Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika zpracování energetické koncepce Zlínského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika zpracování energetické koncepce Zlínského kraje"— Transkript prezentace:

1 Problematika zpracování energetické koncepce Zlínského kraje
Odbor strategického rozvoje Problematika zpracování energetické koncepce Zlínského kraje Seminář AEM PRAHA 29. října 2003

2 Koncept snižování emisí a imisí Zlínského kraje
INTEGROVANÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SLEDOVÁNÍ VLIVU OVZDUŠÍ NA ZDRAVÍ OBYVATEL ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE PROGRAM ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO SNIŽOVÁNÍ EMISÍ LÁTEK, PŘISPÍVAJÍCÍCH KE ZMĚNĚ KLIMATU PROGRAM PRO ŘEŠENÍ SPECIFICKÝCH PROBLÉMŮ SOUHRNNÝ AKČNÍ PROGRAM DATOVÝ MODEL KONCEPTU

3 Charakteristika Zlínského kraje
Rozloha Zlínského kraje je km2, což představuje cca 5% celkové plochy České republiky 304 obcí o průměrné rozloze 13,04 km2, což je mírně vyšší rozloha, než jakou mají v průměru obce České republiky (12,6 km2 = km2 / 6258 obcí). 29 obcí má statut města obyvatel, 5,8 % obyvatel ČR Hustota zalidnění obyvatel/km2 (5. místo v ČR) Klimaticky chladnější region 104 velkých zdrojů REZZO 1, 1 582 středních zdrojů REZZO 2 34 obcí bez zemního plynu

4 Hustota zalidnění ve 23 mikroregionech
13 obcí s rozšířenou působností 25 pověřených obcí 29 měst Kraj obyvatel/km2

5 Stav prací Provedena řada detailních šetření v oblastech:
Demografického vývoje a domovního fondu Stavu energetické infrastruktury a dostupnosti jednotlivých médií Způsobů vytápění v obcích Spotřeby energie v hlavních průmyslových podnicích Struktury paliv v malých zdrojích znečišťování Zásobování teplem ze soustav CZT Současného využití obnovitelných zdrojů energie a energeticky využitelných odpadů Vytvořena statistika území Zlínského kraje po obcích pro spotřebu paliv a energie, způsobu zásobování a dostupnosti jednotlivých energetických zdrojů, produkci emisí znečišťujících látek Vytvořeny energetické a emisní bilance k roku 2001/2002

6 45,2 PJ/r zemní plyn 39,3 % odpadní plyny 5,2 %
hnědé uhlí a brikety 21,4 % černé uhlí a koks 6,5 % dřevo 4,8 zemní plyn 39,3 % odpadní plyny 5,2 %

7 38,4 PJ/r Bydlení 42,6 % , Vybavenost, služby a podnik. subjekty 57,4 %

8 Konečná spotřeba paliv a energie ZK
38,4 PJ/r. 38,4 PJ/r

9

10 Zlínský kraj v číslech

11 Spotřeba prvotních energetických zdrojů - Zlínský kraj

12 Obnovitelné zdroje energie - Zlínský kraj 2001/2
Podíl OZE na spotřebě PEZ = 5, 1%

13 Struktura spotřeby OZE dle ORP

14 ODZE – potenciál – až na 11,8% podílu na PEZ

15 Energetický Informační Systém (datový model Konceptu)
Modelové zpracování Územní energetické koncepce Zlínského kraje O.Hrubý (HO BASE, Praha), P.Hurych, J.Poláček, P.Chlumský (Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.) EIS - modelové zpracování ÚEK Zlínského kraje

16 Obsah Nástroje informačního systému Datové vstupy
Vyhodnocení a zpracování vstupních údajů Tvorba energetické statistiky území Výstupy EIS EIS - modelové zpracování ÚEK Zlínského kraje

17 Nástroje informačního systému
Počet uživatelů Zadavatel Úroveň publikační (veřejnost) Úroveň uživatelů výsledků studie (odborníci) Úroveň řešitelé studie (projektanti) Objem podrobných dat EIS - modelové zpracování ÚEK Zlínského kraje

18 Datové vstupy SYMOS Vstupní datové podklady Tabelární souhrnny
Chráněná individuální data Kumulovaná data Číselníky koeficienty Závěrečná zpráva Výsledné bilance Vstupní datové podklady Formuláře (prohlížení a editace dat) Výstupní tiskové sestavy a exporty Mapové projekty Geodatabáze Vrstvy Vstupní datové podklady SYMOS Datové vstupy

19 Energetický informační systém

20 Detail umístění jednotlivých zdrojů znečištění v GIS ZK

21 Spotřeba paliv na území ZK
STRUKTURA SPOTŘEBY PALIV Spotřeba paliv na území ZK EIS - modelové zpracování ÚEK Zlínského kraje

22 REZZO1-členění dle instal.tep. výkonu
Celkový instalovaný tepelný výkon 2 326,886 MWt

23 REZZO1-členění dle druhu paliva
Spotřeba v palivu 18 340 585,471 GJ Tuhá - 55 % Kapalná - 36 % Plynná - 9 %

24 REZZO2-členění dle instal.tep. výkonu
1 582 středních zdrojů REZZO 2 – z toho 32 zdrojů CZT Instalovaný tepelný výkon 854,291 MWt

25 REZZO2- členění dle druhu paliva
Spotřeba tepla v palivu-3 525 428,4 GJ Plynná paliva - 73 % Tuhá - 25 % Kapalná paliva -2 %

26 REZZO 1 a 2 - detail

27 PLYNOVODY

28 DODÁVKA ZP – kategorie REZZO

29 DODÁVKA ZP – pásma odběru

30 ROZVODY VVN, VN

31 ROZVODY VVN, VN na mapovém podkladu ZABAGED

32 DODÁVKA ELEKTŘINY-pásma

33 DODÁVKA ELEKTŘINY-kategorie

34 DODÁVKA CZT - sektory 23 soustav

35 DODÁVKA CZT - pásma odběru

36 PRIMÁRNÍ SPOTŘEBA PEZ - paliva

37 PRIMÁRNÍ SPOTŘEBA PEZ - DLE SEKTORŮ

38 SPOTŘEBA PALIV A ENERGIE PO PŘEMĚNÁCH – dle paliva

39 SPOTŘEBA PALIV A ENERGIE PO PŘEMĚNÁCH - dle sektorů

40 OZE-výroba,podíl na celkové spotřebě

41 EMISE ZÁKLADNÍCH ŠKODLIVIN

42 EMISE TĚŽKÝCH KOVŮ

43 PRŮMĚRNÁ RYCHLOST VĚTRU

44 DODÁVKA ZP DLE KATEGORIÍ

45 VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE- kategorie 1až 6

46 Nejvýznamnější liniové zdroje znečištění
Základní síť referenčních bodů 500 metrů a počet bodů sítě Síť referenčních bodů dopravy 200 m počet bodů sítě

47 Stanice AIM – automatizovaný imisní monitoring

48

49

50 Zlínský kraj, emise CO2

51 Emise – stacionární zdroje pouze

52 Plnění emisních stropů
(NV 351/2002 Sb.)

53 Závěry pro tvorbu programů - ovzduší
V kraji je modelovým hodnocením kvality ovzduší zjištěno překračování imisních limitů pro SO2, PM10, benzen a benzo(a)pyren, nikl Zlínský kraj překračuje v roce 2001 doporučený emisní strop pro rok 2010 pro emise NOx o 27,5% Rozhodujícími zdroji znečištění ovzduší ve Zlínském kraji jsou zdroje REZZO1 (SO2, benzen, benzo(a)pyren), REZZO 3 (prach) a REZZO 4 (prach, NOx) Měrné emise hlavních znečišťujících látek ve Zlínském kraji (vztaženo na obyvatele, nebo km2) dosahují od 38 do 70 % úrovně měrných emisí celé ČR. Při hledání možností snížení emisí zmíněných škodlivin bude pozornost zaměřena zejména na dopravu, vybrané velké a zvláště velké spalovací zdroje a zdroje REZZO 3 – sektor obyvatelstva (bydlení).

54 Děkuji za pozornost Miroslava Knotková
odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Zlínského kraje


Stáhnout ppt "Problematika zpracování energetické koncepce Zlínského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google