Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv dopravy na životní prostředí. Doprava Objekt přepravy: -Zboží -Osoby -Informace -Nerostné suroviny Dopravní prostředky: -Auto -Vlak -Letadlo -Kolo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv dopravy na životní prostředí. Doprava Objekt přepravy: -Zboží -Osoby -Informace -Nerostné suroviny Dopravní prostředky: -Auto -Vlak -Letadlo -Kolo."— Transkript prezentace:

1 Vliv dopravy na životní prostředí

2 Doprava Objekt přepravy: -Zboží -Osoby -Informace -Nerostné suroviny Dopravní prostředky: -Auto -Vlak -Letadlo -Kolo -Loď -Potrubí Dopravní cesty: -silnice, dálnice -železnice -řeka -letecký koridor Dopravní terminál: -parkoviště -nádraží -letiště -přístav -překladiště

3 Význam dopravy historický politický sociální ekonomický rozvoj starověkých civilizací (Egypt, Řím, …) vojenství přístup ke službám, zdravotnictví, volnočasovým aktivitám umožnění sociálních interakcí podpora mobility obyvatel, ekonomický rozvoj, pracovní místa dostupnost území, udržení jeho kompaktnosti přímá provázanost dopravy s ekonomickým rozvojem vznik nových druhů průmyslu – automobilový, letecký vliv na hodnotu pozemků, specializaci regionů environmentální zásadní vliv na kvalitu složek životního prostředí dominantní faktor pro řešení současných problémů ŽP

4 Moderní éra dopravy důraz na environmentální dopady dopravy snaha o vyšší rychlost a efektivitu přepravy rozvoj telekomunikací a informačních technologií postupná renesance železnic (vysokorychlostní tratě – Šinkansen, TGV) důraz na logistické řetězce - kontejnerová doprava A budoucnost? vlak na magnetickém polštáři (2003 Shanghai) hybridní vozidla (duální pohon – spalovací motor + elektromobil) palivové články (vodíková vozidla) Moderní kontejnerový terminál

5

6 Vliv dopravy na životní prostředí znečištění ovzduší emise škodlivin z motorů vozidel ve formě výfukových plynů vznikající při spalování pohonných hmot (komplexní směsi obsahující stovky chemických látek v různých koncentracích) CO2, N2O, CH4, fenoly, ketony, dehet, SO2, Pb

7 fragmentace krajiny – snížení biologické rozmanitosti - biodiverzity komunikace působí jako fyzická překážka pro živočichy – časté srážky zvěře s vozidly

8 Hustá síť silnic i železnic zabírá velké plochy půdy, většinou zemědělsky využitelné. Nádrže pohonných hmot ohrožují čistotu podzemních vod.

9 Velmi závažnou složku negativního vlivu dopravy představuje také hluk, a to nejen u pozemní dopravy, ale i dopravy letecké. Zplodiny jejich motorů narušují ochranou ozónovou vrstvu, která brání pronikání nebezpečného ultrafialového záření k zemskému povrchu.

10 znečišťování vodstva - vodní doprava. Obrovské tankery zajišťují levnou přepravu paliv, zejména ropy. Při jejich katastrofách, ale i při pravidelném vymývání vytékají tuny ropy do moře a hubí vše živé v širokém okolí.


Stáhnout ppt "Vliv dopravy na životní prostředí. Doprava Objekt přepravy: -Zboží -Osoby -Informace -Nerostné suroviny Dopravní prostředky: -Auto -Vlak -Letadlo -Kolo."

Podobné prezentace


Reklamy Google