Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výpočet procentového složení sloučenin. Úkol 1: Opakovací pětiminutovka: U sloučeniny N 2 O 5 napiš: Počet prvků, počet atomů: Urči oxidační čísla prvků:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výpočet procentového složení sloučenin. Úkol 1: Opakovací pětiminutovka: U sloučeniny N 2 O 5 napiš: Počet prvků, počet atomů: Urči oxidační čísla prvků:"— Transkript prezentace:

1 Výpočet procentového složení sloučenin

2 Úkol 1: Opakovací pětiminutovka: U sloučeniny N 2 O 5 napiš: Počet prvků, počet atomů: Urči oxidační čísla prvků: Název sloučeniny: látkové množství kyslíku a dusíku ve sloučenině: Molární hmotnost: Kontrola: 2, 7 N +V, O -II oxid dusičný 5 molů kyslíku 2 moly dusíku 108 g/mol

3 Pozorně přečti následující text: V praxi často potřebujeme zjistit zastoupení prvků ve sloučeninách. Je to důležité při chemických výrobách, např. při výrobě kovů z rud můžeme dopředu zjistit výtěžnost. I ve škole musíme při přípravě pokusů počítat, kolik gramů látky potřebujeme, abychom úsporně využili drahé nebo jedovaté chemikálie. Využijeme při tom znalost výpočtu hmotnostního zlomku a veličiny molární hmotnost. Výpočty provádíme pomocí vzorce nebo trojčlenkou.

4 Výpočet hmotnostního zlomku části sloučeniny ve sloučenině Zastoupení prvku ve sloučenině vypočítáme podle vzorce: w = a(s) · M(s) / M(S) w - hmotnostní zlomek části sloučeniny ve sloučenině a(s) - počet molů části sloučeniny (prvku) M(s) - molární hmotnost části sloučeniny (prvku) M(S) - molární hmotnost celé sloučeniny w se vždy pohybuje v rozmezí 0 - 1. Po vynásobení tohoto čísla 100 dostaneme výsledek v procentech.

5 Vzorový příklad řešený pomocí vzorce 1. Zápis obecné rovnice w = a(s) · M(s) / M(S) 2. Zápis známých i nezná- mých veličin a(s) = 1, M(s) = 12 g/mol, M(S) = 44 g/mol, w = ? 3. Dosazení do vzorce a výpočet w C = 1 · 12 g/mol / 44 g/mol w C = 0,273 neboli 27,3% w O = 1 - 0,273 = 0,727 = 72,7% 4. OdpověďCO 2 obsahuje 27,3% uhlíku A 72,7% kyslíku. Vypočítej procentové složení oxidu uhličitého CO 2

6 Vzorový příklad řešený trojčlenkou 1. Zápis známých i neznámých veličin a(s) = 1, M(s) = 12 g/mol, M(S) = 12 + 2 · 16 = 44 g/mol, ?% = C a O 2. Sestavení trojčlenky a výpočet 44 g/mol ……………100% 1 · 12 g/mol ………….. x% x = 1 · 12 / 44 · 100 = 27,3% kyslík: 100% - 27,3% = 72,3% 3. OdpověďCO 2 obsahuje 27,3% uhlíku A 72,7% kyslíku. Vypočítej procentové složení oxidu uhličitého CO 2

7 Úkol 2: Vyjádři hmotnostními zlomky: Vyjádři hmotnostními zlomky složení uhličitanu hořečnatého, který obsahuje 29% Mg, 14% C a 57% O. w Mg = w C = w O = Kontrola: w Mg = 0,29 w C = 0,14 w O = 0,57

8 Úkol 3: Příklady k procvičení: Vypočítej procentové složení: CaCO 3 CuSO 4 C 2 H 2 P 2 O 5 Kontrola: 40% Ca, 12% C, 48% O 39,8% Cu, 20,1% S, 40,1% O 92,3% C, 7,7% H 44% P, 56% O

9 Úkol 4: Seřaď železné rudy podle procentového obsahu železa: 1. Ocelek FeCO 3 2. Magnetovec Fe 3 O 4 3. Pyrit FeS 2 4. Krevel Fe 2 O 3 Molární hmotnost zaokrouhluj na celá čísla. Kontrola: 1. Magnetovec 72,4% 2. Krevel 70% 3. Ocelek 48,3% 4. Pyrit 46,7%

10 Úkol 5: Příklad z praxe: Kolik tun železa můžeme vyrobit ze 120 t krevele Fe 2 O 3 ve vysoké peci, jestliže ruda obsahuje 15% hlušiny? Kontrola: a(s) = 2, M(s) = 56 g/mol, M(S) = 160g/mol 160 g/mol ……….. 100% 2 · 56 g/mol ……... x% x = 2 · 56 / 160 · 100 = 70% 100% ……………… 120 t 85% ……………… x t x = 85 / 100 · 120 = 102 t 100% ……………….. 102 t 70% ……………….. x t x = 70 / 100 · 102 = 71,4 t


Stáhnout ppt "Výpočet procentového složení sloučenin. Úkol 1: Opakovací pětiminutovka: U sloučeniny N 2 O 5 napiš: Počet prvků, počet atomů: Urči oxidační čísla prvků:"

Podobné prezentace


Reklamy Google