Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XIII. TYPY CHEMICKÝCH REAKCÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XIII. TYPY CHEMICKÝCH REAKCÍ"— Transkript prezentace:

1 XIII. TYPY CHEMICKÝCH REAKCÍ
1) Acidobazické reakce 2) Redox reakce vč. hoření (viz kap.XII) 3) Srážecí reakce 4) Tepelný rozklad (jen FBI) 5) Reakce oxidů 6) Tvorba plynu (pro jedničkáře a dvojkaře) Pozn.: V rovnicích dále nejsou uvedeny stechiometrické koeficienty.

2 1) ACIDOBAZICKÉ reakce – přenáší se H+
A) Neutralizace: kys. + zás. → sůl + H2O Př. : HCl + NaOH → NaCl + H2O B) Hydrolýza solí je reakce soli s vodou za vzniku kyselého či zásaditého roztoku. Zjednodušeně: hydrolýza je opak neutralizace (neplatí pro sůl ze silné kyseliny a silné zásady) Př.: NaCl (vznikla z HCl a NaOH, tj. z silné kyseliny a silné zásady) – proto nehydrolyzuje; podobně: K2SO4 (vznikla z KOH a H2SO4) – nehydrolyzuje NaNO3 (vznikla z HNO3 a NaOH) - nehydrolyzuje

3 Ale: K2CO3, FeCl3, Al2(SO4)3, NH4Cl, Zn(NO3)2 hydrolyzují
Proč? H2CO3 je slabá kyselina; Fe(OH)3, Al(OH)3, NH4OH, Zn(OH)2 = slabé zásady Př.: hydrolýza K2CO3 : K2CO3 vznikl z slabé kyseliny H2CO3, tzn. hydrolyzuje K2CO3 + H2O → KOH + H2CO roztok bude zásaditý zjednodušeně: KOH je silná zásada, H2CO3 je slabá kyselina; vliv KOH převáží vliv H2CO3 a proto bude roztok zásaditý

4 a) slabé kyseliny z její soli silnější kyselinou
Př.: hydrolýza FeCl3 sůl FeCl3 vznikla ze slabé zásady Fe(OH)3, tzn. hydrolyzuje FeCl3 + H2O → HCl + Fe(OH) roztok bude kyselý zjednodušeně: HCl je silná kyselina, Fe(OH)3 je slabá zásada; vliv HCl převáží vliv Fe(OH)3 a roztok bude kyselý C) Vytěsňování: a) slabé kyseliny z její soli silnější kyselinou Př. FeS(s) + H2SO4 = H2S + FeSO4 b) slabé zásady z její soli silnější zásadou Př NH4Cl + NaOH = NH4OH + NaCl

5 2) REDOX reakce – přenáší se elektrony
Pozn.: Reakce na tomto listu jsou uvedeny v kap. XII, list 8 až 10. a) Reakce kovů s kyselinami : Tj.: kov obecný (příp. ušlechtilý) s kyselinou neoxidující příp. oxidující) b) HGF i FBI: Reakce obecného kovu s H2O (studenou) Jen FBI: Reakce obecného kovu s H2O (za horka) c) Jen HGF : Vytěsňování ušlechtilejšího kovu kovem méně ušlechtilým Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4

6 3) SRÁŽECÍ reakce je reakce mezi elektrolyty
d) HGF i FBI: Hoření koksu (C) a zemního plynu (CH4): C + O2 → CO2 CH4 + O2 → CO2 + H2O Jen FBI: další podrobnosti o hoření, které naleznete v kap. XIV u Kyslíku 3) SRÁŽECÍ reakce je reakce mezi elektrolyty za vzniku nerozpustné látky. Př.: CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3(s) + 2NaCl iontově: Ca CO32- = CaCO3(s)

7 4) Jen FBI: TEPELNÝ rozklad (např. při požáru)
Pozn.: co vzniká závisí též na T a) uhličitany se rozkládají za vzniku CO2, např.: CaCO → CaO + CO2 T>900oC (NH4)2CO3 → NH3 + CO2 + H2O T >60oC NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O b) mnohé soli oxokyselin se rozloží za vzniku O2, nebezpeč- né, zásobují požár kyslíkem NaNO → NaNO2 + O2(g) zahřát NH4NO3 → N2O(g) H2O(g) T<250oC NH4NO3 → N2(g) O2(g) + H2O(g) T>250oC NaNO → Na2O O2(g) + NO(g) vysoké T

8 Ca(ClO)2 → CaCl O2(g) KClO3 → KCl O2(g) NaClO4 → NaCl O2(g) T>480oC NH4ClO4 → Cl2(g) + N2(g) + O2(g) + H2O(g) KMnO4 → K2MnO4 + O2(g) + MnO2 T>200oC K2Cr2O7 → Cr2O O2(g) + K2O c) peroxidy se rozloží také za vzniku O2: H2O → H2O(g) O2(g) Na2O2 → Na2O O2(g)

9 5) Reakce OXIDŮ: A) Zásadotvorné oxidy – jsou tvořeny s-prvky a
d-prvky o nízkém oxid. čísle např. K2O, CaO, MnO Jejich reakcí: a) s vodou - vznikne hydroxid CaO + H2O → Ca(OH)2 b) s kyselinou – vznikne sůl a voda MgO + HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O c) se zásadou - nereagují

10 B) Kyselinotvorné oxidy – jsou tvořeny nekovy a
d-prvky o vysokém oxid.čísle např. CO2, P2O5, Mn2O7 Jejich reakcí: a) s vodou – vznikne kyselina SO2 + H2O → H2SO3 b) se zásadou – vznikne sůl a voda CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O c) s kyselinou - nereagují

11 C) Pozn.: pro jedničkáře a dvojkaře :
Amfoterní oxidy – např. SnO2, SnO, Al2O3, ZnO, Cr2O3 a) s vodou nereagují (jsou nerozpustné) b) s kyselinami i zásadami dávají sůl D) Pozn.: pro jedničkáře a dvojkaře : Netečné oxidy – N2O, CO. Netvoří ani kyseliny ani zásady. E) Vzájemná reakce oxidů: kyselinotvorný oxid + zásadotvorný oxid = sůl SO CaO = CaSO4

12 6) TVORBA PLYNU : Pozn.: pro jedničkáře a dvojkaře.
Př.: NaCl(s) + H2SO4(l) → HCl(g) Na2SO4(s) CaC2(s) + H2O → C2H2(g) + Ca(OH)2 Ca3P2(s) + H2O → PH3(g) Ca(OH)2 Ca3P2(s) + HCl → PH3(g) CaCl2


Stáhnout ppt "XIII. TYPY CHEMICKÝCH REAKCÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google