Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STUDIUM NEDOPALU PŘI SPALOVÁNÍ UHLÍ Přednášející: Iva Bohuslavová Vedoucí dipl. práce: Mgr. L. Bartoňová, Ph.D. Konzultant: Prof. Ing. Z. Klika, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STUDIUM NEDOPALU PŘI SPALOVÁNÍ UHLÍ Přednášející: Iva Bohuslavová Vedoucí dipl. práce: Mgr. L. Bartoňová, Ph.D. Konzultant: Prof. Ing. Z. Klika, CSc."— Transkript prezentace:

1

2 STUDIUM NEDOPALU PŘI SPALOVÁNÍ UHLÍ Přednášející: Iva Bohuslavová Vedoucí dipl. práce: Mgr. L. Bartoňová, Ph.D. Konzultant: Prof. Ing. Z. Klika, CSc. Pracoviště: VŠB-TU, FMMI, Ostrava

3 Spalovací zařízení Úletový popílek (UP) Ložový popel (LP) Vápenec Uhlí Fluidní ohniště Odluč. zařízení Pevné nebo plynné emise (E) ÚVOD DO PROBLEMATIKY

4 v USA cca 6 milionů tun nedopalu / rok snížením obsahu nedopalu v popelech pouze o 1% by se ušetřil téměř 1 milion tun uhlí za rok PROČ JE NEDOPAL STUDOVÁN : 1) Energetická ztráta 2) Využití nedopalu jako sorbentu Hg nedopal nutno před jeho použitím aktivovat = zvýšit jeho měrný povrch ze 40 m 2 / g na 600-700 m 2 / g i více

5 Obsah nedopalu v popelech ovlivněn: podmínkami při spalování (teplotou spalování, množstvím kyslíku v zóně hoření, velikostí zrn uhlí) složením minerální hmoty uhlí petrografickým složením hořlaviny uhlí 3) Nedopal ovlivňuje vlastnosti popelů přítomnost vyššího obsahu nedopalu v popelech brání jejich dalšímu využití, např. ve stavebnictví

6 Cíl práce: Kvůli spolehlivější separaci upřednostněno studium nedopalu z ložových popelů Vyhodnotit obohacení / ochuzení prvků v nedopalu ve srovnání s uhlím a LP Odvodit vztah pro výpočet podílu prvku, který při spalování uhlí z nedopalu unikl, tato množství pro jednotlivé prvky vypočíst

7 Stanovit obsahy nedopalu v zrnitostních frakcích produktů spalování Vyhodnotit obsahy prvků v popelech s ohledem na obsah nedopalu Vyhodnotit obsahy prvků v popelech s ohledem na měrný povrch vzorků

8 PŘÍSTROJE A METODY Obsahy prvků v pevných vzorcích – metoda rentgenové fluorescence (EDS SPECTRO X-LAB) Obsahy Hg – jednoúčelový spektrofotometr pro stanovení Hg (AMA 254) Specifický povrch vzorků - metoda adsorpce dusíku (Sorptomatic, Carlo Erba 1900) Snímky nedopalu (SEM Philips XL 30)

9 OBSAH NEDOPALU V POPELECH : Postup *: popel loužen v HCl, vyžíháno, zjištěn hmotnostní úbytek Roubíček, Buchtele, Klika: Ekologicky přijatelné využití domácích uhelných zdrojů, Sborník přednášek GAČR č. 105-96-0760. VŠB-TU, Ostrava, 1999. Postup **: popel louže směsí HCl a HF, sediment žíhán, kapalina – CHSK Cr Čech, Fibinger: Garanční zkoušky fluidního kotle FK12, elektrárna Tisová. Technická zpráva. VŠB-TU, Ostrava, 1998.

10 Tab. 1. Obsah nedopalu v ložových popelech Elektrárna POŘÍČÍ* Elektrárna TISOVÁ** Výkon kotle 40%100%40%100% Obsah nedopalu 0,631,520,600,76

11 Obr. 2. Nedopal LP Poříčí 100% výkon

12 Obr. 3. Nedopal LP Tisová 100% výkon

13 Podíl i-tého prvku, který se uvolnil z nedopalu z celkového množství tohoto prvku v uhlí Podíl obsahů i-tého prvku v nedopalu a uhlí Podíl popelnatostí nedopalu a původního uhlí Obohacení prvků nedopalu proti uhlí

14 Obr. 1A. Poměry hmotmostních zlomků prvků v nedopalu w(UC) a uhlí w(C) v elektrárně Tisová při 40% výkonu kotle.

15 Obr. 1B. Poměry hmotmostních zlomků prvků v nedopalu w(UC) a uhlí w(C) v elektrárně Tisová při 100% výkonu kotle

16 Nebylo zjištěno výrazné obohacení těkavých škodlivých látek (např. Hg) v částicích nedopalu. Důvod: Nedopal z LOŽOVÉHO POPELA v kontaktu s volatilizovanými prvky: - při vysoké teplotě (850˚C) - po krátkou dobu -nevýhodné podmínky pro sorpci / kondenzaci těkavých látek

17 * Studuje se s ohledem na možnost sorpce toxických polutantů (především Hg) na povrchu nedopalu MĚRNÝ POVRCH NEDOPALU: * Nedopal z ÚLETOVÉHO POPÍLKU v kontaktu s volatilizovanými prvky při nižší teplotě, k vzájemné interakci je k dispozici delší časový úsek – příznivější podmínky pro sorpci

18 Tab. 2. Specifický povrch částic uhlí, nedopalu, LP a UP v m 2 / g. Elektrárna POŘÍČÍ Elektrárna TISOVÁ UHLÍ 43,847,1 NEDOPAL 164,8171,9 LOŽOVÝ POPEL 9,217,9 ÚLETOVÝ POPÍLEK 9,819,7

19 Pro obě elektrárny bylo zjištěno: Měrný povrch nedopalu výrazně vyšší než u uhlí a LP LP - vždy nižší specifický povrch než UP LP i UP výrazně nižší měrný povrch než původní uhlí Vyšší měrný povrch zjištěn u hnědého uhlí i jeho produktů spalování ve srovnání s černým uhlím

20 DALŠÍ CÍLE: Stanovit obsahy nedopalu v zrnitostních frakcích produktů spalování Vyhodnotit obsahy prvků v popelech s ohledem na obsah nedopalu Vyhodnotit obsahy prvků v popelech s ohledem na měrný povrch vzorků


Stáhnout ppt "STUDIUM NEDOPALU PŘI SPALOVÁNÍ UHLÍ Přednášející: Iva Bohuslavová Vedoucí dipl. práce: Mgr. L. Bartoňová, Ph.D. Konzultant: Prof. Ing. Z. Klika, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google