Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RZ - 18. 9. 2006 VZNIK VLASTNOSTI NÁZVOSLOVÍ ZÁSTUPCI KONEC.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RZ - 18. 9. 2006 VZNIK VLASTNOSTI NÁZVOSLOVÍ ZÁSTUPCI KONEC."— Transkript prezentace:

1

2 RZ - 18. 9. 2006

3 VZNIK VLASTNOSTI NÁZVOSLOVÍ ZÁSTUPCI KONEC

4 VZNIK SOLÍ Definice kationtů kovů a aniontů kyselin – jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů a aniontů kyselin

5 VZNIK SOLÍ Anionty kyselin vznikají odtržením 1 nebo více vodíků z molekuly kyseliny HNO 3 H + NO 3 - + kationtaniont

6 VZNIK SOLÍ

7  slučování kovu a nekovu  neutralizací  reakcí kyselinotvorného oxidu a hydroxidu  reakcí hydroxidotvorného oxidu a kyseliny  reakcí kyseliny a kovu

8 VZNIK SOLÍ slučování kovu a nekovu 2 K + Cl 2  2KCl kovnekov sůl neutralizací AgOH + HCl  AgCl + H2OH2O hydroxidkyselina sůlvoda

9 VZNIK SOLÍ reakcí kyselinotvorného oxidu a hydroxidu N 2 O 5 + 2NaOH  2NaNO 3 + H2OH2O hydroxidoxidsůl voda reakcí hydroxidotvorného oxidu a kyseliny Na 2 O + 2 HCl  2 NaCl + H2OH2O kyselinaoxidsůl voda

10 VZNIK SOLÍ reakcí kyseliny a kovu Zn + 2HCl  ZnCl 2 + H2H2 kovkyselinasůlvodík

11 VLASTNOSTI krystaly v přírodě jako krystaly velmi pevné vazby velmi pevné vazby (iontové) vysoké body tání a varu vedou elektrický proud v roztoku nebo tavenině vedou elektrický proud

12 VLASTNOSTI 1.P roč mají soli v vv vysoké body tání a varu, vysvětli! 2.P roč nevedou elektrický proud v krystalech?

13 VLASTNOSTI 1.U veď soli, které jsou rozpustné ve vodě. 2.U veď soli nerozpustné ve vodě. 3.J ak ověříš, že daná sůl má vysoký bod tání? 4.J ak dokážeš, že přidáním většího množství soli bude mít roztok vyšší bod tání?

14 NÁZVOSLOVÍ z kationtu hydroxidu aniontu kyseliny K+K+ OH - H+H+ Cl - K+K+

15 NÁZVOSLOVÍ Přípony Přípony pro jednotlivá kladná oxidační čísla: I.- nan II.-natan III.-itan IV.-ičitan V.- ičnan, V.- ičnan, -ečnan VI.-an VII.-istan VIII.-ičelan

16 NÁZVOSLOVÍPostup při tvoření vzorce: Chlorečnan hlinitý 1. První slovo slovo určuje zbytek kyseliny kyseliny: chlorečnankyselina chlorečná 2. Odtrhneme všechny vodíky, vznikne zbytek zbytek : ClO 3 - +1+5-2 H Cl O HClO 3

17 Al +III ClO 3 - 3 Al +IIINÁZVOSLOVÍ 3. Přidáme kationt kationt dopředu před aniont: ClO 3 - 4. Doplníme křížovým křížovým pravidlem pravidlem:

18 ZÁSTUPCI podle koncovky do skupin dusičnany uhličitany uhličitany fosforečnany sírany sírany křemičitany křemičitany

19 ZÁSTUPCI 1.Dusičnan sodný dusičnany 2.Dusičnan draselný – KNO 3 Čilský ledek, přírodní naleziště v Chile - hnojivo Salnytr nebo sanytr - hnojivo, přísada do střelného prachu, do uzenin (červené maso)

20 Všechny základní se užívají jako fosforečná hnojiva ZÁSTUPCI fosforečnany

21 1. síran měďnatý – modrá skalice skalice = pentahydrát síranu měďnatéhoZÁSTUPCI sírany CuSO 4. 5 H2OH2O - k likvidaci plísní (postřiky) - do bazénů proti řasám 2. síran sodný, draselný - hnojiva

22 - vzniká ze sádrovce CaSO 4. 2H 2 O -pálením se sádrovec zbavuje vody -Sádra tvrdne působením vody (přijímá ji)!!! -Vždy se sype sádra do vody -Umíchá se řidší kašička -Užití = pojivo, výtvarný materiál 3. sádraZÁSTUPCI sírany CaSO 4.  H 2 O

23 1.Uhličitan sodný – Na 2 CO 3ZÁSTUPCI uhličitany -soda, vyráběná v historii z popela -Ke změkčování vody, při výrobě skla 2.Hydrogenuhličitan sodný – NaHCO 3 -Jedlá soda -K pečení perníků, v kuchyni

24 4.Uhličitan vápenatý – CaCO 3 -potaš -při výrobě skla 3.Uhličitan draselný – K 2 CO 3ZÁSTUPCI uhličitany -Vápenec -K výrobě páleného a hašeného vápna

25 Výroba vápna:ZÁSTUPCI uhličitany 1.Vápenec se zahřeje na vysokou teplotu 2.Rozloží se na CaO = pálené vápno a CO 2 = oxid uhličitý 3.Přidáním vody vzniká Ca(OH) 2 = hašené vápno 4.Vápno + písek = malta Ca(OH) 2 + CO 2  CaCO 3 + H 2 O

26 Obsažené v kaolínu, v hlíně a písku Užívané pro výrobu keramiky a porcelánu ZÁSTUPCI křemičitany

27 KONEC


Stáhnout ppt "RZ - 18. 9. 2006 VZNIK VLASTNOSTI NÁZVOSLOVÍ ZÁSTUPCI KONEC."

Podobné prezentace


Reklamy Google