Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠABLONY: INOVACE V CHEMII 52/CH21/12.3. 2013, VRTIŠKOVÁ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA NÁZEV VÝUKOVÉHO MATERIÁLU: CHEMICKÉ DĚJE A REAKCE AUTOR:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠABLONY: INOVACE V CHEMII 52/CH21/12.3. 2013, VRTIŠKOVÁ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA NÁZEV VÝUKOVÉHO MATERIÁLU: CHEMICKÉ DĚJE A REAKCE AUTOR:"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠABLONY: INOVACE V CHEMII 52/CH21/12.3. 2013, VRTIŠKOVÁ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA NÁZEV VÝUKOVÉHO MATERIÁLU: CHEMICKÉ DĚJE A REAKCE AUTOR: MGR. EVA VRTIŠKOVÁ PŘEDMĚT: CHEMIETŘÍDA: IX. TEMATICKÝ OKRUH:CHEMICKÉ DĚJE A REAKCE TÉMA: TŘÍDĚNÍ CHEMICKÝCH REAKCÍ DRUH VÝUKOVÉHO MATERIÁLU: PREZENTACE POUŽITÍ ICT: INTERAKTIVNÍ TABULE, PREZENTACE V.PPT, INTERAKTIVITA DIDAKTICKÉ, METODICKÉ POZNÁMKY (POPIS POUŽITÍ VÝUKOVÉHO MATERIÁLU VE VÝUCE): VÝKLAD SEZNAMUJE ŽÁKY SE ZÁKLADNÍMI TYPY CHEMICKÝCH REAKCÍ A PODSTATOU JEJICH PRŮBĚHU POUŽITÉ ZDROJE: - CHEMIE, UČEBNICE PRO DEVÁTÝ ROČNÍK ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA. FRAUS 2007, PLZEŇ. - POZNÁMKY K UČEBNICÍM CHEMIE

2 TYPY CHEMICKÝCH REAKCÍ Třídění chemických reakcí

3  Podle vnějších změn ( podle toho co vzniká)  Skladné (syntéza)  Z látek jednodušších vznikají látky složitější  např. H 2 +Cl 2 2 HCl  Rozkladné ( analýza)  Z látek složitějších vznikají látky jednodušší  Tepelný rozklad vápence  CaCO 3 CaO + CO 2

4 Třídění chem.reakcí  Chemické nahrazování (substituce, vytěsňování)  Volný prvek nahradí prvek ve sloučenině  Např. vytěsňování vodíku kovem z kyseliny  Podvojná záměna  Prvek vázaný v jedné sloučenině nahradí prvek ve sloučenině jiné ( vymění si místo)  Neutralizace  Srážecí reakce  Vytěsňování slabší kyseliny z její soli kyselinou silnější Zn + 2 HCl ZnCl 2 + H 2

5 Připomeňme si  Neutralizace  Zapiš chemickou rovnicí :  Hydroxid draselný reaguje s kyselinou chlorovodíkovou  Kyselina sírová reaguje s hydroxidem sodným  Srážecí reakce  Zapiš rovnici reakce dusičnanu stříbrného s chloridem draselným NaOH + HCl NaCl + H 2 O AgNO 3 (aq) + NaCl(aq) AgCl(s) + NaNO 3 (aq) A

6 řešení  KOH + HCl KCl + H 2 O  H 2 SO 4 + NaOH NaHSO 4 + H 2 O  NaHSO 4 + NaOH Na 2 SO 4 + H 2 O  AgNO 3 (aq) + KCl(aq) AgCl ↓ (s) + KNO 3 (aq)  Ag + + NO 3 - + K + + Cl - AgCl ↓ + K + + NO 3 -  Ag + + Cl - AgCl ↓

7 Dělení reakcí  Podle mechanismu průběhu  Acidobazické  Reakce kyseliny a zásady  Je přenášen proton v podobě vodíkového kationtu  Oxidačně redukční  Přenášen elektron

8 Oxidačně redukční rovnice Redoxní reakce (oxidačně redukční reakce) je taková reakce, při které dochází ke změně oxidačních čísel atomů. Redoxní reakce je reakce, při které si reaktanty vzájemně vyměňují elektrony. Oxidační číslo prvků v základní stavu je rovno nule  Oxidace = odevzdávání elektronů / oxidační číslo se zvětšuje  Redukce = přijímání elektronů /oxidační číslo se snižuje  Oxidace a redukce probíhají současně  Nemůže proběhnout jen jedna část,protože počet odevzdaných a přijatých elektronů musí být stejný

9 příklady  2 Cu 0 + O 2 0 2 Cu II O -II  Cu 0 Cu II  O 0 O -II  Oxidační činidlo je látka, která způsobuje oxidaci jiné látky a zároveň se přitom sama redukuje. Oxidační činidlo je akceptorem elektronů (přijímá elektrony od jiných látek).  Redukční činidlo je látka, která způsobuje redukci jiné látky a zároveň se přitom sama oxiduje. Redukční činidla jsou donory elektronů (předávají elektrony jiným látkám).

10 příklady  Při reakci mědi s kyslíkem se měď oxiduje a kyslík redukuje.  Kyslík je tedy oxidační činidlo, protože způsobil oxidaci mědi a sám se přitom redukoval.  redukce kyslíku: O 0 + 2 e - O 2-  Měď je redukční činidlo, protože způsobila redukci kyslíku a sama se přitom oxidovala.  oxidace mědi: Cu 0 - 2 e - Cu 2+

11 Procvičení  Zapište chemickou rovnicí a určete o jaký typ děje se jedná  1.zinek reaguje s kyselinou sírovou  2.draslík se slučuje s kyslíkem  3.hydroxid sodný reaguje s fluorovodíkem  4.oxid siřičitý reaguje s vodou  5. chlorid vápenatý reaguje s jodidem sodným


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠABLONY: INOVACE V CHEMII 52/CH21/12.3. 2013, VRTIŠKOVÁ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA NÁZEV VÝUKOVÉHO MATERIÁLU: CHEMICKÉ DĚJE A REAKCE AUTOR:"

Podobné prezentace


Reklamy Google