Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obnovitelné zdroje energie a krajské energetické koncepce Obsah prezentace Analytická část ÚEK Přístupy stanovení energetického potenciálu OZE v kraji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obnovitelné zdroje energie a krajské energetické koncepce Obsah prezentace Analytická část ÚEK Přístupy stanovení energetického potenciálu OZE v kraji."— Transkript prezentace:

1 Obnovitelné zdroje energie a krajské energetické koncepce Obsah prezentace Analytická část ÚEK Přístupy stanovení energetického potenciálu OZE v kraji  Sluneční energie  Geotermální energie  Větrná energie  Bioplyn  Biomasa Návrhová část ÚEK Cíl a vazby návrhové části Cílové oblasti podpory OZE

2 Obnovitelné zdroje energie a krajské energetické koncepce Analytická část ÚEK Sluneční energie – Domácnosti Dostupný potenciál (průměrný úhrn 890 – 970 kWh.m -2.rok -1 ) Trvale obydlené rodinné a bytové domy (byty) Využití solární energie pro ohřev TUV (533 kWh.m -2. rok -1 ) RD – 2 400 kWh.rok -1 (kolektor 4,5 m 2 ) BD – 1 600 kWh.rok -1 (kolektor 3,0 m 2 ) Ekonomický potenciál Předpoklad reálného využití RD – 15 % BD – 10 %

3 Obnovitelné zdroje energie a krajské energetické koncepce Geotermální energie - Domácnosti Dostupný potenciál (suché horniny,TČ voda-voda) Trvale obydlené rodinné a bytové domy (byty) Využití geotermální energie pro ÚT a TUV (57% úspora) RD – 18 000 kWh.rok -1 (12,5 kW, 115 GJ.rok -1 ) BD – 11 000 kWh.rok -1 (7,0 KW, 70 GJ.rok -1 ) Ekonomický potenciál Předpoklad reálného využití RD – 5 a 10 % (dostupnost CZT nebo ZP) BD – 3 a 6 % (dostupnost CZT nebo ZP) Analytická část ÚEK

4 Obnovitelné zdroje energie a krajské energetické koncepce Větrná energie Dostupný potenciál Limity území Rychlost větru > = 5 m.s -1 Zástavba, chráněná území, zemědělské, vodní a lesní plochy Hustota výstavby větrných elektráren 5,67 km 2 Výkon modelované elektrárny 600kW a 1000 kW Předpokládaná výroba elektřiny 1403 a 2338 MWh.rok -1 Ekonomický potenciál Předpoklad reálného využití území 12 % Analytická část ÚEK

5 Obnovitelné zdroje energie a krajské energetické koncepce Bioplyn Dostupný potenciál Exkrementy zvířat – skot, prasata, drůbež Předpokládaná produkce 400-70-4,5 m 3.ks -1.rok -1 Skládky komunálních odpadů Předpokládaná produkce 22 m 3.t -1 Čistírna odpadních vod Předpokládaná produkce 0,083 m 3.m -3 Výhřevnost 0,022 GJ.t -1 Analytická část ÚEK

6 Obnovitelné zdroje energie a krajské energetické koncepce Biomasa Dostupný potenciál Neobhospodařovaná půda (24% až 34% ZPF) Fytomasa (výhřevnost 14,5 GJ.t -1, výnos 110 GJ.ha -1 ) Dřevo a dřevní odpad Palivové dříví (0,40 t.m -3, výhřevnost 14 GJ.t -1 ) Dřevní odpad (0,21 t.m -3, výhřevnost 12 GJ.t -1 ) Ekonomický potenciál Fytomasa a dřevní hmota 39 % a 56 % a 11 % Analytická část ÚEK

7 Obnovitelné zdroje energie a krajské energetické koncepce Cíl a vazby návrhové části ÚEK Návrhová část ÚEK Návrh opatření a nástrojů pro vytváření podmínek rozvoje zemního energetického systému kraje založených na principech trvale udržitelného rozvoje Program rozvoje kraje Nástroje a opatřeníKoncepce

8 Obnovitelné zdroje energie a krajské energetické koncepce HOSPODÁŘSTVÍ – cílové oblasti podpory OZE Malé a středního podnikání. Záruky, ručení, garanční fond Progresivní technologie šetrné k životnímu prostředí. Granty, veřejné zakázky, propojení výzkumu a vývoje s výrobní sférou Příprava podnikatelských subjektů na vstup do EU. Informace, příprava projektů na čerpání podpor a dotací EU Vytváření nových pracovních příležitostí. Preference, dotace na pracovní místo Návrhová část ÚEK

9 Obnovitelné zdroje energie a krajské energetické koncepce ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV – cílové oblasti podpory OZE Nové produkčních technologie. energetické plodiny, odborná pomoc, zajištění odbytu Obnova a modernizace venkovských sídel energetická soběstačnost, územní plán Podpora podnikatelských aktivit na venkově informace, příprava projektů, záruky a garance Návrhová část ÚEK

10 Obnovitelné zdroje energie a krajské energetické koncepce LIDSKÝ POTENCIÁL – cílové oblasti podpory OZE Školství a budoucí potřeby trhu práce. osnovy, učební obory, specializace Environmentální výchova a osvěta. semináře, výměnné stáže, exkurze, poradenství Odborná a laická veřejnost. informace, expertízy, podíl na samosprávném rozhodování Neziskové organizace. granty, poradní orgán Návrhová část ÚEK

11 Obnovitelné zdroje energie a krajské energetické koncepce TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – cílové oblasti podpory OZE Ekologizace vozového parku veřejných dopravců. železnice, hromadná doprava – bioplyn, vodík Zásobování vodou vodní energie, geotermální Odkanalizování a ČOV kaly, teplo odpadní vody Rozvoj energetických systémů soběstačnost, zabezpečení, výroba elektřiny, kogenerace Návrhová část ÚEK

12 Obnovitelné zdroje energie a krajské energetické koncepce ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – cílové oblasti podpory OZE Rekultivace následků těžby, ochrana přírody a krajiny energetické plodiny Revitalizace vodních toků vodní energie Úspory energie orientace na OZE, veřejné soutěže Využití odpadů bioplyn, nové technologie, systém sběru Ochrana a využití zdrojů podzemních vod geotermální energie, odpadní vody Návrhová část ÚEK

13 Obnovitelné zdroje energie a krajské energetické koncepce CESTOVNÍ RUCH A LÁZEŇSTVÍ – cílové oblasti podpory OZE Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury výroba elektřiny a tepla, soběstačnost Nabídky služeb agroturistika a ekoagroturistika Obnova a využití kulturních a technických památek místní zdroje energie, pracovní místa Návrhová část ÚEK

14 Obnovitelné zdroje energie a krajské energetické koncepce VNĚJŠÍ VZTAHY – cílové oblasti podpory OZE Příhraniční regiony kontakty, projekty, zkušenosti, programy EU Dodavatelé siťových forem energií projekty, granty, ceny, technická podpora Legislativa ČR oponentura a změny zákonů, vyhlášek Návrhová část ÚEK


Stáhnout ppt "Obnovitelné zdroje energie a krajské energetické koncepce Obsah prezentace Analytická část ÚEK Přístupy stanovení energetického potenciálu OZE v kraji."

Podobné prezentace


Reklamy Google