfiguraci vzácného plynu … xenon pyramida

29 Z Z Alkalické kovy mají ve svých sloučeninách největší atomový poloměr, který roste s počtem protonů. Počet protonů se vyznačuje pomocí protonového čísla označeného symbolem … Z pyramida

30 Ž Ž Hydroxid draselný KOH je příkladem látek, které při přímém styku způsobují poškození tkáně. Takovéto látky se nazývají … žíravina pyramida


Stáhnout ppt "Znáte s-prvky? AZ-kvíz. A B D E F G H Č C CH I K L M N O P R J Z Ž SŠ T U V X *"

Podobné prezentace


Reklamy Google