Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HALOGENY. Kde se nachází halogeny v PSP? Halogeny se nacházejí v 17. skupině PTP. Mezi halogeny řadíme: fluor chlor brom jod (astat)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HALOGENY. Kde se nachází halogeny v PSP? Halogeny se nacházejí v 17. skupině PTP. Mezi halogeny řadíme: fluor chlor brom jod (astat)"— Transkript prezentace:

1 HALOGENY

2 Kde se nachází halogeny v PSP? Halogeny se nacházejí v 17. skupině PTP. Mezi halogeny řadíme: fluor chlor brom jod (astat)

3 Co zjistíme z PSP? Jaká je konfigurace valenční sféry halogenů? Halogeny mají konfiguraci valenční sféry ns 2 np 5 Pokud víme, že do stabilního stavu chybí halogenům 1 elektron, co můžeme usuzovat o molekulách halogenů? Halogeny tvoří dvouatomové molekuly. Oba atomy halogenů jsou spojeny jednoduchou vazbou. Jak se bude měnit elektronegativita v 17. skupině? Elektronegativita ve skupině klesá. Nejvyšší je u fluoru, nejnižší je u astatu. Zkuste odhadnout skupenství jednotlivých halogenů. Fluor a chlor jsou za běžných podmínek plyny, brom je kapalina a jod a astat jsou pevné látky.

4 Zapamatujme si Prvky 17. skupiny se nazývají halogeny –(z řeckého hals = sůl, genao = tvořím) – neboli solitvorné prvky Elektronová konfigurace valenční sféry je ns 2 np 5 Jsou tedy velmi reaktivní, jednovazné a mají vysokou X V bezkyslíkatých sloučeninách jsou většinou v oxidačním čísle -I Tvoří dvouatomové molekuly: Cl Sdílení elektronového páru… … a vznik molekuly Cl 2 (jednoduchá vazba) Prvek (X) Fluor4,0 Chlor3,2 Brom3,0 Jód2,7 Astat2,2

5 Jak halogeny získají stabilní konfiguraci (tzn. Konfiguraci nejbližšího vzácného plynu)? F 1s ↑↓ 2p ↑↓ ↑↓ ↑ 2s ↑↓ F 1s ↑↓ 2p ↑↓ ↑↓ ↓ 2s ↑↓ Všechny halogeny se vyskytují ve dvouatom. Molekulách X 2 Valenční elektron je vtažen do valenční vrstvy druhého atomu. a) V kovalentních sloučeninách - vytvořením jedné kovalentní vazby b) V iontových sloučeninách – vznik halogenidového iontu X -

6 c) Tvorba více vazeb (kromě F) – především ve sloučeninách s O. Mohou tvořit až sedm vazeb. X* X** X*** Excitace do volného d orbitalu: ns np (n-1)d

7 7 1. Fluor Výskyt: kazivec (fluorit) CaF 2 Kryolit Na 3 AlF 6 Apatit Ca 5 (PO 4 ) 3 F Kosti, zubní sklovina

8 Výroba: elektrolýza taveniny KHF 2 a HF Na které elektrodě? Užití: Výroba freonů, HF, fluorovaných polymerních uhlovodíků (teflon) 1. Fluor Vlastnosti: Světle zelený plyn s dráždivým zápachem. Extrémně jedovatý, leptá i sklo Fluor je extrémně reaktivní plyn – s většinou prvků se slučuje přímo (např. H, Br, I, S, P, Si). Vytěsňuje anionty ze sloučenin a sám přechází v anion: 2H 2 O + 2F 2 → 4HF + O 2 F -I → F 0 + e - tj. oxidace (na anodě)

9 2. Chlor Výskyt: soli: NaCl (sůl kamnná), KCl, MgCl 2 (v mořské vodě) Vlastnosti: Žlutozelený plyn. Velmi reaktivní. Příprava: 4 HCl + MnO 2 → Cl 2 + MnCl 2 + 2 H 2 O Výroba: Elektrolýza vodného roztoku NaCl (na které elektrodě?) Užití: plasty, HCl, bělící a dezinfekční účinek

10 3. Brom a jod Výskyt: Br – ve formě bromidů v mořské vodě I – v mořských řasách, korálech…, NaIO 3 v chilském ledku (NaNO 3 ) I je biogenní prvek Br - Červenohnědá kapalina. I – fialová krystalická látka Příprava: (díky vysoké elektronegativitě chloru) Cl 2 + 2 KBr → Br 2 + 2 KCl Cl 2 + 2 KI → I 2 + 2 KCl Užití: jodová tinktura (na dezinfekce)

11 11 Sloučeniny halogenů 1. Sloučeniny halogenů s vodíkem HX Halogenovodíky Halogenovodíkové kyseliny (= vodné roztoky halogenvodíků) Bezbarvé, ostře páchnoucí plyny. Výroba – přímá syntéza z prvků. Příprava NaCl + H 2 SO 4 → HCl + NaHSO 4 (až Na 2 SO 4 ) HF – slabá, ostatní silné (nejsilnější HI). HCl– dříve – kyselina solná díky výrobě z NaCl. důležitá funkce při trávení a) Přímá syntéza z prvků b) Působení silných kyselin na halogenidy

12 12 = sloučeniny halogenů s elektropozitivními prvky 2. Halogenidy Příprava – několik způsobů Význam a využití halogenidů KCl – draselné hnojivo NaCl – kuchyňská sůl a) Přímá syntéza z prvků 2Na + Cl 2 → 2NaCl b) Neušlechtilý kovy (oxidy, hydroxidy, soli slabých kyselin) + HX Zn + 2 HCl → ZnCl 2 + H 2 (výroba vodíku!) c) Soli některých kovů + HX nebo rozpustných MX (srážecí reakce) AgNO 3 + NaCl (NaI) → AgCl (AgI) + NaNO 3 (viz laborky)

13 13 Fluoridy kyslíku (OF 2, O 2 F 2, O 4 F 4 …) 3. Sloučeniny halogenů s kyslíkem Kyslíkaté kyseliny: Síla roste s oxidačním číslem. (HClO < HClO 2 < HClO 3 < HClO 4 ) Avšak klesá jejich oxidační schopnost. Oxidy jsou většinou nestálé. Nejsilnější je I 2 O 5. HClO a chlornany Směs NaCl a NaClO = bělící louh (k bělení vláken) Chlorečnany Výroba výbušnin a zápalek (bengálský oheň) Chloristany V pyrotechnice (místo nebezpečných chlorečnanů) Směs CaCl 2 a Ca(ClO) 2 = chlorové vápno (k dezinfekci) - Oxidy, kyslík. kyseliny, soli a fluoridy kyslíku


Stáhnout ppt "HALOGENY. Kde se nachází halogeny v PSP? Halogeny se nacházejí v 17. skupině PTP. Mezi halogeny řadíme: fluor chlor brom jod (astat)"

Podobné prezentace


Reklamy Google