Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výpočty z chemických rovnic

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výpočty z chemických rovnic"— Transkript prezentace:

1 Výpočty z chemických rovnic
Bez matematiky se neobejdeme

2 Molární hmotnost - M fyzikální veličina Jednotka g/mol Obr.1
n……………látkové množství jednotka – mol m…………..hmotnost látek jednotka - g

3 Koncentrace - c fyzikální veličina Obr.2 jednotka mol/dm3
n …………..látkové množství mol V……………objem dm3, l

4 Látkové množství - n, jednotka mol
1 mol libovolné látky obsahuje stejný počet částic jako je obsaženo atomů ve 12 g izotopu uhlíku počet udává Avogadrova konstanta 6, Mol je jedna ze sedmi základních jednotek soustavy SI.

5 Obr.3 Obr.4

6 Výpočet hmotnosti chemických látek z chemických rovnic
Určují se tím hmotnosti reaktantů nebo produktů při chemické reakci Obr.5 a,b …………..stechiometrické koeficienty látek A, B M(B), M(A)…… Molární hmotnosti látek

7 Příklad:1. varianta Roztok obsahuje 2,0 g KI. Vypočítejte hmotnost I2.
Cl KI I KCl Výpočet a A bB 1. Výpočet molární hmotnosti látek: M(A)= M(K)+ M(I)= 166 g/mol M(B)= 2.M(I)= 254 g/mol

8 Dosazení do vzorce: m(B)= a/b. M(B) / M(A) .m(A)
m(I2)= ½ /166 g/mol . 2,0 g m(I2)=1,5 g Odpověď: Z roztoku, který obsahuje 2, 0 g KI vznikne 1,5 g I2.

9 2. varianta- s využitím úvahy a trojčlenky:
Vypočítej hmotnost sulfidu měďného, který vznikne reakcí 16 g mědi se sírou. 1.Sestavíme rovnici reakce 2 Cu + S -->Cu2S 2.Úvaha: ze 2 mol mědi vznikne 1 mol sulfidu měďného 3.Určíme molární hmotnosti obou látek M(Cu) = 63,5 g/mol a M(Cu2S)= 159 g/mol

10 4. Určíme hmotnosti obou látek m(Cu) = n(Cu). M(Cu) m(Cu) = 2
4.Určíme hmotnosti obou látek m(Cu) = n(Cu) . M(Cu) m(Cu) = ,5 m(Cu) = 127 g m( Cu2S) = n( Cu2S) . M( Cu2S) m( Cu2S) = m( Cu2S) = 159 g

11 5. úvaha: Ze 127 g mědi vznikne 159 g sulfidu měďného
5.úvaha: Ze 127 g mědi vznikne 159 g sulfidu měďného. Kolik gramů sulfidu měďného vznikne z 16 g mědi ? 127 g Cu g Cu2S 16 g Cu x g Cu2S x : 159 = 16 : 127 x = x = 20 g

12 Odpověď: Reakcí 16 g mědi vznikne 20 g sulfidu měďného.

13 Příklad: 1. Varianta Vypočítej hmotnost sulfidu měďného, který vznikne reakcí 16 g mědi se sírou.

14 Řešení: Sestavíme rovnici reakce 2 Cu + S --> Cu2S určíme: A ... Cu2S a = 2 b = 1 M(A) = 63,5 g/mol M(B) = 159 g/mol m(A) = 16 g m(B) ... ? dosadíme do vzorce a vypočítáme: m(B) = 20 g odpověď: Reakcí 16 g mědi vznikne 20 g sulfidu měďného.

15 Příklady: 1.Vypočtěte hmotnost oxidu siřičitého, která vznikl spálením 8g síry. S + O2 --> SO2 2. Vypočtěte hmotnost uhličitanu vápenatého, kterou potřebujeme k výrobě 112kg páleného vápna ( oxidu vápenatého). CaCO3 --> CaO + CO2

16 3. Vypočtěte hmotnost vápníku potřebného k oxidaci na 112g oxidu vápenatého. 2Ca + O2 --> 2 CaO
4. Vypočtěte hmotnost hliníku a hmotnost kyslíku potřebnou k přípravě 51g oxidu hlinitého. 4 Al + 3 O2 --> 2 Al2O3

17 Citace: Obr.1: Obr.2: Obr3: Obr.4: Obr.5: Autor: Mgr. Marie Slámová


Stáhnout ppt "Výpočty z chemických rovnic"

Podobné prezentace


Reklamy Google