Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast : Přírodovědné vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast : Přírodovědné vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast : Přírodovědné vzdělávání V zdělávací obor : Chemie T ematický okruh : Obecná chemie T éma : Názvosloví - oxidy, sulfidy Metodický list/anotace: Prezentace slouží k úvodu a procvičení tématu „názvosloví oxidů a sulfidů“, popřípadě k zopakování. Cvičení mohou být využita k dílčímu zkoušení. Důraz kladen na křížové pravidlo, krácení a finální úprava vzorců. Animace tvorby vzorců a názvů anorganických sloučenin slouží k názornějšímu pochopení mechanizmu jejich tvorby.

2

3 Oxidační číslo Oxidační číslo atomu je rovno násobku elementárního náboje, který by atom získal úplnou polarizací všech svých vazeb – přiřazení vazebných elektronových párů elektronegativnějšímu atomu  Oxidační číslo se značí se římskými číslicemi.  Píše se vpravo nahoru ke značce prvku.  u záporných oxidačních čísel se udává znaménko „-“  hodnoty: I až VIII -I až -IV nabývá i hodnoty O  u kladných oxidačních čísel se znaménko „+“ neudává  Volné atomy a atomy v molekulách prvků mají ox. č. = O!!! OXIDY

4 Záporná oxidační čísla mají zakončení „- id“ (bez ohledu na velikost): oxid, hydroxid, sulfid, chlorid … Součet oxidačních čísel všech atomů v molekule je roven nule !!! Oxidační číslo OXIDY I - ný II - natý III - itý IV - ičitý V - ečný, - ičný VI - ový VII - istý VIII - ičelý I - ný II - natý III - itý IV - ičitý V - ečný, - ičný VI - ový VII - istý VIII - ičelý Koncovky kladných oxidačních čísel.

5 Oxidy  Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku oxidační číslo vždy –II koncovka Název podstatné jméno + přídavné jméno název prvku + koncovka kladného oxidačního čísla název oxid ox id

6 VYTVÁŘENÍ vzorce z názvu 1. pořadí prvků ve vzorci - píše se v obráceném pořadí 3. koncovka přídavného jména 4. oxidační číslo prvku 5. křížové pravidlo (případné „krácení“) 2. oxidační číslo oxidu (-II) 3 2 oxid hlinitý itý Oxidy

7 oxid sodný ný 12

8 Oxidy VYTVÁŘENÍ názvu ze vzorce 2 1 1. pořadí názvů prvků je obrácené 5. koncovku přídavného jména 4. oxidační číslo prvku 3. Součet oxidačních čísel všech atomů v molekule je roven nule !!! 2. oxid + název prvku oxid oxidkřemičitý

9 Oxidy VYTVÁŘENÍ názvu ze vzorce 2 1 1. pořadí názvů prvků je obrácené 5. koncovku přídavného jména 4. oxidační číslo prvku 3. křížové pravidlo (opak „krácení“ ) 2. oxid + název prvku oxid oxidkřemičitý 2 4

10 VIII -ičelý M VIII O -II 4 Os VIII O -II 4 VII -istý M VII 2 O -II 7 Mn VII 2 O -II 7 VI -ový M VI O -II 3 S VI O -II 3 V -ečný -ičný M V 2 O -II 5 P V 2 O -II 5 V V 2 O -II 5 IV -ičitý M IV O -II 2 C IV O -II 2 III -itý M III 2 O -II 3 Al III 2 O -II 3 II -natý M II O -II Mg II O -II I -ný M I 2 O -II K I 2 O -II Oxidační číslo koncovkaObecný vzorecpříklad OXIDY (-II)– tabulka [SULFIDY(-II)]

11 OXIDY tvorba vzorce z názvu - procvičování oxid sodný oxid hořečnatý oxid měďný oxid jodičný oxid železitý oxid uhelnatý Na 2 O MgO Cu 2 O I2O5I2O5 Fe 2 O 3 CO

12 OXIDY tvorba vzorce z názvu - procvičování oxid cíničitý oxid chloristý oxid vápenatý oxid osmičelý oxid chromový oxid rtuťnatý SnO 2 Cl 2 O 7 CaO OsO 4 CrO 3 HgO

13 OXIDY tvorba názvu ze zorce - procvičování oxid manganistý oxid arzeničný oxid rutheničelý oxid dusnatý oxid sírový oxid železnatý Mn 2 O 7 As 2 O 5 RuO 4 NO SO 3 FeO

14 oxid křemičitý oxid uhličitý oxid fosforečný oxid vanadičný oxid hlinitý oxid siřičitý SiO 2 CO 2 P2O5P2O5 V2O5V2O5 Al 2 O 3 SO 2 OXIDY tvorba názvu ze zorce - procvičování

15 Sulfidy  Sulfidy jsou dvouprvkové sloučeniny síry oxidační číslo vždy –II koncovka Název podstatné jméno + přídavné jméno název prvku + koncovka kladného oxidačního čísla název sulfid sulf id

16 Sulfidy VYTVÁŘENÍ vzorce z názvu sulfid hlinitý itý 1. pořadí prvků ve vzorci - píše se v obráceném pořadí 3. koncovka přídavného jména 4. oxidační číslo prvku 5. křížové pravidlo (případné „krácení“) 2. oxidační číslo sulfidu (-II) 3 2

17 Sulfidy VYTVÁŘENÍ názvu ze vzorce 3 2 1. pořadí názvů prvků je obrácené 5. koncovku přídavného jména 4. oxidační číslo prvku 3. křížové pravidlo 2. sulfid + název prvku sulfidhlinitý

18 SULFIDY tvorba vzorce z názvu - procvičování sulfid amonný sulfid cíničitý sulfid antimonitý sulfid barnatý sulfid hlinitý sulfid měďnatý (NH 4 ) 2 S SnS 2 Sb 2 S 3 BaS Al 2 S 3 CuS

19 SULFIDY tvorba názvu ze vzorce - procvičování sulfid antimoničný sulfid měďný sulfid olovnatý sulfid barnatý sulfid antimonitý sulfid amonný Sb 2 S 5 Cu 2 S PbS BaS Sb 2 S 3 (NH 4 ) 2 S

20 Dušek B.; Flemr V. Chemie pro gymnázia I. (Obecná a anorganická), SPN 2007, ISBN:80-7235-369-1 Literatura Vacík J. a kolektiv Přehled středoškolské chemie, SPN 1995, ISBN: 80-85937-08-5 Kotlík B., Růžičková K. Chemie I. v kostce pro střední školy, Fragment 2002, ISBN: 80-7200-337-2 Blažek, J., Melichar, M. Přehled chemického názvosloví. Praha: SPN, 1986


Stáhnout ppt "Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast : Přírodovědné vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google