Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VSETÍN a jeho snaha o pokrok v oblasti životního prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VSETÍN a jeho snaha o pokrok v oblasti životního prostředí"— Transkript prezentace:

1 VSETÍN a jeho snaha o pokrok v oblasti životního prostředí

2 Životní prostředí? ochrana přírody, ochrana půdy, ochrana ovzduší
ochrana vody vodní hospodářství odpadové hospodářství

3 Životní prostředí jsou interakce mezi jednotlivými složkami
platí, že environment = životní prostředí; okolí člověka; vnější podmínky pro život proto je nutné širší chápání tohoto pojmu Příklady: ČOV, kvalita vody, snížené nároky na čištění odpadních vod po toku, změna struktury populace

4 Projekt C2ENET Central European Environmental Net, financovaného z Iniciativy Společenství INTERREG IIIB CADSES ( ) Analýza využitelnosti obnovitelných zdrojů energie „Studie – bilance odpadů jako obnovitelných zdrojů energie (OZE) jako součást programu odpadového hospodářství Mikroregionu Vsetínsko“ Studie zabezpečení výroby biopaliva ve městě Vsetín Technicko-ekonomická studie instalace kogenerační jednotky v budově Městských lázní Vsetín

5 Projekt C2ENET Možnosti využití solární energie na plášti budovy Městského úřadu Vsetín – Svárov 1080 Využití solární energie na ZŠ Ohrada - Vsetín Studie potenciálu pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické účely města Vsetína Studie – zásobování pitnou vodou ve Vsetíně Optimalizace kanalizační sítě ve Vsetíně Vyhodnocení dopadu novelizace zákona o vodách po Standart kvality života na sídlištích - budování dětských hřišť ve městě Vsetíně v roce 2006

6 Projekt C2ENET Studie proveditelnosti k projektu Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín z hlediska udržitelného rozvoje Indikátory udržitelné rozvoje (ECI) Řešil vesměs jednotlivé oblasti ochrany ŽP včetně zajištění zdrojů pro město Vsetín

7 Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska
Projekt financován prostřednictvím EHP, Norské fondy ( ) C2ENET se převážně zaměřoval na jednotlivé oblasti ŽP, tento projekt hlavně řeší vazby mezi jednotlivými oblastmi nejen životního prostředí, ale i z hlediska udržitelnosti. Dělení do 6 modulů – navzájem komunikujích

8 Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska
Správa dat udržitelného rozvoje – cesta ke znalostní společnosti Místní agenda 21 a Akční plán města Vsetína Udržitelný rozvoj území - územně plánovací dokumentace Udržitelná energetika Ekomapa Valašska Udržitelná místní správa tzv. „Dobré vládnutí“ a umožňují hodnocení rovnováhy pilířů udržitelného rozvoje.

9 Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska
Udržitelný rozvoj území a dopravy Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska Územně plánovací dokumentace (analytická a návrhová část) Evropské indikátory trvale udržitelného rozvoje Analýza brownfields Realizace studií Udržitelná doprava ve Vsetíně

10 Udržitelná energetika
Územní energetická koncepce města Projekty v rámci programu Inteligentní energie pro Evropu – MODEL, BALANCE, IMAGINE Energetické audity a realizace opatření – snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů energie Kjótský protokol a jeho naplňování

11 Udržitelná místní správa
Certifikace ISO 9001 a 14001 EMAS Benchmarking CAF BSC (Balanced Scorecard) Strategický plán místní správy

12 Ekomapa Valašska Dynamická správa informací a dat o ochraně přírody na bázi publikace „Příroda Valašska“ Propagace nejen ochrany přírody, ale i pobytu v přírodě

13 Místní Agenda 21 Administrace kampaní a jejich propagace
Práce s veřejností Rozbor environmentální, ekonomické a sociální dimenze udržitelného rozvoje města Akční plány zdraví

14 Správa dat udržitelného rozvoje – cesta ke znalostní společnosti
Geografický informační systém (správa a pořizování dat) Aktualizace pasportů Vyhodnocování demografických, sociálních a ekonomických dat

15 Příprava dalších projektů
Strategický plán města v letech Analýzy trendů Sestavení plánu opatření

16 Vazby v projektu

17 Jak dále? výstupy z projektu prezentovat prostřednictvím MA 21 – tzn. zapojit širokou veřejnost v maximální míře využít finančních prostředků z EU hledat komplexní řešení – byť rozdělené do etap K řešení problémů budovat partnerské vztahy

18 Děkuji za pozornost Ing. Jiří Trezner


Stáhnout ppt "VSETÍN a jeho snaha o pokrok v oblasti životního prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google