Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typy chemických reakcí 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 Aktivita č.5: Tajemství chemie Prezentace č. 7.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typy chemických reakcí 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 Aktivita č.5: Tajemství chemie Prezentace č. 7."— Transkript prezentace:

1 Typy chemických reakcí 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 Aktivita č.5: Tajemství chemie Prezentace č. 7 Autor: Jana Horáková ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Osnova  Definice chemické reakce  Definice chemické rovnice  Zápis chemické rovnice  Typy chemických reakcí  slučování hoření hořčíku  rozklad sopka na stole  konverze rozpouštění vápence  Výpočet z chemické rovnice  Příklady k řešení 2 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

3 Definice chemické reakce Chemická reakce = reakce -děj, při kterém z výchozích látek(reaktantů) vznikají jiné chemické látky(produkty) -při chemické reakci zanikají původní vazby (v molekulách výchozích látek) a vznikají vazby nové (v molekulách produktů) -počet a druh atomů chemických látek se nemění Příklad chemické reakce: hoření dřeva vznik vody z vodíku a kyslíku 3 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

4 Definice chemické rovnice Chemická rovnice = rovnice -zápis chemické reakce vyjádřený značkami a vzorci látek -levá strana rovnice: výchozí látky = reaktanty šipka: směr reakce pravá strana rovnice: produkty = vznikající látky -určuje počet molů látek (látkové množství) - platí zákon zachování hmotnosti reaktanty → produkty 4 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

5 Zápis chemické rovnice vodík reaguje s kyslíkem za vzniku vody: H 2 + O 2 → H 2 O úprava chemické rovnice = platí zákon zachování hmotnosti: 2H 2 + O 2 → 2H 2 O 1O 2 = O 2 1 mol se v rovnici nepíše 4 atomy H + 2 atomy O 2(2+1) 6 atomů 6 atomů 5 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

6 Typy chemických reakcí Slučování = syntéza -reakce jednodušších látek (výchozí látky VL) za vzniku látky složité (produkt P) 2 VL → 1P Příklad: vodík + kyslík → voda 2H 2 + O 2 → 2H 2 O brom + vodík → bromovodík H 2 + Br 2 → 2HBr uhlík + kyslík → oxid uhličitý C + O 2 → CO 2 zinek + síra → sulfid zinečnatý Zn + S → ZnS 6 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

7 Hoření hořčíku hořčík + kyslík → oxid hořečnatý 2Mg + O 2 → 2MgO hořčík hoření oxid hořečnatý (1) 7 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

8 Příkladem slučování je také reakce sloučenin: Příklad: oxid vápenatý + oxid uhličitý → uhličitan vápenatý CaO + CO 2 → CaCO 3 oxid sírový + voda → kyselina sírová SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 oxid sodný + voda → hydroxid sodný Na 2 O + H 2 O → 2NaOH 8 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

9 Typy chemických reakcí Rozklad = analýza -rozklad složité látky (výchozí látka VL) na látky jednodušší (minimálně 2 produkty P) 1 VL → 2P Příklad: uhličitan vápenatý → oxid vápenatý + oxid uhličitý CaCO 3 → CaO + CO 2 kyselina uhličitá → oxid uhličitý + voda H 2 CO 3 → CO 2 + H 2 O 9 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

10 Sopka na stole dichroman amonný → oxid chromitý + dusík + voda (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 → Cr 2 O 3 + N 2 + 4H 2 O sopka hoření produkt (2) 10 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

11 Typy chemických reakcí Konverze = podvojná záměna -reakce dvou sloučenin (2 výchozí látky VL) za vzniku dvou jiných sloučenin (2 produkty P) -výměna atomů stejného typu (kationt se mění za kation a anion za anion) 2VL → 2P Příklad: sůl + kyselina sírová → síran sodný + chlorovodík 2NaCl + H 2 SO 4 → Na 2 SO 4 + 2HCl 11 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

12 Rozpouštění vápence vápenec + kyselina chlorovodíková → chlorid vápenatý + oxid uhličitý + voda CaCO 3 + 2HCl → CaCl 2 + CO 2 + H 2 O Poznámka: oxid uhličitý(CO 2 ) + voda(H 2 O) → kyselina uhličitá(H 2 CO 3 ) vápenec rozpouštění v HCl (3) 12 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

13 Výpočet z chemické rovnice Postup: 1.Zápis chemické rovnice 2.Úprava chemické rovnice 3.Určení molární hmotnosti látek (M) 4.Určení hmotnosti látek podle chemické rovnice m= n M 5.Řešení úvahou a trojčlenkou Příklad: Vypočítejte hmotnost sulfidu měďného, který vznikne reakcí 2 g mědi se sírou. 1. Cu + S →Cu 2 S 2.2Cu + S →Cu 2 S 3.M(Cu)=63,5 g/mol M(Cu 2 S)=159 g/mol 4.m(Cu)=2 63,5=127 g m(Cu 2 S)=1 159=159 g 5.127 g Cu…………..159 g Cu 2 S 2 g Cu………….……x g Cu 2 S x=2,50 g Cu 2 S 13 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

14 Příklady k řešení ① Vypočítejte hmotnost oxidu hořečnatého, který vznikl hořením 2g hořčíkové hobliny. hoblina (1) Řešení: 1.Mg + O 2 → MgO 2.2Mg + O 2 →2MgO 3.M(Mg)=24,3 g/mol M(MgO)=40,3 g/mol 4.m(Mg)=2 24,3=48,6 g m(MgO)=2 40,3=80,6 g 5.48,6 g Mg………..80,6g MgO 2 g Mg……….……x g MgO x=3,317 g MgO 14 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

15 Příklady k řešení ② Vypočítejte hmotnost kyslíku a objem kyslíku, který je potřeba k hoření 2g hořčíkové hobliny. (1) Řešení: 1.Mg + O 2 → MgO 2.2Mg + O 2 →2MgO 3.M(Mg)=24,3 g/mol M(O 2 )=32,0 g/mol 4.m(Mg)=2 24,3=48,6 g m(O 2 )=32,0 g 5.48,6 g Mg………..32,0g O 2 2 g Mg……….……x g O 2 x=1,317 g O 2 n=0,04115 mol V= 0,922 l O 2 15 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

16 Příklady k řešení ③ Vypočítejte hmotnost oxidu chromitého, který vznikl hořením 5 g dichromanu amonného. (2) Řešení: 1.(NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 → Cr 2 O 3 + N 2 + H 2 O 2.(NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 → Cr 2 O 3 + N 2 + 4H 2 O 3.M((NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 )=252 g/mol M(Cr 2 O 3 )=152 g/mol 4.m((NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 )=1 252=252 g m(Cr 2 O 3 )=1 152 g 5.252 g (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 …….152g Cr 2 O 3 5 g (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 ………x g Cr 2 O 3 x=3,016 g Cr 2 O 3 16 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

17 Příklady k řešení ④ Vypočítejte hmotnost dusíku a objem dusíku, který se uvolnil do okolí při rozkladu 5 g dichromanu amonného. (2) Řešení: 1.(NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 → Cr 2 O 3 + N 2 + H 2 O 2.(NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 → Cr 2 O 3 + N 2 + 4H 2 O 3.M((NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 )=252 g/mol M(N 2 )=28 g/mol 4.m((NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 )=1 252=252 g m(N 2 )=1 28 g 5.252 g (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 …….28g N 2 5 g (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 ………x g N 2 x=0,555 g N 2 n=0,0198 mol V= 0,444 litrů N 2 17 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

18 Příklady k řešení ⑤ Vypočítejte hmotnost oxidu uhličitého a objem CO 2, který se uvolnil do okolí při rozkladu 1 g vápence kyselinou chlorovodíkovou. (3) Řešení: 1.CaCO 3 + HCl → CaCl 2 + CO 2 + H 2 O 2.CaCO 3 + 2HCl → CaCl 2 + CO 2 + H 2 O 3.M(CaCO 3 )=100 g/mol M(CO 2 )=44 g/mol 4.m(CaCO 3 )=1 100=100 g m(CO 2 )=1.44 g 5.100 g CaCO 3 ………..44 g CO 2 1 g CaCO 3 ……….…x g CO 2 x=0,44 g CO 2 n=0,01 mol V= 0,2241 litrů CO 2 18 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

19 Zdroje Kniha: Beneš, Pavel, Pumpr, Václav, Banýr, Jiří. Základy chemie 1 pro 2.stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy. Praha : FORTUNA, 1993. ISBN 80-7168-720-0. Obrázky: 1, 2, 3: Vlastní tvorba 19 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293


Stáhnout ppt "Typy chemických reakcí 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 Aktivita č.5: Tajemství chemie Prezentace č. 7."

Podobné prezentace


Reklamy Google