Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Autor materiálu:RNDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Autor materiálu:RNDr."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Autor materiálu:RNDr. Pavlína Kochová Datum vytvoření:září 2012 Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět:chemie Ročník:Sekunda, 1. Téma:anorganické názvosloví – bezkyslíkaté kyseliny a jejich soli Druh materiálu:prezentace + pracovní list Klíčová slova:halogenovodíky, halogenid, sulfid, kyanid, selenid, tellurid, oxidační číslo, valenční koncovka Anotace:prezentace s výkladem a zakomponovanou aktivitou následovaná aktivitou pro procvičení ev. zpětnou vazbu

2 VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Typ interakce Dum se skládá z výkladu formou prezentace s vloženou aktivitou a o následnou aktivitu formou pracovního listu Druh výukového zdroje Prezentace je učena pro výklad názvosloví daných skupin látek pro první rok výuky chemie na nižším gymnáziu resp. opakování kapitoly v prvním ročníku vyššího gymnázia. charakterizuje bezkyslíkaté kyseliny a jejich soli jako skupiny látek podává v jednotlivých krocích názorné vysvětlení postupu vytváření jejich názvů a vzorců druhá část prezentace umožňuje aktivní procvičení resp. rychlé zopakování Názvů jednotlivých kyselinotvorných plynů a aniontů jejich solí Pracovní list ve dvou úrovních obtížnosti lze použít pro procvičování učiva v hodině nebo jako domácí úkol, nebo pro zpětnou vazbu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

3 VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Typická délka využití Při použití pro výuku tématu jako nového učiva je dům zamýšlen na jednu vyučovací jednotku. Dle schopností žáků je aktivitu možno realizovat v hodině nebo formou domácího úkolu. Při opakování je délka prezentace 20 – 30 min. v závislosti na úrovni znalostí žáků. Zařazení materiálu dle ŠVP student určí oxidační číslo atomů prvků v halogenovodících resp. dalších binárních sloučeninách vodíku s ox. č. I osvojí si názvosloví binárních sloučenin vodíku s oxidačním číslem +I, odvozených kyselin a jejich solí odvodí z názvů vzorce a naopak Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

4 NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY A JEJICH SOLI VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

5 KYSELINY látky schopné odštěpovat H + - vodíkový kation (proton) dělení - bezkyslíkaté - kyslíkaté bezkyslíkaté - vodné roztoky binárních, plynných sloučenin vodíku s elektronegativními nekovovými prvky obecný vzorec H m X VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

6 NÁZVY A VZORCE PLYNŮ VII. A skupinaHX název halogenu + o + vodík HF – fluorovodíkHCl – chlorovodík HBr – bromovodíkHI – jodovodík VI. A skupinaH 2 X základ latinského názvu + -an H 2 S – sulfanH 2 Se – selanH 2 Te – telan další HCN - kyanovodík Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž

7 NÁZVY KYSELIN jsou dvouslovné – podstatné jméno – kyselina – přídavné jméno – název plynu + koncovka –ová kyselina chlorovodíková (halogenovodíková) kyselina sulfanová (selanová, tellanová) kyselina kyanovodíková Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž

8 VZORCE KYSELIN vzorec plynu = vzorec kyseliny Reakce plynů a jejich vodných roztoků se mohou lišit, je proto důležité rozlišovat, kdy jde o plynnou sloučeninu a kdy o její roztok !! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž

9 SOLI BEZKYSLÍKATÝCH KYSELIN soli jsou odvozeny od jednotlivých kyselin náhradou vodíkového kationtu kationtem kovu, nebo kationtem amonným názvy solí jsou odvozeny od jednotlivých kyselin a mají společnou koncovku –id kyselina sulfanová→sulfid S -II (selanová, tellanová)→selenid Se -II, tellurid Te -II kyselina kyanovodíková→kyanid CN -I kyselina chlorovodíková →chlorid Cl -I (halogenovodíková)→halogenid X -I VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

10 OD VZORCE K NÁZVU 1. oxidační číslo X v halogenidech a CN vkyanidech = -I VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Mg F 2 -I 2. součet oxidačních čísel všech prvků = 0 II 3. název začíná podstatným jménem halogenid (fluorid, chlorid, bromid, jodid, resp. kyanid ) fluorid 4. následuje přídavné jméno – název druhého prvku + valenční koncovka dle oxidačního čísla hořečnatý ! Pořadí prvků v názvu a vzorci je opačné ! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

11 OD VZORCE K NÁZVU 1. oxidační číslo S, Se, resp. Te v sulfidech, selenidech, resp. telluridech = -II VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Fe S -II 2. součet oxidačních čísel všech prvků = 0 II 3. název začíná podstatným jménem sulfid (selenid, resp. tellurid ) sulfid 4. následuje přídavné jméno – název druhého prvku + valenční koncovka dle oxidačního čísla železnatý ! Pořadí prvků v názvu a vzorci je opačné ! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

12 VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž OD NÁZVU K VZORCI jodid hlinitý 1.napsat značky prvků ! Pořadí prvků v názvu a vzorci je opačné ! 2. doplnit oxidační čísla l v halogenidech –I valenční koncovka -itý odpovídá oxidačnímu číslu hliníku +III lAl –IIII 3. doplnit stechiometrické koeficienty tak, aby součet oxidačních čísel všech prvků = 0 3 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

13 VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž OD NÁZVU K VZORCI selenid zinečnatý 1.napsat značky prvků ! Pořadí prvků v názvu a vzorci je opačné ! 2. doplnit oxidační čísla Se v selenidech –II valenční koncovka -natý odpovídá oxidačnímu číslu zinku +II SeZn –IIII 3. doplnit stechiometrické koeficienty tak, aby součet oxidačních čísel všech prvků = 0 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

14 VYTVOŘ VZORCE chlorovodík kyselina fluorovodíková kyselina tellanová kyanovodík sulfan kyselina jodovodíková kyselina bromovodíková bromovodík HCl HF H 2 Te HCN H 2 S HI HBr 8 HBr VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

15 VYTVOŘ VZORCE chlorid sodný selenid železitý kyanid měďnatý jodid draselný sulfid olovnatý bromid amonný chlorid stříbrný tellurid vápenatý NaCl FeSe Cu(CN) 2 KI PbS NH 4 Br AgCl CaTe VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

16 VYTVOŘ NÁZVY HCN HF H 2 Se HBr HI H 2 S H 2 Te HCl kyanovodík,kys.kyanovodíková fluorovodík, kys. fluorovodíková selan, kys. selanová bromovodík, kys. bromovodíková fluorovodík, kys. fluorovodíková sulfan, kys. sulfanová tellan, kys. tellanová chlorovodík, kys. chlorovodíková VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

17 VYTVOŘ NÁZVY CaCl 2 TlCN FeI 3 CCl 4 CaSe SbBr 3 Fe 2 S 3 AlF 3 chlorid vápenatý kyanid thalný jodid železitý chlorid uhličitý selenid jodičný bromid antimonitý sulfid olovnatý fluorxid hlinitý VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

18 VYTVOŘ NÁZVY CaCl 2 TlOH FeI 3 CCl 4 IF 5 SbBr 3 Pb(OH) 2 Al(OH) 3 chlorid vápenatý hydroxid thalný jodid železitý chlorid uhličitý fluorid jodičný bromid antimonitý hydroxid olovnatý hydroxid hlinitý VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

19 URČI NÁZEV PLYNU VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

20 URČI NÁZEV PLYNU HCl VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

21 URČI NÁZEV PLYNU HCN VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

22 URČI NÁZEV PLYNU H2SH2S VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

23 URČI NÁZEV PLYNU HF VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

24 URČI NÁZEV PLYNU H 2 Se VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

25 URČI NÁZEV PLYNU HI VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

26 URČI NÁZEV PLYNU H 2 Te VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

27 URČI NÁZEV SOLI VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

28 URČI NÁZEV SOLI S -II VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

29 URČI NÁZEV SOLI Cl -I VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

30 URČI NÁZEV SOLI F -I VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

31 URČI NÁZEV SOLI (CN) -I VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

32 URČI NÁZEV SOLI Se -II VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

33 URČI NÁZEV SOLI I -I VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

34 URČI NÁZEV SOLI Br -I VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

35 VALENČNÍ KONCOVKY OXIDAČNÍ ČÍSLOVALENČNÍ KONCOVKA I - ný II - natý III - itý IV - ičitý V - ečný, - ičný VI - ový VII - istý VIII - ičelý VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Autor materiálu:RNDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google