Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výpočty z chemických rovnic Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 19 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výpočty z chemických rovnic Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 19 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Výpočty z chemických rovnic Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 19 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Použití výpočtů z chemických rovnic: ‐důležité pro přípravu látek v chemické laboratoři i při průmyslových výrobách ‐můžeme vypočítat: hmotnost produktu ze známé hmotnosti výchozích látek hmotnost výchozích látek potřebných k získání produktu požadované hmotnosti 2 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

3 základem výpočtu je chemická rovnice – zejména stechiometrické koeficienty – tj. čísla před značkami a vzorci látek v chemické rovnici = vyjadřují poměry látkových množství výchozích látek a produktů 4 Fe + 3 O 2 → 2 Fe 2 O 3 4 mol : 3 mol : 2 mol nutná znalost dalších chemických výpočtů: látkové množství, hmotnostní zlomek výpočet: trojčlenka 3 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

4 Postup řešení příkladu Příklad: Vypočítejte, kolik gramů hliníku je při slučování s chlorem potřeba k přípravě 50 g chloridu hlinitého.  zadanou chemickou reakci zapíšeme rovnicí 2 Al + 3 Cl 2 → 2 AlCl 3  v chem. rovnici vyznačíme (podle zadání příkladu): látku, jejíž hmotnost známe látku, jejíž hmotnost budeme počítat  u vybrané dvojice látek zapíšeme stechiometrické koeficienty = poměr látkových množství 2 mol Al : 2 mol AlCl 3 = 1 mol Al : 1 mol AlCl 3 4 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

5  vypočítáme molární hmotnosti obou látek M (Al) = 26,98 g/mol M (AlCl 3 ) = 133,33 g/mol  sestavíme trojčlenku a vypočítáme výsledek 1 ∙ 26,98 g Al ………..1 ∙ 133,33 g AlCl 3 x g Al …………1 ∙ 50 g x = x = 10,1 g Al  zapíšeme odpověď K přípravě AlCl 3 potřebujeme 10,1 g hliníku. 5 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

6 Příklad: Vypočítejte hmotnost oxidu železitého, který vznikne reakcí 350 g železa s kyslíkem. 4 Fe + 3 O 2 → 2 Fe 2 O 3 4 mol Fe : 2 mol Fe 2 O 3 M (Fe) = 55,85 g/mol M (Fe 2 O 3 ) = 159,7 g/mol 4 ∙ 55,85 g Fe ………2 ∙ 159,7 g Fe 2 O 3 350 g Fe………….x g Fe 2 O 3 x = 500,4 g Fe 2 O 3 Reakcí vznikne 500,4 g Fe 2 O 3. 6 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

7 Příklad : Uhlí dodávané do spalovny obsahuje 5 % vázané síry. Vypočítejte hmotnost oxidu siřičitého SO 2, který vzniká při spalování 500 kg tohoto uhlí ve spalovně (jedovatá zplodina). S + O 2 → SO 2 1 mol S : 1 mol SO 2 M (S) = 32,06 g/mol M (SO 2 ) = 64,06 g/mol skutečný obsah síry v uhlí: 0,05 ∙ 500 = 25 kg 32,06 g S …………. 64,06 g SO 2 25000 g S ……..……x g SO 2 x = 50000 g = 50 kg SO 2 7 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

8 Příklad: Kolik bezvodého CuSO 4 vznikne zahříváním 28 g modré skalice CuSO 4 ∙ 5 H 2 O? CuSO 4 ∙ 5 H 2 O → CuSO 4 + 5 H 2 O 1 mol (CuSO 4 ∙ 5 H 2 O ) : 1 mol (CuSO 4 ) M (CuSO 4 ∙ 5 H 2 O) = 249,7 g/mol M (CuSO 4 ) = 159,6 g/mol 249,7 g CuSO 4 ∙ 5 H 2 O ………159,6 g CuSO 4 28 g CuSO 4 ∙ 5 H 2 O …………..x g x = x = 17,9 g CuSO 4 Zahříváním modré skalice vznikne 17,9 g bezvodého CuSO 4. 8 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

9 Příklad: Kolik litrů vodíku vznikne při rozpouštění 8 g hliníku v kyselině chlorovodíkové? 2 Al + 6 HCl → 2 AlCl 3 + 3 H 2 2 mol Al : 3 mol H 2 M (Al) = 26,98 g/mol 2 ∙ 26,98 g Al …………… 3 ∙ 22,4 l H 2 8 g Al ……………………….x l H 2 x = x = 9,96 l vodíku Reakcí vznikne 9,96 l vodíku. 9 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

10 Příklad: Vypočítejte, jaké látkové množství chloridu hlinitého AlCl 3 vznikne reakcí hliníku s 16,8 l chloru. 2 Al + 3 Cl 2 → 2 AlCl 3 3 mol Cl 2 : 2 mol AlCl 3 při výpočtu pomocí trojčlenky - nemusíme počítat hmotnost AlCl 3, ale přímo látkové množství 3 ∙ 22,4 l chloru …………..2 mol AlCl 3 16,8 l chloru …………… x mol AlCl 3 x = x = 0,5 mol AlCl 3 Reakcí hliníku s chlorem vznikne 0,5 mol AlCl 3. 10 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

11 Příklad: Tepelným rozkladem vápence vzniká oxid vápenatý CaO a CO 2. K této reakci jsme použili vápenec, který obsahoval 10 % nečistot a získali jsme 150 g CaO. Jaké množství vápence jsme museli mít připraveno k reakci? CaCO 3 → CO 2 + CaO 1 mol CaCO 3 : 1 mol CaO M (CaCO 3 ) = 100 g/mol M (CaO) = 56 g/mol 100 g CaCO 3 …………..56 g CaO x g CaCO 3 …………..150 g CaO x = x = 268 g CaCO 3 11 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

12 268 g CaCO 3 ………90 % čistoty x g …………………...100 % x = x = 297 g vápence K reakci budeme potřebovat 297 g vápence, který obsahuje 10 % nečistot. 12 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

13 Zdroje Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-720-0. 13 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293


Stáhnout ppt "Výpočty z chemických rovnic Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 19 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google