Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PAU polycyklické aromatické uhlovodíky Zástupci: benzo(a)pyren (BaP)  vznikají nedokonalým spalováním organických látek např. uhlí, dřeva  je jedovatý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PAU polycyklické aromatické uhlovodíky Zástupci: benzo(a)pyren (BaP)  vznikají nedokonalým spalováním organických látek např. uhlí, dřeva  je jedovatý."— Transkript prezentace:

1

2 PAU polycyklické aromatické uhlovodíky Zástupci: benzo(a)pyren (BaP)  vznikají nedokonalým spalováním organických látek např. uhlí, dřeva  je jedovatý  způsobuje rakovinu  má mutagenní a teratogenní účinky

3 Prašné částice Zástupci:PM 10 PM 2,5  vznikají spalováním uhlí, biomasy a pohonných hmot v motorech  negativní zdravotní účinky se projevují již při velmi nízkých koncentracích  vystavení se vysokým koncetracím prašných částic  podráždění sliznic a dýchacích cest  snížení samočistící schopnosti dýchacího ústrojí  usnadnění vzniku infekce  krátkodobé zvýšení koncentrací prašných částic  zvýrazněním symptomů u astmatiků  zvýšení celkové nemocnosti a úmrtnosti  jsou nosiči látek, které dráždí dýchací ústrojí (SO 2, těžké kovy, PAU)

4 CO  vzniká při nedokonalém spalování uhlíku a organických látek  v poslední době snížení díky povinnému zavedení katalyzátorů SO 2  vedlejší produkt při spalování méně kvalitního hnědého uhlí  vysoce rozpustný  silně dráždivý vliv  sliznice nosu  horní cesty dýchací  oči  zvýšená respirační nemocnost horních cest dýchacích  zhoršení projevu astmatu a bronchitid

5 Vývoj spotřeby jednotlivých paliv malých zdrojů v ČR

6 Vývoj plynofikace obcí v ČR

7 Vývoj emisí vybraných látek z vytápění domácností v letech 2000-2005 v ČR

8 Průměrný podíl významných sektorů na emisích PM 10 v ČR Průměrný podíl významných sektorů na emisích PAU v ČR

9

10

11 Roční chod koncentrací vybraných znečišťujících látek ovzduší v Přerově

12  Stanovit technické požadavky na spalovací zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 0,2 MW  Zajistit kontrolovatelnost spalovacích zdrojů umístěných v domácnostech  Umožnit spalování tuhých fosilních paliv v sektorech vytápění komerčních a veřejných objektů a vytápění domácností pouze ve zdrojích, které budou plnit stanovené technické požadavky. Úniky tepla z rodinných domů:  okna a vnější dveře: 30-35 %  obvodové stěny: 25-35 %  stropy a střecha: 10-15 %  podlahy: 5-15 %

13 Vypracovala: Dobromila Malíková Přednesli: Hana Hanáková Karel Nykl Zdroj: CENIA, česká informační agentura životního prostředí


Stáhnout ppt "PAU polycyklické aromatické uhlovodíky Zástupci: benzo(a)pyren (BaP)  vznikají nedokonalým spalováním organických látek např. uhlí, dřeva  je jedovatý."

Podobné prezentace


Reklamy Google