Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a."— Transkript prezentace:

1 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Rozdělení anorganických sloučenin A/ Dvouprvkové - halogenidy, oxidy, sulfidy - jsou složeny ze dvou prvků. B/ Tříprvkové - kyseliny, hydroxidy, soli - jsou složeny ze tří prvků.

3 Úkol 1: Rozděl sloučeniny na dvouprvkové a tříprvkové: CuCO 3, NaCl, NaOH, K 2 O, SCl 4, PbS, AlCl 3, H 2 O, NaClO 3, CaF 2, I 2 O 5, H 3 PO 4, PCl 3. Kontrola: Dvouprvkové: NaCl, K 2 O, SCl 4, PbS, AlCl 3, H 2 O, CaF 2, I 2 O 5, PCl 3 Tříprvkové: CuCO 3, NaOH, NaClO 3, H 3 PO 4

4 Obecné zásady chemického názvosloví sloučenin Důležité: Pro psaní vzorců je důležité oxidační číslo prvků, které zapisujeme vpravo nahoře. Ve vzorcích dvouprvkových sloučenin má jeden prvek kladné a druhý záporné oxidační číslo. Součet oxidačních čísel ve vzorci = 0. Oxidační číslo kyslíku ve sloučeninách je vždy -II (O -II ). Oxidační číslo vodíku ve sloučeninách je vždy +I (H +I ). Každému kladnému oxidačnímu číslu I - VIII náleží příslušná koncovka.

5 Oxidační čísla a koncovky I II III IV V VI VII VIII -ný -natý -itý -ičitý -ečný, -ičný -ový -istý -ičelý

6 Úkol 2: Podle snímku 4 napiš oxidační čísla prvků ve sloučeninách: NaOH K 2 O I 2 O 5 NH 3 H 3 PO 4 Kontrola: Na I O -II H I K I 2 O -II I V 2 O -II 5 N -III H I 3 H 3 I P V O -II 4

7 Úkol 3: Podle snímku 5 doplň název přídavného jména odvozeného od prvku: Pb II C IV Cl VII P V Fe III S VI olovnatý Kontrola: uhličitý chloristý fosforečný železitý sírový

8 Názvosloví halogenidů

9 Definice halogenidů Halogenidy jsou dvouprvkové sloučeniny halogenů (F, Cl, Br, I) s jiným prvkem. Úkol 4: Ze všech sloučenin vyber halogenidy: CuCO 3, NaCl, NaOH, K 2 O, SCl 4, PbS, AlCl 3, H 2 O, NaClO 3, CaF 2, I 2 O 5, H 3 PO 4, PCl 3. Kontrola: NaCl, SCl 4, AlCl 3, CaF 2, PCl 3

10 Názvosloví halogenidů Důležité: Pro psaní vzorců je důležité oxidační číslo prvků, které zapisujeme vpravo nahoře. Ve vzorcích dvouprvkových sloučenin má jeden prvek kladné a druhý záporné oxidační číslo. Součet oxidačních čísel ve vzorci = 0. Oxidační číslo halogenů v halogenidu je vždy –I (F -I, Cl -I, Br -I, I -I ). Oxidační číslo druhého prvku se řídí koncovkou přídavného jména.

11 Odvození vzorce halogenidu Postup při tvoření vzorce chloridu vápenatého: Napsat značky prvků v obráceném pořadí než v názvu CaCl. K prvkům napsat vpravo nahoře oxidační čísla Ca II Cl -I. Sepsat oxidační čísla do kříže arabskými číslicemi Ca 1 Cl 2. Protože v chemii jedničku ve vzorci nepíšeme, stačí CaCl 2.

12 Úkol 5: Napiš vzorce halogenidů: Bromid draselný Jodid železitý Fluorid sírový Chlorid měďnatý Fluorid cíničitý Jodid sodný Chlorid fosforečný Bromid hlinitý Kontrola: KBr FeI 3 SF 6 CuCl 2 SnF 4 NaI PCl 5 AlBr 3

13 Odvození názvu halogenidu Postup při odvození názvu halogenidu MgCl 2 : Název halogenidu je tvořen podstatným jménem fluorid, chlorid, bromid, jodid a přídavným jménem odvozeným od druhého prvku. Nejprve napíšeme oxidační číslo halogenu: MgCl 2 -I. Poněvadž součet oxidačních čísel ve sloučenině je roven 0, musí být oxidační číslo Mg II x + 2 · (-1) = 0 x = 2 Název je chlorid hořečnatý.

14 Úkol 6: Doplň oxidační čísla a napiš názvy halogenidů: HgI 2 CuF SCl 4 AgCl CBr 4 LiF FeI 3 ZnCl 2 Kontrola: Hg II I -I 2 Jodid rtuťnatý Cu I F -I Fluorid měďný S IV Cl -I 4 Chlorid siřičitý Ag I Cl -I Chlorid stříbrný C IV Br -I 4 Bromid uhličitý Li I F -I Fluorid litný Fe III I -I 3 Jodid železitý Zn II Cl -I 2 Chlorid zinečnatý

15 Názvosloví oxidů

16 Definice oxidů Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s jiným prvkem. Kyslík v oxidech má oxidační číslo vždy -II. Úkol 7: Z následujících sloučenin vyber oxidy: KOH, KCl, K 2 O, H 2 SO 4, CaO, FeS, Fe 2 O 3, NaOH, SiO 2, PbO Kontrola: K 2 O, CaO, Fe 2 O 3, SiO 2, PbO

17 Odvození vzorce oxidu Postup pří tvoření vzorce oxidu je obdobný jako u halogenidu. Postup při tvoření vzorce oxidu uhelnatého: Napsat značky prvku v obráceném pořadí než v názvu CO. Ke značkám napsat vpravo nahoře oxidační čísla C II O -II. Sepsat oxidační čísla do kříže arabskými číslicemi C 2 O 2. Pokud máme ve vzorci soudělná čísla, krátíme: C 2 O 2 = CO.

18 Úkol 8: Napiš vzorce oxidů: Oxid sodný Oxid sírový Oxid dusičný Oxid hořečnatý Oxid cíničitý Oxid vápenatý Oxid rtuťný Oxid manganistý Kontrola: Na 2 O SO 3 N 2 O 5 MgO SnO 2 CaO Hg 2 O Mn 2 O 7

19 Odvození názvu oxidu Postup při odvození názvu oxidu PO 2 : Název oxidu je tvořen podst. jménem oxid a příd. jménem odvozeným od prvku s příslušnou koncovkou. Nejprve napíšeme ke kyslíku oxidační číslo PO 2 -II. Protože součet oxidačních čísel ve sloučenině = 0, je P IV. x + 2 · (-2) = 0 x = 4 Název je tedy oxid fosforičitý.

20 Úkol 9: Doplň oxidační čísla a napiš názvy oxidů: FeO Cl 2 O 7 OsO 4 CrO 3 Li 2 O SnO Al 2 O 3 SO 2 Kontrola: Fe II O -II Oxid železnatý Cl 2 VII O -II 7 Oxid chloristý Os VIII O -II 4 Oxid osmičelý Cr VI O -II 3 Oxid chromový Li 2 I O -II Oxid litný Sn II O -II Oxid cínatý Al 2 III O -II 3 Oxid hlinitý S IV O -II 2 Oxid siřičitý

21 Názvosloví sulfidů

22 Definice sulfidů Sulfidy jsou dvouprvkové sloučeniny síry s jiným prvkem. Oxidační číslo síry v sulfidu je vždy -II. Úkol 10: Z následujících sloučenin vyber sulfidy: H 2 SO 4, CaO, FeS, K 2 O, SCl 4, PbS, AlCl 3, Na 2 S Kontrola: FeS, PbS, Na 2 S

23 Odvození vzorce sulfidu Postup pří tvoření vzorce sulfidu je obdobný jako u oxidu. Napsat vzorec sulfidu hlinitého: Napsat značky prvku v obráceném pořadí než v názvu AlS. Ke značkám napsat vpravo nahoře oxidační čísla Al III S -II. Sepsat oxidační čísla do kříže arabskými číslicemi Al 2 S 3.

24 Úkol 11: Napiš vzorce sulfidů: Sulfid hořečnatý Sulfid sodný Sulfid cíničitý Sulfid vápenatý Sulfid fosforečný Sulfid rtuťný Sulfid chromitý Kontrola: MgS Na 2 S SnS 2 CaS P 2 S 5 Hg 2 S Cr 2 S 3

25 Odvození názvu sulfidu Postup při odvození názvu sulfidu K 2 S: Název sulfidu je tvořen podstatným jménem sulfid a přídavným jménem odvozeným od prvku s příslušnou koncovkou. Nejprve napíšeme k atomu síry oxidační číslo K 2 S -II. Protože součet oxidačních čísel ve sloučenině = 0, je K I. x · 2 + (-2) = 0 x = 1 Název je sulfid draselný.

26 Úkol 12: Doplň oxidační čísla a napiš názvy sulfidů: CuS Ag 2 S Fe 2 S 3 MgS Na 2 S Kontrola: Cu II S -II Sulfid měďnatý Ag I 2 S -II Sulfid stříbrný Fe III 2 S -II 3 Sulfid železitý Mg II S -II Sulfid hořečnatý Na I 2 S -II Sulfid sodný

27 Příklady k procvičování

28 Úkol 13: Rozděl sloučeniny na halogenidy, oxidy sulfidy: Na 2 S, NaCl, K 2 O, SCl 4, SiO 2, PbS, CaF 2, I 2 O 5, FeS, PCl 3, CaO, Fe 2 O 3, AlCl 3, PbO Kontrola: Halogenidy: NaCl, SCl 4, CaF 2, PCl 3, AlCl 3 Oxidy: K 2 O, SiO 2, I 2 O 5, CaO, Fe 2 O 3, PbO Sulfidy: Na 2 S, PbS, FeS,

29 Úkol 14: Doplň tabulku k procvičení: PrvekChlorid Cl -I Oxid O -II Sulfid S -II Vzorec přídavné jméno Vzorec přídavné jméno Vzorec přídavné jméno KIKI KCldraselnýK2OK2O K2SK2S Cu II CuCl 2 měďnatýCuOměďnatýCuSměďnatý Fe III FeCl 3 železitýFe 2 O 3 železitýFe 2 S 3 železitý C IV CCl 4 uhličitýCO 2 uhličitýCS 2 uhličitý Kontrola kliknutím na příslušné políčko

30 Úkol 15: Napiš názvy nebo vzorce dvouprvkových sloučenin: Fluorid sírový PO 2 Sulfid hořečnatý ZnBr 2 Oxid chloristý Li 2 S Jodid olovnatý HgO Kontrola: SF 6 Oxid fosforičitý MgS Bromid zinečnatý Cl 2 O 7 Sulfid litný PbI 2 Oxid rtuťnatý


Stáhnout ppt "Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a."

Podobné prezentace


Reklamy Google