Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Životní prostředí?  ochrana přírody,  ochrana půdy,  ochrana ovzduší  ochrana vody  vodní hospodářství  odpadové hospodářství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Životní prostředí?  ochrana přírody,  ochrana půdy,  ochrana ovzduší  ochrana vody  vodní hospodářství  odpadové hospodářství."— Transkript prezentace:

1

2 Životní prostředí?  ochrana přírody,  ochrana půdy,  ochrana ovzduší  ochrana vody  vodní hospodářství  odpadové hospodářství

3 Životní prostředí  jsou interakce mezi jednotlivými složkami  platí, že environment = životní prostředí; okolí člověka; vnější podmínky pro život  proto je nutné širší chápání tohoto pojmu  Příklady: ČOV, kvalita vody, snížené nároky na čištění odpadních vod po toku, změna struktury populace

4 Projekt C2ENET Central European Environmental Net, financovaného z Iniciativy Společenství INTERREG IIIB CADSES (2004-2006)  Analýza využitelnosti obnovitelných zdrojů energie  „Studie – bilance odpadů jako obnovitelných zdrojů energie (OZE) jako součást programu odpadového hospodářství Mikroregionu Vsetínsko“  Studie zabezpečení výroby biopaliva ve městě Vsetín  Technicko-ekonomická studie instalace kogenerační jednotky v budově Městských lázní Vsetín

5 Projekt C2ENET  Možnosti využití solární energie na plášti budovy Městského úřadu Vsetín – Svárov 1080  Využití solární energie na ZŠ Ohrada - Vsetín  Studie potenciálu pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické účely města Vsetína  Studie – zásobování pitnou vodou ve Vsetíně  Optimalizace kanalizační sítě ve Vsetíně  Vyhodnocení dopadu novelizace zákona o vodách po 1.1.2008  Standart kvality života na sídlištích - budování dětských hřišť ve městě Vsetíně v roce 2006

6 Projekt C2ENET  Studie proveditelnosti k projektu Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín z hlediska udržitelného rozvoje  Indikátory udržitelné rozvoje (ECI)  Řešil vesměs jednotlivé oblasti ochrany ŽP včetně zajištění zdrojů pro město Vsetín

7 Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska  Projekt financován prostřednictvím EHP, Norské fondy (2008-2011)  C2ENET se převážně zaměřoval na jednotlivé oblasti ŽP, tento projekt hlavně řeší vazby mezi jednotlivými oblastmi nejen životního prostředí, ale i z hlediska udržitelnosti.  Dělení do 6 modulů – navzájem komunikujích

8 Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska  Správa dat udržitelného rozvoje – cesta ke znalostní společnosti  Místní agenda 21 a Akční plán města Vsetína  Udržitelný rozvoj území - územně plánovací dokumentace  Udržitelná energetika  Ekomapa Valašska  Udržitelná místní správa tzv. „Dobré vládnutí“ a umožňují hodnocení rovnováhy pilířů udržitelného rozvoje.

9 Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska Udržitelný rozvoj území a dopravy  Územně plánovací dokumentace (analytická a návrhová část)  Evropské indikátory trvale udržitelného rozvoje  Analýza brownfields  Realizace studií Udržitelná doprava ve Vsetíně

10 Udržitelná energetika  Územní energetická koncepce města  Projekty v rámci programu Inteligentní energie pro Evropu – MODEL, BALANCE, IMAGINE  Energetické audity a realizace opatření – snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů energie  Kjótský protokol a jeho naplňování

11 Udržitelná místní správa  Certifikace ISO 9001 a 14001  EMAS  Benchmarking  CAF  BSC (Balanced Scorecard)  Strategický plán místní správy

12 Ekomapa Valašska  Dynamická správa informací a dat o ochraně přírody na bázi publikace „Příroda Valašska“  Propagace nejen ochrany přírody, ale i pobytu v přírodě

13 Místní Agenda 21  Administrace kampaní a jejich propagace  Práce s veřejností  Rozbor environmentální, ekonomické a sociální dimenze udržitelného rozvoje města  Akční plány zdraví

14 Správa dat udržitelného rozvoje – cesta ke znalostní společnosti  Geografický informační systém (správa a pořizování dat)  Aktualizace pasportů  Vyhodnocování demografických, sociálních a ekonomických dat

15 Příprava dalších projektů  Strategický plán města v letech 2010-2015  Analýzy trendů  Sestavení plánu opatření

16 Vazby v projektu

17 Jak dále?  výstupy z projektu prezentovat prostřednictvím MA 21 – tzn. zapojit širokou veřejnost  v maximální míře využít finančních prostředků z EU  hledat komplexní řešení – byť rozdělené do etap  K řešení problémů budovat partnerské vztahy

18 Děkuji za pozornost Ing. Jiří Trezner


Stáhnout ppt "Životní prostředí?  ochrana přírody,  ochrana půdy,  ochrana ovzduší  ochrana vody  vodní hospodářství  odpadové hospodářství."

Podobné prezentace


Reklamy Google