Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I. NÁZVOSLOVÍ.  PRVKY: Název prvku tvoří 1 až 2 písmenová zkratka, 2. písmeno je malé. Názvy jsou v PSP (periodické soustavě prvků). Př.: kobalt je Co,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I. NÁZVOSLOVÍ.  PRVKY: Název prvku tvoří 1 až 2 písmenová zkratka, 2. písmeno je malé. Názvy jsou v PSP (periodické soustavě prvků). Př.: kobalt je Co,"— Transkript prezentace:

1 I. NÁZVOSLOVÍ

2  PRVKY: Název prvku tvoří 1 až 2 písmenová zkratka, 2. písmeno je malé. Názvy jsou v PSP (periodické soustavě prvků). Př.: kobalt je Co, ne CO Pozn.: PSP je nejdůležitější chemická tabulka.

3  SLOUČENINY - OBECNĚ: A) OXIDAČNÍ ČÍSLO: souvisí s nábojem atomu prvku ve sloučenině. Značí se římskou číslicí. Vysvětlení (zjednodušené): Atom je složen z jádra (+) a obalu (elektrony -). Nejdůležitější z nich jsou valenční elektrony, jsou nejdál od jádra. Chemická vazba (jde o elektrostatické síly):  atomy se přibliží, dráhy valenčních el. se překryjí,  valenční elektrony utvoří elektronový pár; el. pár přitahují jádra obou atomů, tj. el. pár tvoří chemickou vazbu. Když je jádro 1 atomu silnější, posune se vazebný el. pár k němu a vzniká na tomto atomu - náboj, na 2. atomu pak + náboj. Tento náboj určuje oxidační číslo atomu. Na +I Cl -I

4 PRAVIDLA pro VÝPOČET OXID.ČÍSLA (nejdůležitější): 1) součet oxid. čísel atomů v molekule = 0 2) obvyklá oxid.čísla: prvek obvyklá ox.č. výjimka F -I H +I -I v hydridech O -II -I v peroxidech 1.sk.PSP(Na, K..) +I 2.sk.PSP(Mg, Ca..) +II Ag +I Zn,Cd +II Al, B +III Tab.1:

5 B) TVORBA VZORCE a NÁZVU Známe: NaCl - chlorid sodný Z Tab.1 plynou oxid.čísla: Na +I Cl -I VZOREC: prvek se záporným ox.č. je obvykle zcela vpravo prvek se záporným ox.č. je obvykle zcela vpravo prvek s kladným ox.č. je obvykle zcela vlevo prvek s kladným ox.č. je obvykle zcela vlevo NÁZEV tvoří: podstatné jméno s koncovkou (chlorid) – odvozeno od prvku se záporným oxid.číslem podstatné jméno s koncovkou (chlorid) – odvozeno od prvku se záporným oxid.číslem přídavné jméno s koncovkou (sodný) – odvozeno od prvku s kladným oxid. číslem; přídavné jméno s koncovkou (sodný) – odvozeno od prvku s kladným oxid. číslem;

6 koncovka u přídavného jména – dle velikosti oxid.čísla: Oxidační číslo Koncovka I-ný II-natý III-itý IV-ičitý V -ečný, -ičný VI-ový VII-istý VIII-ičelý

7 Př.: Určete oxidační čísla prvků v HClO 4 H: je ve vzorci zcela vlevo, proto má + oxidační číslo, z Tab.1 (obvyklá ox.č.) plyne, že má ox.č. +I O: je ve vzorci zcela vpravo, proto má – oxid.číslo, z Tab.1 (obvyklá ox.č.) plyne, že má ox.č. -II Cl: ox.číslo (neznámá x) určíme dle Pravidla 1) (součet oxid.čísel všech atomů v molekule = 0), tzn: Výsledek: H +I Cl +VII O 4 -II. 1*(+1) + 1*(x) + 4*(-2) = 0 x = +7 x = +7 H Cl O

8 BINÁRNÍ SLOUČENINY binární sloučeniny prvků s kyslíkem vznikají např. hořením Př.: S + O 2 = SO 2 1 - Oxidy XO -II

9 1 - Oxidy XO -II Př: napište vzorec: oxid sodný O -II O -II Na +I Na +I 21 Křížové pravidlo zajišťuje, aby součet oxidačních čísel v molekule = 0 2 * (+1) + 1 * (-2) = 0 Slyším-li oxid, automaticky píšu O -II Oxid je SODNÝ, proto kationtem je sodík se značkou Na Podle koncovky = NÝ (SODNÝ) přiřadím sodíku ox. číslo +I Ox. čísla sepíšu do kříže případně zkrátím (křížové pravidlo)

10 1 - Oxidy XO -II Př: napište vzorec: oxid hlinitý O -II O -II Al +III Al +III 2 3 2 * (+3) + 3 * (-2) = 0 Př: napište vzorec: oxid uhličitý Př: napište vzorec: oxid sírový O -II O -II C +IV C +IV 4 O -II O -II S +VI S +VI 6 1 * (+4) + 2 * (-2) = 0 1 * (+6) + 3 * (-2) = 0 2 2 2 3

11 Př.: Utvoř název ke vzorci CaO. O -II : OXID Ca je prvek s jednoznačným + oxid. číslem +II, proto koncovka pro vápník - natý platí, že součet oxidačních čísel = 0 2 + (x) = 0 → x = - 2 Výsledek: CaO je oxid vápenatý. Př.: Utvoř název ke vzorci P 2 O 5 O -II : OXID P je chemická značka fosforu ze zpětného křížového pravidla vyplývá oxid. číslo +V pro fosfor (a –II pro kyslík) proto koncovka pro fosfor - ečný Výsledek: P 2 O 5 je oxid fosforečný.

12 BINÁRNÍ SLOUČENINY 2 - Hydroxidy X(OH) -I obsahují skupinu (OH) -I. Vznikají reakcí oxidů kovů s nízkým oxid.číslem (I až III) s vodou Př. CaO + H 2 O = Ca(OH) 2

13 2 - Hydroxidy X(OH) -I Př: napište vzorec: hydroxid vápenatý (OH) -I (OH) -I Ca +II Ca +II 2 1 Křížové pravidlo opět zajišťuje, aby součet oxidačních čísel v molekule = 0 1 * (+2) + 2 * (-1) = 0 Slyším-li hydroxid, automaticky píšu (OH) -I Hydroxid je VÁPENATÝ, proto kationtem je vápník se značkou Ca Podle koncovky = NATÝ přiřadím vápníku ox. číslo +II Ox. čísla sepíšu do kříže případně zkrátím (křížové pravidlo)

14 2 - Hydroxidy X(OH) -I Př: napište vzorec: hydroxid železitý (OH) -I (OH) -I Fe +III Fe +III 1 3 1 * (+3) + 3 * (-1) = 0 (OH) -I K +I K +I 11 Př: napište vzorec: hydroxid draselný 1 * (+1) + 1 * (-1) = 0

15 Př.: Utvoř název ke vzorci Cu(OH) 2 (OH) -I : HYDROXID Cu je chemická značka mědi ze zpětného křížového pravidla vyplývá oxid. číslo +II, proto koncovka - natý Výsledek: Cu(OH) 2 je hydroxid měďnatý. Př.: Utvoř název ke vzorci KOH (OH) -I : HYDROXID K je chemická značka draslíku draslík má jednoznačné oxid. číslo +I, proto koncovka - ný Výsledek: KOH nebo K(OH) je hydroxid draselný.

16 3 - Peroxidy X(O 2 ) -II Př: napište vzorec: Peroxid sodný (O 2 ) -II (O 2 ) -II Na +I Na +I 1 2 Dvojky se v peroxidech nekrátí ! 2 * (+1) + 1 * (-2) = 0 Slyším-li peroxid, automaticky píšu (O 2 ) -II Peroxid je sodný, proto kationtem je sodík se značkou Na Podle koncovky = NÝ (SODNÝ) přiřadím sodíku ox. číslo +I Ox. čísla sepíšu do kříže (křížové pravidlo)

17 Proto POZOR na názvosloví PEROXIDŮ. Prakticky se používá 6 peroxidů: H 2 O 2 peroxid vodíku MgO 2 peroxid hořečnatý Na 2 O 2 peroxid sodný CaO 2 peroxid vápenatý K 2 O 2 peroxid draselný BaO 2 peroxid barnatý Důvod: peroxidy charakterizuje chemická vazba mezi 2 atomy kyslíku - O – O - (kde vodorovná čárka znamená chem. vazbu), proto ve vzorci 2 atomy kyslíku musí zůstat. Proč se dvojky se v peroxidech nekrátí ?

18 Př.: Utvoř název ke vzorci BaO 2. A je to špatně. Proč? O -II je oxid oxid.číslo x u Ba x určíme dle pravidla 1: 1*(x) + 2*(-2) = 0 x = +4, tzn. koncovka –ičitý Výsledek: BaO 2 je oxid baryčitý. CHYBA proto, že Ba je ve 2.sk. PSP, má tedy oxidační číslo +II (nelze mít Ba +IV )

19 Znova: Hledáme název ke vzorci BaO 2. oxid.číslo x určíme opět dle pravidla 1: 1*x + 2*(-1) = 0 x = 2 a to čekáme Výsledek: BaO 2 je peroxid barnatý. oxid. číslo pro kyslík též O -I, tzn. peroxid. základ vzorce: Ba x O -I 2

20 4 - Hydridy XH -I Př: napište vzorec: hydrid vápenatý H -I H -I Ca +II Ca +II 2 1 Křížové pravidlo opět zajišťuje, aby součet oxidačních čísel v molekule = 0 1 * (+2) + 2 * (-1) = 0 Slyším-li hydrid, automaticky píšu vodík vpravo H -I Hydrid je VÁPENATÝ, proto kationtem je vápník se značkou Ca Podle koncovky = NATÝ přiřadím vápníku ox. číslo +II Ox. čísla sepíšu do kříže (křížové pravidlo)

21 Př.: Utvoř název ke vzorci KH H -I : HYDRID K je chemická značka draslíku draslík má jednoznačné oxid. číslo +I, proto koncovka pro draslík - ný Výsledek: KH je hydrid draselný. oxid.číslo x u H x dopočíme dle pravidla 1: 1*(1) + x = 0 x = -1,

22 BINÁRNÍ SLOUČENINY s vodíkem H +I : Pozn.: v NH 3, PH 3, CH 4 je prvek s + oxidačním číslem (H +I ) vpravo!. Pořadí prvků je zde dáno historicky. Skupina III.IV.V.VI.VII. BH 3 boran CH 4 methan NH 3 amoniak H 2 O vodaHFfluorovodík AlH 3 alan SiH 4 silan PH 3 fosfan H 2 S sulfanHClchlorovodík GeH 4 german AsH 3 arsan H 2 Se selanHBrbromovodík SnH 4 stannan SbH 3 stiban H 2 Te tellanHIjodovodík PbH 4 plumban BiH 3 bismutan H 2 Po polanHAtastatovodík

23


Stáhnout ppt "I. NÁZVOSLOVÍ.  PRVKY: Název prvku tvoří 1 až 2 písmenová zkratka, 2. písmeno je malé. Názvy jsou v PSP (periodické soustavě prvků). Př.: kobalt je Co,"

Podobné prezentace


Reklamy Google