Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uhlík Nekov 4 valenční elektrony Výskyt: -uhlovodíky (metan…), CO 2, uhličitany… -volný – modifikace: grafit (tuha), diamant, fullereny -modifikace – liší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uhlík Nekov 4 valenční elektrony Výskyt: -uhlovodíky (metan…), CO 2, uhličitany… -volný – modifikace: grafit (tuha), diamant, fullereny -modifikace – liší."— Transkript prezentace:

1 Uhlík Nekov 4 valenční elektrony Výskyt: -uhlovodíky (metan…), CO 2, uhličitany… -volný – modifikace: grafit (tuha), diamant, fullereny -modifikace – liší se uspořádáním atomů uhlíku

2 Grafit -vrstevnatá struktura (slabé vazby mezi vrstvami) měkkost -6-členné cykly atomů uhlíku -vede proud a teplo, kovový lesk -Použití: elektrody, tyče v jaderných elektrárnách, žáruvzdorné kelímky, mazadla

3 Diamant -kolem každého uhlíku – 4 atomy C -nejtvrdší nerost (Mohsova stupnice – 10) -nevede proud -velmi dobře vede teplo -Vznik – velké teploty a tlaky -Použití – vrtné a řezné nástroje - šperky Těžba: JAR, Sibiř, Austrálie…

4 Fullereny -kopací míč -C 60, C 70 …. -uměle vyrobené – z grafitu -Nanotechnologie („nanotubes“) C C C C C

5 Sloučeniny uhlíku 1) Oxidy CO = oxid uhelnatý -bezbarvý a toxický (hemoglobin) -nerozpustný ve vodě, bez zápachu -Vznik – spalování uhlí (uhlíku) za nedostatku O 2 : C + ½ O 2 CO -Použití – dříve svítiplyn (dnes – metan) - vodní plyn (s vodíkem) Příprava (pokus): HCOOH (kyselina mravenčí) CO + H 2 O (katalyzátor konc. H 2 SO 4 )

6 CO 2 - spalováním paliv -skleníkový plyn (0,04% - vzduch) -bezbarvý, bez pachu, těžší než vzduch -není jedovatý Použití: -„suchý led“ – pevný CO 2 (sublimuje) – chlazení (-78°C) -hasicí přístroje (sněhové) Příprava: CaCO 3 + 2 HCl CaCl 2 + H 2 O + CO 2 Silnější kyselina (HCl) vytěsní slabší kyselinu (CO 2 + H 2 O = H 2 CO 3 ) z její soli.

7 2) Kyselina uhličitá = H 2 CO 3 -rozpouštěním CO 2 ve vodě: CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 -existuje jen ve vodě -soli: uhličitany a hydrogeuhličitany (nahrazení 2 vodíků nebo 1 vodíku) - soda a jedlá soda

8 3) Deriváty kyseliny uhličité: -močovina – hnojivo (dusíkaté), plasty -fosgen – BCHL, toxický

9 4) Sirouhlík CS 2

10 5) Halogenidy uhlíku CF 4 – vysoká hustota (mění hlas) CCl 4 (tetrachlomethan) – rozpouštědlo, dříve hasicí přístroje Freony = uhlovodíky s atomy F a Cl - dříve – chladničky (nejedovaté, odebírají teplo) - ničí ozon, jinak nejsou škodlivé

11 6) Karbidy = C + jiný prvek CaC 2 (karbid vápníku) – reakce s vodou 7) HCN (kyanovodík) -Cyklon B -jedovatá kapalina (b. v. 26°C), mísí se s vodou -soli = kyanidy: KCN (cyankali=kyanid draselný)

12 Křemík -2. nejrozřířenější (po kyslíku) -křemen – SiO 2, křemičitany (živce, slídy…) -Rád tvoří vazbu s kyslíkem, netvoří se řetězce Si-Si-Si-…….. (na rozdíl od uhlíku) -Čitý křemík – modrošedý, tvrdý, podobná struktura jako diamant; připomíná kov (je to polokov – odpor s teplotou klesá), odolává kyselinám (v hydroxidech se za horka rozpouští - výroba: SiO 2 + 2C Si + 2CO koks

13 SiO 2 = křemen -Struktura: SiO 4 (tetraedr) – kolem každého kyslíku jsou 2 křemíky a z křemíku vychází vazba ke 4 atomům kyslíku -Ametyst, záhněda, růženín, křišťál -Modifikace – uspořádání tetraedrů v prostoru -Využití – výroba skla, měřicí technika (krystaly křemene – tahem nebo tlakem vznik elektrického náboje)

14 Výroba skla: -křemen, soda (Na 2 CO 3 ), potaš (K 2 CO 3 ), CaCO 3 = sklářský kmen -přídavek: sloučeniny olova (optické sklo), boru… -Fáze: sklářský kmen se roztaví (1400°C) odstranění plynů (CO 2 ) ochlazení taveniny, zpracování úplné ochlazení Druhy skla: -Sodná (tabulové, lahvové) -Křemenná (nejodolnější) – laboratorní sklo… -Draselná (odolná vůči teplotním šokům a teplotě) -Olovnatá (flintová) – zrcadla, čočky

15 SiC = karbid křemíku (karborundum) -tvrdý (9-10) -brusný materiál

16 Cín -v přírodě ox. číslo 4 -Cínovec SnO 2 -SnO 2 + 2C Sn + 2CO -Vlastnosti cínu: 3 modifikace, šedý cín = „cínový mor“ (<13°C) - odolný vůči kyselinám, oxidaci, není jedovatý - Použití: slitiny (bronz = Cu + Sn, pájka = Sn + Pb), povrch konzerv, historické předměty

17 Olovo -Oxidační číslo +II -Galenit PbS -šedý, měkký, lehce tavitelný (330°C), vysoká hustota (závaží) -Sloučeniny jedovaté (otrava z potrubí – dříve) -Neušlechtilý kov: s kyselinami vodík (kromě konc. sírové a dusičné) -Použití: akumulátory (PbO 2 ), chromová žluť PbCrO 4, olovnaté sklo, pohlcování rentgenového záření


Stáhnout ppt "Uhlík Nekov 4 valenční elektrony Výskyt: -uhlovodíky (metan…), CO 2, uhličitany… -volný – modifikace: grafit (tuha), diamant, fullereny -modifikace – liší."

Podobné prezentace


Reklamy Google