Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nekovy a polokovy Chemie 8. třída. POLOKOVY Mají vlastnosti kovů i nekovů, většinou jsou křehké a nejsou kujné, mají malou elektrickou vodivost (zvyšuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nekovy a polokovy Chemie 8. třída. POLOKOVY Mají vlastnosti kovů i nekovů, většinou jsou křehké a nejsou kujné, mají malou elektrickou vodivost (zvyšuje."— Transkript prezentace:

1 Nekovy a polokovy Chemie 8. třída

2 POLOKOVY Mají vlastnosti kovů i nekovů, většinou jsou křehké a nejsou kujné, mají malou elektrickou vodivost (zvyšuje se zahřáním). Využívají se na výrobu polovodičů a el. součástek. Arsen – šedá, lesklá krystalická látka, sloučeniny jsou jedovaté, výroba procesorů

3 Germanium - je to vzácný, lesklý šedobílý polokov, výroba polovodičů, optických kabelů aj. Křemík- v přírodě je ve sloučeninách(křemen), je stálý, využívá se v hutnictví nebo k výrobě polovodičů, solární články aj. http://www.videacesky.cz/navody- dokumenty-pokusy/jak-funguji-tranzistory

4 NEKOVY Jsou to prvky, které nemají vlastnosti kovů nebo jen některé z nich. Nemají kovový vzhled, nevedou teplo a el. Proud (výjimkou je uhlík), patří sem asi 20 prvků. VODÍK Je to nejlehčí prvek, tvoří dvouatomové molekuly H 2. Je hořlavý, se vzduchem výbušný, vyskytuje se pouze ve sloučeninách např. H 2 O. Je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru. Používá se ke svařování a řezání kovů(červeně označené láhve), jako raketové palivo. https://www.youtube.com/playlist?list=PLDVHrXciUvrKBh1r0UV KuEhHOm_uZ_wcw

5 KYSLÍK Nejrozšířenější prvek na Zemi, tvoří mnoho sloučenin. Je to bezbarvý plyn těžší než vzduch. Je důležitý pro dýchání, řezání a sváření kovů, podporuje hoření, lékařství aj. Může být i škodlivý – rezavění, tlení dřeva, kažení potravin. Vyskytuje se buď jako O 2 (ten, který dýcháme) nebo Ozón – O 3 vzniká z kyslíku vlivem slunečního záření a el. Výbojů (blesk), 20-35 km nad Zemí je ozónová vrstva – chrání nás před nebezpečným vesmírným zářením. V současnosti je narušována → ozónová díra. http://www.videacesky.cz/navody- dokumenty-pokusy/kyslik-periodic-table- of-videos https://www.youtube. com/watch?v=xf0VaIy Yk9Q&list=PL579566D2 B71153B4&index=15

6 DUSÍK Vyskytuje se převážně ve vzduchu nebo vázaný ve sloučeninách-amoniak, dusičnany, bílkoviny (koloběh dusíku v přírodě). https://www.youtube.com/watch?v=0fAMQG9V7Js https://www.youtube.com/watch?v=0fAMQG9V7Js Za normálních podmínek je plyn, tvoří dvouatomové molekuly N 2, je málo reaktivní →ochranná atmosféra u hořlavin. Kapalný se používá v chladících zařízeních. Vyrábí se z něj dusíkaté sloučeniny a dusíkatá hnojiva. http://cz.poczujchemie.pl/nerds-tv/4 http://cz.poczujchemie.pl/nerds-tv/4

7 HALOGENY Jsou to prvky VII. A skupiny. Jsou velmi reaktivní, volné tvoří dvouatomové molekuly, jsou jedovaté a mají široké využití. Fluor F 2 - nazelenalý plyn, je velmi reaktivní a jedovatý, používá se k výrobě plastů, je součástí zubních past Chlor Cl 2 – je nejvýznamnější, silně jedovatý, dráždí sliznice, je to žlutozelený plyn. Používá se k bělení papíru a textilii, k dezinfekci, k výrobě plastů

8 Brom Br 2 - červenohnědá kapalina, rychle se vypařuje a je velmi jedovatá, výroba léčiv a barviv Jod I 2 - fialové krystalky, které snadno sublimují, vyskytuje se v mořské vodě. Je důležitý pro vývoj a zdraví člověka (jodizovaná sůl), jodová tinktura https://www.youtube.com/watch?v=Ug ojW8iwLuQ https://www.youtube.com/watch?v =71CegQWtDRY

9 UHLÍK Vyskytuje se jako diamant nebo grafit (vodič el. proudu, výroba tužek))- je v uhlí, v těle organizmů, ropě, zemním plynu aj. Uměle se vyrábí saze - výroba pneumatik, koks - palivo a výroba železa, aktivní uhlí – je schopné na svůj povrch zachycovat plyny, páry a barviva → adsorpce (používá se jako filtr nebo lék) https://www.youtube.com/watch?v=dY0JRbEUK 2Y

10 SÍRA Má nízkou teplotu tání, je to žlutá pevná a křehká látka, tvoří různé formy- prášková, krystalická. Využívá se k výrobě kyseliny sírové, pryže aj. https://www.youtube.com/watch?v=GKjICz8gsP 8 https://www.youtube.com/watch?v=L _gnpaAMiME

11 FOSFOR Vyskytuje se pouze ve sloučeninách Bílý – velmi jedovatý, samozápalný, reaktivní, uchovává se pod vodou. Výroba zápalných prostředků, signální munice Červený - není jedovatý, je méně reaktivní- výroba zápalek https://www.youtube.com/watch?v=LSYLUat03A4


Stáhnout ppt "Nekovy a polokovy Chemie 8. třída. POLOKOVY Mají vlastnosti kovů i nekovů, většinou jsou křehké a nejsou kujné, mají malou elektrickou vodivost (zvyšuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google