Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyčíslení chem. rovnic.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyčíslení chem. rovnic."— Transkript prezentace:

1 Vyčíslení chem. rovnic

2 Opakování: oxidační číslo
oxidační číslo: vyjadřuje náboj atomu, stupeň oxidace atomu, mocenství značení: O-II, O2- formální násobek elementárního náboje skutečného nebo pomyslného, který by atom získal, kdyby elektrony každé vazby vycházející z tohoto atomu byly přiděleny elektronegativnějšímu atomu - je to číslo udávající počet atomů vodíku, které může prvek vázat nebo nahradit v jiných sloučeninách - součet oxid. čísel atomů v molekule je roven nule, volné atomy a atomy v molekulách prvků mají oxid. č. 0

3                                                                                                                                                                                                                                                                    

4 Výpočty stechiometrických koeficientů: = vyčíslení rovnic
1) u neredoxních rovnic – z podmínky zachování druhů atomů – jednoduché počty, nemění se oxid. čísla prvků 2) reakce oxidačně redukční (redoxní) – počítáme koeficienty z počtu předaných elektronů

5 1) Neredoxní rovnice Pb(NO3)2 + KI → KNO3 + PbI2
podmínka zachování počtu druhů atomů – nemění se oxid. č. prvků Při vyčíslování neredoxních rovnic postupujeme tak, že vycházíme z molekuly, která má největší dolní indexy Pb(NO3)2 + KI → KNO3 + PbI2 Pb(NO3) KI → 2 KNO3 + PbI2

6 Příklady– vyčíslete rovnice
1) HNO3 + Fe(OH)2 → Fe (NO3)2 + H2O 2) H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + H2O 3) H3PO4 + NaOH → Na3PO4 + H2O 4) HNO3 + Al(OH)3 → Al(NO3)3 + H2O 5) HF + Ca(OH)2 → CaF2 + H2O 6) H2SO3 + KOH → K2SO3 + H2O

7 Řešení 1) 2 HNO3 + Fe(OH)2 → Fe (NO3)2 + 2 H2O
2) H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2 H2O 3) H3PO4 + 3 NaOH → Na3PO4 + 3 H2O 4) 3 HNO3 + Al(OH)3 → Al(NO3)3 + 3 H2O 5) 2 HF + Ca(OH)2 → CaF2 + 2 H2O 6) H2SO3 + 2 KOH → K2SO3 + 2 H2O

8 2) Redoxní rovnice některé prvky se oxidují – zvyšuje se jim ox. č., předávají elektrony, jiné se redukují – snižuje se jim ox.č., přijímají elektrony oxidovat (redukovat) se mohou jen některé prvky reakce (nemusí být všechny), počet elektronů přijatých a odevzdaných musí být stejný

9 Příklady: oxidace – redukce ?
1) Cu Cu2O Cu0 → Cu+I oxidace - 1 e 2) Cu2O CuO Cu+I → Cu+II oxidace - 1 e 3) Cu CuO Cu0 → Cu+II oxidace - 2 e 4) HNO NO N+V → N+II redukce + 3 e 5) K2CrO Cr2O3 Cr+VI → Cr+III redukce + 3 e 6) K2Cr2O Cr2O3 Cr2+VI → Cr2+III redukce + 6 e 7) P+I e → P? oxidace - P+III 8) S+VI + 2 e → S? redukce - S+IV 9) N20 - 2e → N2? oxidace – N+I 10) H2+I + 2e → H2? redukce - H20

10 Příklad: reakce hliníku se zředěnou kyselinou sírovou
Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2 Al Al+III e 2 H+I H e 2 Al + 3 H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3 H2

11 Příklad: Reakcí oxidu arsenitého s kyselinou dusičnou ve vodném prostředí vzniká kyselina trihydrogenarseničná a oxid dusnatý As2O3 + HNO3 + H2O → H3AsO4 + NO oxidace: redukce: 2 As+III As+V (2*2) e 3 4 N+V N+II e 3 As2O HNO H2O → 6 H3AsO4 + 4 NO

12 Příklad Sestavte rovnici reakce chloridu železnatého a
dichromanu draselného v prostředí kyseliny chlorovodíkové. Podstatou je oxidace iontů železnatých na železité a redukce chromanových iontů na chromité FeCl2 + K2Cr2O7 + HCl → FeCl3 + CrCl3 + KCl + H2O FeII FeIII 2 CrVI CrIII - 1 e + 6 e 6 1 Známe koeficienty Fe a Cr 6 FeCl2 + K2Cr2O7 + HCl → 6 FeCl3 + 2 CrCl3 + KCl + H2O K určení koeficientů u látek, které se přenosu elektronů nezúčastní použijeme podmínku zachování druhů atomů (začínáme u prvků, které jsou ve sloučeninách, kde už je počet daný – v našem případě K, pak Cl) 6 FeCl2 + K2Cr2O (=26-12) HCl → 6 FeCl3 + 2 CrCl KCl + 7 H2O

13 Příklady– vyčíslete rovnice
1) Al + AgNO3 → Al(NO3)3 + Ag 2) HI + H2SO4 → I2 + H2S + H2O 3) Fe2O3 + CO → Fe + CO2 4) Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2 5) Al + J2 → AlJ3 6) PbS + O2 → PbO + SO2 7) P +HNO3 + H2O→ H3PO4 + NO

14 Řešení 1) Al + 3 AgNO3 → Al(NO3)3 + 3 Ag
2) 8 HI + H2SO4 → 4 I2 + H2S + 4 H2O 3) Fe2O3 + 3 CO → 2 Fe + 3 CO2 4) 2Al + 3 H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3 H2 5) 2 Al + 3 J2 → 2 AlJ3 6) 2 PbS + 3 O2 → 2 PbO + 2 SO2 7) 3 P + 5 HNO3 + 2 H2O→ 3 H3PO4 + 5 NO

15 ilustrační obrázky staženy z internetu


Stáhnout ppt "Vyčíslení chem. rovnic."

Podobné prezentace


Reklamy Google