Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemické prvky Nekovy DOPORUČENÁ STRÁNKA:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemické prvky Nekovy DOPORUČENÁ STRÁNKA:"— Transkript prezentace:

1 Chemické prvky Nekovy DOPORUČENÁ STRÁNKA: http://www.zschemie.euweb.cz/

2 Vodík (H)  Výskyt: ve sloučeninách – ve vodě, v kyselinách, v bílkovinách, ve vesmíru nejrozšířenější prvek (90 %)  Vlastnosti: ◦ bezbarvý plyn, bez zápachu, hořlavý, ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou směs ◦ hustota nejmenší ze všech prvků (14x lehčí než vzduch) ◦ tvoří dvouatomové molekuly (H 2 )  Výroba: průmyslově ze zemního plynu, rozkladem vody elektrickým proudem  Laboratorní příprava vodíku: Zn + 2HCl → H 2 + ZnCl 2  Využití: ke ztužování tuků, svařování a řezání kovů (autogen), pohon raketových motorů

3 Kyslík (O)  Výskyt: nejrozšířenější prvek na Zemi, tvoří sloučeniny téměř se všemi prvky, je součástí atmosféry (21 %), vody, zemské kůry a všech organismů, plyn nezbytný pro život na Zemi  vyskytuje se ve dvouatomových nebo tříatomových molekulách: ◦ O 2 – kyslík, který dýcháme ◦ O 3 – ozon, který vzniká při bouřkách, v atmosféře vytváří ozonosféru, která chrání organismy před UV zářením, přízemní ozon je jedovatý

4  Vlastnosti: bezbarvý plyn, bez zápachu, není hořlavý, ale podporuje hoření, podílí se na korozi kovů, kažení potravin  Výroba: destilací kapalného vzduchu  Užití: kyslíko - vodíkový plamen – sváření a řezání kovů (autogen), kapalný kyslík - pohon raketových motorů, náplň dýchacích přístrojů (lékařství) ◦ ozon se užívá k dezinfekci vzduchu a vody

5 Dusík (N) Vlastnosti: plyn, tvoří dvouatomové molekuly N 2 - málo reaktivní, bezbarvý, bez zápachu Výskyt: -v přírodě se volný dusík vyskytuje ve vzduchu (78 %) -bobovité rostliny mají na kořenech hlízkovité bakterie, které zachytávají vzdušný dusík a dokáží ho převádět na sloučeniny využitelné rostlinami -v bílkovinách Užití: -kapalný dusík (-196°C) → v chladicích zařízeních v potravinářském průmyslu a zdravotnictví, při skladování hořlavin -dusíkatá hnojiva

6 Koloběh dusíku v přírodě

7  Koloběh dusíku v přírodě: - N je obsažen v půdě jako dusičnan, kořeny rostlin ho přijímají z půdy → přemění se na bílkoviny → živočichové přijímají bílkoviny (rostliny) v potravě, využívají je pro stavbu svého těla, část jich rozloží na jednodušší látky, které vylučují → ty se dostanou do půdy -> odkud je přijímají rostliny

8 Uhlík (C)  Výskyt: ◦ v přírodě ve dvou formách: diamant a tuha (grafit), vázán v tělech organismů, v ropě, zemním plynu, uhlí, v oxidu uhličitém ◦ uměle vyrobené formy uhlíku – saze, koks, aktivní uhlí  Vlastnosti: ◦ diamant je nejtvrdší nerost, vede teplo a nevede elektrický proud ◦ grafit je velmi měkký, nevede teplo a vede elektrický proud ◦ aktivní uhlí má velký povrch, a proto je schopno zachycovat barviva, jedovaté plyny

9  Využití: ◦ diamanty – broušení a řezání materiálů s vysokou tvrdostí, šperkařství (vybroušený diamant – briliant) ◦ grafit – tužky, elektrody ◦ saze – pneumatiky ◦ koks – při výrobě surového železa, pevné palivo ◦ aktivní uhlí – filtry ochranných masek, součást živočišného uhlí

10 Halogeny Fluor – FChlor – Cl Brom – BrJod – I  Výskyt: v přírodě pouze ve sloučeninách (nerosty halit NaCl, fluorit CaF 2 ), I vázán v mořských řasách, také součástí hormonu štítné žlázy (thyroxin), F v zubní sklovině, Cl v žaludeční šťávě

11  Vlastnosti: ◦ VII. A skupina, 7 valenčních elektronů ◦ vytváří dvouatomové molekuly (F 2, Cl 2, Br 2, I 2 ) ◦ velká schopnost slučovat se, charakteristický zápach, jsou zdraví škodlivé, mají větší hustotu než vzduch ◦ F 2 – žlutozelený plyn ◦ Cl 2 – žlutozelený plyn, ničí bakterie a choroboplodné zárodky ◦ Br 2 – červenohnědá kapalina, leptá pokožku I 2 – šedočerná pevná látka, schopnost sublimace

12 Použití:  Fluor - výroba zubních past a teflonu  Chlor – dezinfekce pitné vody, k výrobě dezinfekčních přípravků (SAVO), plastů (PVC) a kyseliny chlorovodíkové HCl  Brom – výroba léčiv a k výrobě halogenových žárovek  Jod – desinfekce okolí ran (jodová tinktura)


Stáhnout ppt "Chemické prvky Nekovy DOPORUČENÁ STRÁNKA:"

Podobné prezentace


Reklamy Google