Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYUŽITÍ ODPRAŠKŮ PŘI VÝROBĚ  -SÁDRY Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot a dílců Petr Zlámal, Marcela Fridrichová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYUŽITÍ ODPRAŠKŮ PŘI VÝROBĚ  -SÁDRY Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot a dílců Petr Zlámal, Marcela Fridrichová,"— Transkript prezentace:

1 VYUŽITÍ ODPRAŠKŮ PŘI VÝROBĚ  -SÁDRY Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot a dílců Petr Zlámal, Marcela Fridrichová, Karel Kalivoda VVZ MSM 0021630511, GAČR 103/05/H044 a GAČR 103/06/1829

2 Úvod Vývoj metodiky přípravy  -sádry dehydratací sádrovce v roztoku solí.

3 Metodika Volba vhodných dehydratačních roztoků Optimalizace dehydratačního režimu Vliv daného dehydratačního režimu na mineralogii vzniklé sádry Využití odpadních surovin k přípravě dehydratačního roztoku Volba odpadní suroviny Analýza suroviny Příprava roztoku Vyhodnocení výsledků

4 Volba vhodných dehydratačních roztoků Požadavky na sůl k přípravě dehydratačního roztoku: Vybrány byli tyto soli: CaCl 2 NaCl K 2 CO 3 KNO 3 NaNO 3  Dostatečná schopnost zvýšit bod varu při co nejnižší koncentraci  Indiferentní vlastnosti ve vztahu k produktu  Snadná vymyvatelnost

5 Optimalizace dehydratačního režimu Sledování doby dehydratace v závislosti na teplotě a koncentraci roztoku CaCl 2 : Zjištěné koncentrace roztoků odpovídající minimální dehydratační teplotě:

6 Příprava α – sádry v roztoku K 2 CO 3 RTG vzorku dehydrovaném v roztoku K 2 CO 3 REM vzorku dehydrovaném v roztoku K 2 CO 3 2000x 4000x CaSO 4 ·2H 2 O + K 2 CO 3 CaCO 3 + K 2 SO 4

7 RTG vzorku dehydrovaném v roztoku KNO 3 REM vzorku dehydrovaném v roztoku KNO 3 2000x 4000x Příprava α – sádry v roztoku KNO 3

8 Nutná doba přeměny a mineralogie připravených vzorků REM vzorku C40/110 zvětšení 4000x REM vzorku C30/105 zvětšení 4000xREM vzorku C40/105 zvětšení 4000x REM vzorku C45/105 zvětšení 4000x

9 Vyhodnocení výsledků Závěrem výše popsané etapy bylo konstatováno, že přes vynikající vlastnosti připravené  -sádry je vyvinutá metoda značně finančně náročná z důvodů vysoké spotřeby chloridového roztoku, a tudíž pro využití v průmyslové praxi nezajímavá. V tomto směru se však situace změnila v souvislosti s řešením problematiky možného využití chloridových odprašků z bypassu pecní linky v cementárně Horné Srnie.

10 Využitelnost chloridových odprašků k přípravě dehydratačního roztoku  Z předchozích zjištění se osvědčily chloridové soli  Možné využití bypassových odprašků z cementářských pecí Analýza suroviny:  Chemická

11 Využitelnost chloridových odprašků k přípravě dehydratačního roztoku  Mineralogická Identifikováné minerály v odprašcích:  CaO  Ca(OH) 2  C 2 S  K 2 SO 4  KCl

12 Příprava roztoku Příprava roztoku a) Loužením:  Promývání ve vodě, za teploty 100°C. V dalších krocích je vždy voda nahrazena výluhem z kroku předchozího. b) Filtrací:  Výluh ponechán do druhého dne kde došlo k vysrážení portlanditu a kalcitu při 20°C a poté přefiltrován.

13 Příprava roztoku Následně provedenými laboratorními zkouškami bylo prokázáno, že roztok KCl je z odprašků skutečně extrahovatelný, a to v poměrně čisté formě, neboť kromě chloridu draselného byla ve výluhu identifikována již jen přítomnost nízkého podílu Ca(HCO 3 ) 2 a K 2 SO 4.

14 Vysušený sediment po oddělení výluhu z odprašků sestával především z kalcitu, zbytku chloridu draselného, portlanditu a nepatrného množství sádrovce. Příprava roztoku

15 Dosavadní výsledky naznačují, že roztok KCl není k dehydrataci sádrovce samostatně použitelný. Namísto očekávané přeměny sádrovce na hemihydrát byla totiž při prvních orientačně uskutečněných dehydratacích pozorována substituce draselných iontů za ionty vápenaté, doprovázené tvorbou minerálu gorgeyitu K 2 SO 4. 5CaSO 4.H 2 O. Diskuze výsledků

16 Závěr Závěrem lze říci, že  z chloridových odprašků je sice roztok chloridu draselného extrahovatelný, ale samostatně není k přípravě a-sádry použitelný.  V předchozích etapách výzkumu bylo prokázáno, že dehydratace dihydrátu je ve směsném roztoku chloridu draselného a vápenatého možná, proto je v současné době výzkum zaměřen na optimalizaci složení tohoto dehydratačního roztoku.  Bude-li nalezen roztok s optimálním poměrem obou chloridů, lze v dalším navrhnout i sdruženou výrobu portlandského cementu a  -sádry za předpokládaných příznivých finančních podmínek.


Stáhnout ppt "VYUŽITÍ ODPRAŠKŮ PŘI VÝROBĚ  -SÁDRY Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot a dílců Petr Zlámal, Marcela Fridrichová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google