Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znečištění ovzduší Hynek Moliš 2.L.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znečištění ovzduší Hynek Moliš 2.L."— Transkript prezentace:

1 Znečištění ovzduší Hynek Moliš 2.L.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Božetěchova 3, Olomouc 2013/14

2 Znečištění ovzduší Je chemický, fyzikální nebo biologický činitel, který mění přírodní vlastnosti zemské atmosféry. Je příčinou řady úmrtí a nemocí, např. dýchacích cest a výskytu rakoviny a srdečních onemocnění. Mezi největší zdroje nečistot v ovzduší patří teplárny, tepelné elektrárny a především automobilová doprava, ale i železniční nebo lodní.

3 Zdroje znečištění vzduchu
Antropogenní zdroje (způsobené člověkem) - tepelné elektrárny - řízené vypalování lesů používané v zemědělství či lesnictví - motorová vozidla - průmyslová činnost obecně (např. výroba železa a neželezných kovů, rafinace ropy) - těžba uhlí, rud, kamene a dalších minerálů

4 Přírodní zdroje prach z přírodních zdrojů - písek z pouští - bioplyn a konkrétně metan, uvolňovaný zvířaty (např. skotem) radioaktivní plyn  radon borovice, které uvolňují těkavé organické látky - sopečná aktivita, díky níž se uvolňují např. popel a sloučeniny síry či chloru.

5 Znečištění ovzduší v Česku
Dva z provozů AMO: ocelárna (vlevo) a energetika (vpravo). Oblast Ostravy o okolí (50 km) je nejvíce znečištěnou oblastí nejen v ČR. Pravidelně zde dochází k překračování limitu pro polétavý prach (PM10) a další znečišťující látky. Největším producentem znečištění je na Ostravsku společnost ArcelorMittal a jejich železárny (a to především v Polsku), které produkují velké množství pevných částic PM10 a benzopyrenu (silně karcinogenní).

6 Historie v ČR V 70. a v 80. letech 20. století patřilo znečištění ovzduší v některých průmyslových oblastech mezi nejhorší v Evropě. Po roce 1989 byla zavedena řada opatření ke snížení znečištění ovzduší zejména v energetice a dalších průmyslových odvětvích a díky tomu došlo poklesu znečištění ovzduší řadou látek (SO2, prachovými částicemi, oxidy dusíku). Po roce 2000 došlo ke zvrácení trendu a koncentrace mnohých znečišťujících látek naopak vzrostly. (V současnosti mezi hlavní problémy kvality ovzduší v Česku patří podobně jako v dalších zemích Evropské unie zejména znečištění prašnými částicemi. Většina obyvatel země je vystavena koncentracím těchto škodlivin, které překračují platné limity.)

7 Oxid uhličitý (CO2) - Dlouhodobě má Česká republika velmi vysoké měrné emise oxidu uhličitého skleníkových plynů, patřící mezi nejvyšší mezi členskými státy Evropské unie. Pevné částice (PM10, PM2,5) - Představují významné riziko pro lidské zdraví a pocházejí hlavně ze spalovacích procesů v energetice, vytápění domácností a v dopravě.  Vdechování prachových částic může způsobit rakovinou plic.

8 Souvislosti Jizerské hory - les zasažený kyselým deštěm Smog – je chemické znečištění atmosféry, které je způsobené lidskou činností. Globální oteplování Kyselý déšť -Kyselý déšť je způsoben oxidy síry pocházejícími ze sopečné činnosti a spalování fosilních paliv, nebo také oxidy dusíku pocházejícími například z automobilů. (pH pod 5,6, normální déšť má pH mírně pod 6)

9 znečištění vzduchu Omezení znečištění vzduchu
Jedná se antropogenní zdroje, které je možné vybavit zařízeními pro zachycování emisi (např. prachové filtry, katalyzátory). V případě dopravy se může jednat o změny paliva, omezení rychlosti či zlepšení plynulosti provozu. Zeleň působí jako filtr, neboť zachycuje část jemných prachových částic (PM2,5), které představují největší zdravotní riziko. 

10 Zajímavosti Náklady spojené se znečištěním ovzduší vyvolaným největšími znečišťovateli v Evropě se v roce 2009 pohybovaly mezi 102 a 169 miliardami EUR.  Látky znečišťující ovzduší mohou vzduchem cestovat tisíce kilometrů přes celý kontinent. V mnoha městech vytváří samo město jen část místního znečištění ovzduší.

11 Zdroje a obrázky http://www.eea.europa.eu/cs/themes/air


Stáhnout ppt "Znečištění ovzduší Hynek Moliš 2.L."

Podobné prezentace


Reklamy Google