Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

( Jaký vliv má na člověka a životní prostředí)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "( Jaký vliv má na člověka a životní prostředí)"— Transkript prezentace:

1 ( Jaký vliv má na člověka a životní prostředí)
Smog v Ostravě ( Jaký vliv má na člověka a životní prostředí) Zpracovaly: Markéta Dresslerová Nela Dobřanská Karolína Černá Kateřina Pinkavová Lucie Plavá Vedené Ing. Mgr. Janou Jedličkovou

2 Smog Jedná se o jev, během kterého je atmosféra obohacena o složky, které v ní normálně nejsou a které jsou škodlivé pro zdraví. Rozlišujeme ho na dva typy. LONDÝNSKÝ LOSANGELSKÝ

3 LONDÝNSKÝ- Jinak také Kyselý smog
LONDÝNSKÝ- Jinak také Kyselý smog. Jedná se o směs městského a průmyslového kouře s mlhou. Jeho zdrojem je především spalování uhlí a jiných fosilních paliv. Obsahuje hlavně oxid siřičitý a popílek s kovy (Be , As,aj.) LOSANGELSKÝ- Zdrojem jsou především výfukové plyny automobilů. Obsahuje hlavně oxidy dusíku a uhlovodíky.

4 Inverze Je meteorologický jev, kdy teplota vzduchu v některé vrstvě dolní atmosféry s výškou neklesá, ale stoupá. Inverze často vzniká ochlazením spodní vrstvy vzduchu od zemského povrchu. Dělíme jí na : PŘÍZEMNÍ VÝŠKOVOU

5

6 Ekologie Ekologie je věda, která se zabývá vztahem organismů k vnějšímu prostředí. Ekologie zkoumá ekosystémy a procesy, které v přírodě probíhají. Ekosystém je označení pro komplex neživého prostředí (půdy,vody,podnebí) a živočišných, mikrobiálních a rostlinných společenstev, která v něm žijí. Ekologie se dělí do několika skupin a to podle toho čím se zabývají např. ekologie mikroorganismů, ekologie rostlin, ekologie živočichů, ekologie člověka.

7 Znečišťující látky Látky, které znečišťují životní prostředí, zdraví lidí, vodu, půdu.

8 Znečištěná Ostrava

9 Přenos znečišťujících látek

10

11 Vliv průmyslu na životní prostředí
Jeho rozvoj je nezbytný Jeden z hlavních zdrojů znehodnocování ŽP Výrazný zásah je těžba nerostných surovin Znehodnocuje se: ovzduší, vodstvo, půda, rostlinstvo Významní znečišťovatelé: tepelné elektrárny, cementárny, koksárny, závody chemického průmyslu Vypouštějí odpad jako např. popílek, prach, oxidy síry  ohroženo zdraví lidí, lesů

12 Nejvíce trpí velkoměsta
Řeky znečišťuje nejvíce odpad z chemiček,ropné výrobky, prací a čistící prostředky Situace v ČR: negativní vliv průmyslu na ŽP je jeho struktura a používané technologie a i jeho soustřeďování do určitých oblastí (sev. Čechy, Praha, Plzeň, Ostrava aj.) Významný znečišťovatel v oblasti paliv Tuhé odpady se hromadí na skládkách V našem okolí se nachází: Vítkovice, a.s., Moravskoostravské chemické závody, ArcelorMittal Ostrava,a.s 

13 limity tohoto podniku jsou překračovány o desítky až stovky procent, avšak snaží se vypouštěné emise snížit pomocí: snížení výroby a počtu provozovaných zdrojů, realizace environmentálních akcí (v oblastech ochrany ovzduší, ochrany vod a nakládání s odpady), zavedením integrovaného systému řízení(IMS)

14 Dopad na zdraví - Rizika pro lidské zdraví
- Význam oxidačního poškození u dospělý - Astma a alergie u dětí - Potíže novorozenců - Další potíže větších dětí a dospělých - Klinické projevy ze smogu, týkající se i naprosto zdravých jedinců

15 - Rozdíly oproti běžným nemocem
- Dlouhodobý dopad na znečištěného ovzduší na zdraví - Délka života

16 Závěr -V Ostravě je nejhorší vzduch v celé EU.
-V Ostravě se hodnoty pohybují od 67,8 v Ostravě Zábřehu do 90,5 mikrogramu na metr krychlový. -Povolený denní limit je pouze 50 mikrogramů na metr krychlový.

17 Úřad se obrátil na občany, aby minimalizovali množství vypouštěných škodlivin do ovzduší.
Obrátili se i na řidiče, aby možno i nevyjížděli ve svých vozidlech a použili městskou hromadnou dopravu. V Ostravě byla vyhlášena smogová regulace v měsích prosinec, leden a únor. Nadále platí signál upozornění na možnost vzniku smogové situace. Vyhlašuje se, když průměrné denní koncentrace prašného aerosolu stoupnou nad 100 mikrogramů na metr krychlový.

18 Právě kvůli tomuto problému trpí astmatem čtyřikrát více dětí než jinde v zemi.
Také se prokázalo že dospělí ostraváci umírají předčasně. Opravdu chcete takhle dopadnout?

19 Literatura: internet wikipedia Životní prostředí, Miloslav Herčík konzultace s doktorkou o působení vlivu na člověka

20 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "( Jaký vliv má na člověka a životní prostředí)"

Podobné prezentace


Reklamy Google