Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Chemická značka a vzorec Vyjadřují: 1.O kterou látku jde, př.: O= kyslík HCl= kyselina chlorovodíková 2. Částicové složení látek, př.: 3 Au= 3 atomy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Chemická značka a vzorec Vyjadřují: 1.O kterou látku jde, př.: O= kyslík HCl= kyselina chlorovodíková 2. Částicové složení látek, př.: 3 Au= 3 atomy."— Transkript prezentace:

1

2 1. Chemická značka a vzorec Vyjadřují: 1.O kterou látku jde, př.: O= kyslík HCl= kyselina chlorovodíková 2. Částicové složení látek, př.: 3 Au= 3 atomy zlata 2 H 2 O= 2 molekuly vody 3. Látkové množství Na= 1 mol sodíku 2 HCl= 2 moly chlorovodíku

3 2. Oxidační číslo = náboj, který nesou atomy v molekule sloučeniny. Značí se římskou číslicí vpravo nahoře u symbolu prvku a dosahuje hodnot: 1. kladných: +I- ný +II- natý +III- itý +IV- ičitý +V- ečný / ičný +VI- ový +VII- istý +VIII- ičelý 2. záporných: -I až –IV 3. nula Jestli je kladný nebo záporný určuje elektronegativita

4 Elektronegativita = schopnost atomu přitahovat k sobě vazebné elektrony Vyjadřuje se písmenem X a její hodnotu najdeme v periodické tabulce prvků pod prvkem (př. Na – 1,0) Vazba mezi dvěma atomy se uskutečňuje pomocí elektronů, které tvoří vazebné elektronové páry Atom, který má větší elektronegativitu má větší schopnost (sílu) k sobě přitáhnout vazebný elektronový pár a na tomto atomu je potom záporný náboj

5 Pravidla pro stanovení oxidačních čísel 1. Volné atomy a atomy v molekulách a krystalech prvků mají ox.číslo = 0 př. O 2 0, C 0 …. 2. Vodík (H):  ve sloučeninách s nekovy má ox.číslo +I (H I Cl -I )  ve sloučeninách s kovy má ox.číslo –I (Na I H -I ) 3. Kyslík (O) má ve sloučeninách oxidační číslo –II př. H 2 I O -II, S IV O 2 -II …  Výjimku tvoří peroxidy, kde má ox.č. –I. 3. Nejvyšší možné oxidační číslo lze určit podle umístění prvku v periodické tabulce (určuje ho číslo periody) Na (I.A perioda = nejvyšší ox.č.I) Al (III.A perioda = nejvyšší ox.č.III) Cl (VII.A perioda = nejvyšší ox.č.VII) 4. Oxidační číslo iontu = náboj iontu př. (SO 4 ) 2- : SO 4 -II 5, Součet oxidačních čísel všech atomů ve sloučenině se musí rovnat nule

6 3. Dvouprvkové sloučeniny Dvouslovný název: 1.slovo = název prvku se záporným ox.číslem + koncovka - id 2.slovo = přídavné jméno odvozené od prvku s kladným ox.číslem + koncovka dle ox.čísla př. CaCl 2 = chlorid vápenatý Na 2 S = sulfid sodný Al 2 O 3 = oxid hlinitý Výjimky: Halogenvodíky: HCl, HF… (chlorovodík,fluoorovodík…) Voda: H 2 O Vodík+nekovy: H 2 S (sulfan, sirovodík), NH 3 (amoniak), PH 3 (fosfan), SiH 4 (silan)

7 4. Hydroxidy Hydroxid + příd.jméno prvku s kladným ox.číslem - koncovka dle ox.čísla př.NaOH = hydroxid sodný Ca(OH) 2 = hydroxid vápenatý Fe(OH) 3 = hydroxid železitý

8 5. Kyseliny 1.Bezkyslíkaté kyseliny(obsahují jen vodík a nekovový prvek) kyselina + přídavné jméno odvozené od názvu dvouprvkové sloučeniny se zakončením – ová: př. kyselina chlorovodíková kyselina sulfanová (sirovodíková) kyselina bromovodíková

9 2. Kyslíkaté kyseliny Kyselina + přídavné jméno odvozené od středového prvku s koncovkou podle oxidačního čísla. př. H 2 S VI O 4 = kyselina sírová Pokud kyselina tvoří více těchto kyselin s odlišným počtem vodíků, rozlišují se předponou di-hydrogen-, tri- hydrogen-… př. H 3 PO 4 = kys.trihydrogenfosforečná HPO3 = kys.fosforečná Pokud je v kyselině více atomů středového prvku, označí se předponou di-, tri-… př. H 2 S 2 O 7 = kyselina disírová

10 6. Soli VZNIKAJÍ NAHRAZENÍM VODÍKU KYSELINY KATIONTEM. Soli bezkyslíkatých kyselin - viz dvouprvkové sloučeniny př. KCl = chlorid draselný 2. Soli kyslíkatých kyselin - základ přídavného jména kyseliny s koncovkou – an + kationt kovu s nábojem. př. Na 2 SO 4 = síran sodný Ca 3 (PO 4 )2 = fosforečnan vápenatý

11 V případě, že nedojde k náhradě všech vodíků za kationty a ve sloučenině 1 nebo více iontů vodíku zbyde, vznikají HYDROGENSOLI: př. NaHCO 3 = hydrogenuhličitan sodný ………………………………………………….. Pokud sůl vytvoří krystaly, ve kterých jsou vázány molekuly vody, nazývá se taková sůl HYDRÁT: př. K 2 CO 3.5 H 2 O = pentahydrát uhličitanu draselného


Stáhnout ppt "1. Chemická značka a vzorec Vyjadřují: 1.O kterou látku jde, př.: O= kyslík HCl= kyselina chlorovodíková 2. Částicové složení látek, př.: 3 Au= 3 atomy."

Podobné prezentace


Reklamy Google