Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz. Atmosféra vždy obsahuje znečisťující látky. Ty mohou být různého původu. ANTROPOGENNÍ ZNEČIŠTĚNÍ Je způsobeno člověkem Ohrožuje zdraví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz. Atmosféra vždy obsahuje znečisťující látky. Ty mohou být různého původu. ANTROPOGENNÍ ZNEČIŠTĚNÍ Je způsobeno člověkem Ohrožuje zdraví."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz

2 Atmosféra vždy obsahuje znečisťující látky. Ty mohou být různého původu. ANTROPOGENNÍ ZNEČIŠTĚNÍ Je způsobeno člověkem Ohrožuje zdraví člověka Ohrožuje ekosystémy, poškozuje majetek ANTROPOGENNÍ ZNEČIŠTĚNÍ Je způsobeno člověkem Ohrožuje zdraví člověka Ohrožuje ekosystémy, poškozuje majetek BIOGENNÍ ZNEČIŠTĚNÍ Částečky půdy a hornin Pyl rostlin Krystalky mořské soli Sopečný popel, atd. BIOGENNÍ ZNEČIŠTĚNÍ Částečky půdy a hornin Pyl rostlin Krystalky mořské soli Sopečný popel, atd.

3 EMISE IMISE ZDROJZEMSKÝ POVRCH

4 ZNEČIŠŤOVÁNÍ ATMOSFÉRY

5 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ SPALOVÁNÍ FOSILNÍCH PALIV ZPRACOVÁNÍ ROPY BAREVNÁ METALURGIE (VÝROBA Al, Cu, Pb, Zn) PAPÍRNY A CELULÓZKY ÚPRAVA UHLÍ, KOKSÁRNY SLÉVÁRNY, ŽELEZÁRNY, OCELÁRNY VÝROBA CEMENTU VÝROBA PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV DOPRAVA

6 SMOGOVÁ SITUACE stav mimořádně znečištěného ovzduší úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot SMOKE + FOG = SMOG

7 SMOG LONDÝNSKÝ SMOG REDUKČNÍ, ZIMNÍ INVERZE, MLHA VZNIKÁ PŘI SPALOVÁNÍ FOSILNÍCH PALIV OXID SIŘIČITÝ, PRACH LONDÝNSKÝ SMOG REDUKČNÍ, ZIMNÍ INVERZE, MLHA VZNIKÁ PŘI SPALOVÁNÍ FOSILNÍCH PALIV OXID SIŘIČITÝ, PRACH LOSANGELSKÝ SMOG OXIDAČNÍ, LETNÍ, FOTOCHEMICKÝ SLUNCE SVÍTÍ NA OXIDY DUSÍKU A UHLOVODÍKY VZNIKÁ JEDOVATÝ OZÓN LOSANGELSKÝ SMOG OXIDAČNÍ, LETNÍ, FOTOCHEMICKÝ SLUNCE SVÍTÍ NA OXIDY DUSÍKU A UHLOVODÍKY VZNIKÁ JEDOVATÝ OZÓN

8 ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY (klikni na název)

9 PEVNÉ ČÁSTICE = PRAŠNÝ AEROSOL, POLÉTAVÝ PRACH, TUHÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY ZDROJ: DOPRAVA, ZEMNÍ PRÁCE, VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT VELIKOSTI ČÁSTIC (FRAKCE) : NAPŘ. PM 10 (ČÁSTICE DO 10 MIKROMETRŮ) CHEMICKÉ SLOŽENÍ ČÁSTIC: AZBESTOVÝ PRACH, KŘEMITÝ PRACH ONEMOCNĚNÍ PLIC, RAKOVINA PLIC, ÚMRTNOST KOJENCŮ, KONDENZAČNÍ JÁDRA – TVORBA MLH

10 OXIDY DUSÍKU NO X NO, NO 2, N 2 O ZDROJ SPALOVÁNÍ FOSILNÍCH PALIV, DOPRAVA (SPALOVACÍ MOTORY), STOUPAJÍCÍ TENDENCE BLOKUJE PŘENOS KYSLÍKU ČERVENÝMI KRVINKAMI, NARUŠUJE OZÓNOVOU VRSTVU, ZPŮSOBUJE KYSELÉ DEŠTĚ, SKLENÍKOVÝ PLYN

11 OXID SIŘIČITÝ SO 2 SPALOVÁNÍ FOSILNÍCH PALIV S VYSOKÝM OBSAHEM SÍRY (NEKVALITNÍ HNĚDÉ UHLÍ) OD ROKU 1990 VELKÝ POKLES DÍKY ODSÍŘENÍ ELEKTRÁREN VZNIK KYSELÝCH DEŠŤŮ ( KOROZE OMÍTEK, ŽELEZNÝCH KONSTRUKCÍ, pH VODY)

12 TROPOSFÉRICKÝ OZÓN O 3, JEDOVATÝ PLYN VZNIKÁ FOTOCHEMICKOU REAKCÍ

13 OXIDY UHLÍKU CO, CO 2 SPALOVÁNÍ FOSILNÍCH PALIV, KOUŘENÍ, DOPRAVA, SKLENÍKOVÉ PLYNY CO: VÁŽE SE NA HEMOGLOBIN, OTRAVA V UZAVŘENÝCH MÍSTNOSTECH SE SPALOVACÍMI MOTORY, PŘI ŠPATNÉM ODVĚTRÁNÍ PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ, ČICHEM NEZJISTITELNÝ CO 2 : KARDIOVASKULÁRNÍ A NERVOVÉ PROBLÉMY, 10% SMRT

14 ORGANICKÉ SLOUČENINY NASYCENÉ A NENASYCENÉ UHLOVIDÍKY KARCINOGENNÍ, MUTAGENNÍ POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY FORMALDEHYD, ACETON, BENZEN, METHAN, TOULEN CHLOROVANÉ UHLOVODÍKY – VZNIKAJÍ PŘI SPALOVÁNÍ PLASTŮ, NAPŘ. POLYCHLOROVANÉ BIFENILY (PCB)

15 SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ

16 LONDÝNSKÝ SMOG LIGHT POLLUTION EMISE PM 10 IMISE LOSANGELSKÝ SMOG PRAŠNÝ AEROSOL FOTOCHEMICKÝ SMOG LÁTKY UNIKAJÍCÍ ZE ZDROJE LÁTKY DOPADAJÍCÍ NA ZEM SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ KOUŘ, SPALOVÁNÍ UHLÍ PŘIŘAĎTE:

17  Autor prezentace Ing. Jolana Juřicová  Foto autorka POUŽITÉ ZDROJE


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz. Atmosféra vždy obsahuje znečisťující látky. Ty mohou být různého původu. ANTROPOGENNÍ ZNEČIŠTĚNÍ Je způsobeno člověkem Ohrožuje zdraví."

Podobné prezentace


Reklamy Google