Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak se vám dýchá?.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak se vám dýchá?."— Transkript prezentace:

1 Jak se vám dýchá?

2 Jaké škodliviny z vytápění působí na zdraví obyvatel?
PAU polycyklické aromatické uhlovodíky Zástupci: benzo(a)pyren (BaP) vznikají nedokonalým spalováním organických látek např. uhlí, dřeva je jedovatý způsobuje rakovinu má mutagenní a teratogenní účinky

3 Jaké škodliviny z vytápění působí na zdraví obyvatel?
Prašné částice Zástupci: PM10 PM2,5 vznikají spalováním uhlí, biomasy a pohonných hmot v motorech negativní zdravotní účinky se projevují již při velmi nízkých koncentracích vystavení se vysokým koncetracím prašných částic podráždění sliznic a dýchacích cest snížení samočistící schopnosti dýchacího ústrojí usnadnění vzniku infekce krátkodobé zvýšení koncentrací prašných částic zvýrazněním symptomů u astmatiků zvýšení celkové nemocnosti a úmrtnosti jsou nosiči látek, které dráždí dýchací ústrojí (SO2, těžké kovy, PAU)

4 Jaké škodliviny z vytápění působí na zdraví obyvatel?
vedlejší produkt při spalování méně kvalitního hnědého uhlí vysoce rozpustný silně dráždivý vliv sliznice nosu horní cesty dýchací oči zvýšená respirační nemocnost horních cest dýchacích zhoršení projevu astmatu a bronchitid CO vzniká při nedokonalém spalování uhlíku a organických látek v poslední době snížení díky povinnému zavedení katalyzátorů

5 Čím vytápíme v našich domácnostech?
Vývoj spotřeby jednotlivých paliv malých zdrojů v ČR

6 Čím vytápíme v našich domácnostech?
Vývoj plynofikace obcí v ČR

7 Jaký je vývoj produkce emisí z vytápění domácnosti?
Vývoj emisí vybraných látek z vytápění domácností v letech v ČR

8 Jak se podílí vytápění domácnosti na znečišťování vzduchu, který dýcháme?
Průměrný podíl významných sektorů na emisích PM10 v ČR Průměrný podíl významných sektorů na emisích PAU v ČR

9 Denní koncentrace prachových částic (> 10 µm) v roce 2006
Porovnání ročních průměrných koncentrací PM10 ve vybraných lokalitách

10 Roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v roce 2006
Porovnání ročních průměrných koncentrací benzo(a)pyrenu ve vybraných lokalitách

11 Jak se mění koncentrace v průběhu roku
Jak se mění koncentrace v průběhu roku? Jaký je rozdíl mezi létem a zimou? Roční chod koncentrací vybraných znečišťujících látek ovzduší v Přerově

12 Jaká opatření povedou ke zlepšení kvality ovzduší v malých sídlech?
Stanovit technické požadavky na spalovací zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 0,2 MW Zajistit kontrolovatelnost spalovacích zdrojů umístěných v domácnostech Umožnit spalování tuhých fosilních paliv v sektorech vytápění komerčních a veřejných objektů a vytápění domácností pouze ve zdrojích, které budou plnit stanovené technické požadavky. Jak uspoříme energii u nás doma? Úniky tepla z rodinných domů: okna a vnější dveře: % obvodové stěny: % stropy a střecha: % podlahy: 5-15 %

13 Vypracovala: Dobromila Malíková
Přednesli: Hana Hanáková Karel Nykl Zdroj: CENIA, česká informační agentura životního prostředí


Stáhnout ppt "Jak se vám dýchá?."

Podobné prezentace


Reklamy Google