Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Názvosloví solí. Definice a rozdělení solí Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů a aniontů zbytků kyselin. Oxidační číslo zbytků kyselin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Názvosloví solí. Definice a rozdělení solí Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů a aniontů zbytků kyselin. Oxidační číslo zbytků kyselin."— Transkript prezentace:

1 Názvosloví solí

2 Definice a rozdělení solí Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů a aniontů zbytků kyselin. Oxidační číslo zbytků kyselin se odvozuje podle počtu atomů vodíku (sytnosti) v kyselině (H 2 SO 4 - SO 4 -II, HNO 3 - NO -I 3 ). Rozdělení solí: a/ Soli bezkyslíkatých kyselin (HF, HCl, HBr, HI, H 2 S) jsou v podstatě halogenidy nebo sulfidy. b/ Soli kyslíkatých kyselin (např. HNO 3, H 2 SO 4, H 2 CO 3, H 3 PO 4 )

3 Názvosloví solí kyslíkatých kyselin Názvy solí kyslíkatých kyselin jsou složeny z podstatného jména odvozeného od kyseliny se zakončením -an (kyselina sírová - síran). Přídavné jméno je odvozeno od kovu a má koncovku podle oxidačního čísla (Na I 2 SO 4 - síran sodný). Úkol 1: vyber ze sloučenin soli kyslíkatých kyselin: CuCO 3, NaCl, NaOH, K 2 O, SCl 4, PbS, AlCl 3,H 2 O, NaClO 3, CaF 2, I 2 O 5, K 3 PO 4, PCl 3.

4 Kontrola úkolu 1 CuCO 3, NaClO 3, K 3 PO 4

5 Odvození vzorce kyslíkaté soli Vzorce solí odvodíme od čtyř nejběžnějších kyselin dusičné HNO 3, sírové H 2 SO 4, uhličité H 2 CO 3 a fosforečné H 3 PO 4. Postup při odvození vzorce uhličitanu sodného: Napíšeme značku kovu a zbytku kyseliny NaCO 3. Napíšeme oxidační číslo kovu podle koncovky a oxidační číslo zbytku kyseliny podle počtu vodíků v kyselině Na I CO -II 3. Sepíšeme oxidační čísla do kříže arabskými číslicemi. Když je počet zbytků kyselin větší než 1, píšeme je v závorce. Výsledný vzorec je Na 2 CO 3.

6 Úkol 2: Napiš vzorce solí: a/ Dusičnan vápenatý b/ Uhličitan draselný c/ Síran hlinitý d/ Fosforečnan hořečnatý

7 Kontrola úkolu 2 a/ Ca(NO 3 ) 2 b/ K 2 SO 4 c/ Al 2 (CO 3 ) 3 d/ Mg 3 (PO 4 ) 2

8 Odvození vzorce ostatních kyslíkatých solí Postup při odvození vzorce siřičitanu vápenatého: Zjistíme název kyseliny, ze které je sůl odvozena, v našem případě kyselina siřičitá. Z názvu kyseliny odvodíme název kyselinotvorného oxidu. V našem případě oxidu siřičitého SO 2. Z SO 2 a vody odvodíme vzorec kyseliny siřičité: SO 2 + H 2 O → H 2 SO 3 Napíšeme značku kovu a zbytku kyseliny CaSO 3 Napíšeme oxidační čísla kovu a zbytku kyseliny Ca II SO -II 3 Sepíšeme do kříže arabskými číslicemi Ca II 2 (SO -II ) 2 = CaSO 3 Vzorec siřičitanu vápenatého je CaSO 3.

9 Úkol 3: Napiš vzorce solí: a/ Chlorečnan sodný b/ Křemičitan hořečnatý c/ Fosforitan železnatý d/ Manganistan draselný

10 Kontrola úkolu 3 a/ NaClO 3 b/ MgSiO 3 c/ Fe(PO 2 ) 2 d/ KMnO 4

11 Odvození názvu kyslíkaté soli Postup při odvození názvu Fe 2 (SO 4 ) 3 : Sůl je odvozena od H 2 SO 4, proto podstatné jméno je síran. Napíšeme oxidační číslo zbytku kyseliny Fe 2 (SO 4 ) -II 3 Vypočteme oxidační číslo Fe: 2 · x + 3 · (-2) = 0 x = 3 doplníme do vzorce Fe III 2 (SO 4 ) -II 3 Oxidačnímu číslu III náleží koncovka -itý. Název soli je síran železitý.

12 Úkol 4: Napiš názvy solí: a/ CuCO 3 b/ Mg 3 (PO 4 ) 2 c/ Zn(NO 3 ) 2 d/ Ag 2 SO 4

13 Kontrola úkolu 4 a/ Uhličitan měďnatý b/ Fosforečnan hořečnatý c/ Dusičnan zinečnatý d/ Síran stříbrný

14 Amonné soli Amonné soli mají místo kovu amonnou skupinu NH 4 +I. Přídavné jméno u těchto solí je amonný. Postup při tvoření názvu a vzorce u amonných solí je stejný jako u ostatních solí. Úkol 5: Napiš vzorec síranu amonného a odvoď název (NH 4 ) 3 PO 4.

15 Kontrola úkolu 5 (NH 4 ) 2 SO 4, fosforečnan amonný


Stáhnout ppt "Názvosloví solí. Definice a rozdělení solí Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů a aniontů zbytků kyselin. Oxidační číslo zbytků kyselin."

Podobné prezentace


Reklamy Google