Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KYSELINY. Obsah: Charakteristika kyselin Názvosloví bezkyslíkatých kyselin Názvosloví kyslíkatých kyselin Procvičování – odvodit vzorec, názevProcvičování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KYSELINY. Obsah: Charakteristika kyselin Názvosloví bezkyslíkatých kyselin Názvosloví kyslíkatých kyselin Procvičování – odvodit vzorec, názevProcvičování."— Transkript prezentace:

1 KYSELINY

2 Obsah: Charakteristika kyselin Názvosloví bezkyslíkatých kyselin Názvosloví kyslíkatých kyselin Procvičování – odvodit vzorec, názevProcvičování Kontrola správnosti vzorců a názvů kyselin Otázky Námět na domácí pokusdomácí pokus

3 Charakteristika kyselin jsou látky, které ve vodě uvolňují kationty vodíku H + lakmus barví červeně pH < 7 skupenství - pevné (citronová) - kapalné (dusičná, sírová…) Vodné roztoky vedou elektrický proud (obsahují volně pohyblivé ionty) Dělíme je na : dvouprvkové – bezkyslíkaté kyseliny tříprvkové – kyslíkaté kyseliny zpět na obsah

4 Názvosloví bezkyslíkatých kyselin Název je dvouslovný podstatné jméno (kyselina) přídavné jméno – odvozeno od nekovového prvku Ve vzorci je na prvním místě značka vodíku a na druhém nekovový prvek K názvu sloučeniny vodíku s nekovovým prvkem se přidá zakončení –ová Kyseliny odvozené od halogenovodíků: Od fluorovodíku HF kyselina fluorovodíková HF Od chlorovodíku HCl kyselina chlorovodíková HCl Od bromovodíku HBr kyselina bromovodíková HBr Od jodovodíku HCl kyselina jodovodíková HI zpět na obsah

5 Oxidační čísla – zakončení kyselin - ná - natá - itá - ičitá - ičná, -ečná - ová - istá - ičelá 1.I 2.II 3.III 4.IV 5.V 6.VI 7.VII 8.VIII

6 Tvorba názvů kyslíkatých kyselin I kyselina dusičná Na první místo píšeme vodík H potom značku kyselinotvorného prvku a nakonec kyslík O Napíšeme oxidační čísla atomů všech prvků Určíme počet vázaných atomů kyslíku Zapíšeme vzorec kyseliny H N O H I N V O x -II 1.(I) + 1.(V) + x.(-II)=O X=3 HNO 3 Postup, je-li oxidační číslo kyselinotvorného prvku liché (I, III, V, VII)

7 Tvorba názvů kyslíkatých kyselin II Kyselina sírová Na první místo zapíšeme dva atomy vodíku H potom značku kyselinotvorného prvku a nakonec kyslík O Napíšeme oxidační čísla atomů všech prvků Určíme počet vázaných atomů kyslíku Zapíšeme vzorec kyseliny H 2 S O Dva atomy H proto, že součet ox. čísel musí být dělitelný dvěma H I 2 S VI O -II x Součet všech kladných nábojů musí být roven všem záporným nábojům 2.(I) + 1.(VI) + x.(-II)=O X = 4 H 2 SO 4 Postup, je-li oxidační číslo kyselinotvorného prvku sudé (II, IV, VI, VIII).

8 Odvození názvu kyseliny ze vzorce I HClO 4 zapíšeme oxidační H I Cl x O 4 -II čísla atomů prvků vypočítáme oxidační číslo 1.(I) +1.(x) + 4.(-II) = 0 kyselinotvorného prvku, a tak x = VII zjistíme odpovídající zakončení přídavného jména v názvu kyseliny X = VII - istá spojíme podstatné jméno kyselinakyselina chloristá a přídavné jméno s odvozeným zakončením

9 Odvození názvu kyseliny ze vzorce II H 2 CO 3 zapíšeme oxidační H 2 I C x O 3 -II čísla atomů prvků vypočítáme oxidační číslo 2.(I) +1.(x) + 3.(-II) = 0 kyselinotvorného prvku, a tak x = IV zjistíme odpovídající zakončení přídavného jména v názvu kyseliny X = IV - ičitá spojíme podstatné jméno kyselinakyselina uhličitá a přídavné jméno s odvozeným zakončením zpět na obsah

10 Odvozuj vzorce kyselin z jejich názvů 1.Kyselina jodovodíková 2.Kyselina dusičná 3.Kyselina chloristá 4.Kyselina chlorná 5.Kyselina dusitá 6.Kyselina wolframová 7.Kyselina fluorovodíková 8.Kyselina jodičná 9.Kyselina křemičitá 10.Kyselina bromovodíková 11.Kyselina chlorečná 12.Kyselina chloritá 13.Kyselina siřičitá 14.Kyselina chlorovodíková 15.Kyselina jodistá

11 Odvozuj názvy kyselin z jejich vzorců 1.HIO 4 2.HCl 3.H 2 SO 3 4.HClO 2 5.HClO 3 6.HBr 7.H 2 SiO 3 8.HIO 3 9.HF 10.H 2 WO 4 11.HNO 2 12.HClO 13.HClO 4 14.HNO 3 15.HI

12 Kontrola Správné vzorce kyselin jsou uvedeny na stránce Odvozuj názvy kyselin z jejich vzorců od č. 15 do č. 1. Správné názvy kyselin jsou uvedeny na stránce Odvozuj vzorce kyselin z jejich názvů od č. 15 do č. 1. zpět na obsah

13 Otázky Vysvětli, jak vznikají kyselé deště? Jak jsou definovány kyseliny? Jak dělíme kyseliny podle počtu prvků? V jakém skupenství jsou kyseliny? Uveď příklady. Proč vodné roztoky kyselin vedou elektrický proud? Co jsou indikátory, k čemu slouží? Které indikátory znáš? Zapiš rovnicí rozklad kyselin HCl, HNO 3, H 2 SO 4 na ionty. Které produkty vznikají reakcí hořčíku, hliníku a zinku s kyselinou chlorovodíkovou a kyselinou sírovou? Reakce zapiš chemickými rovnicemi. zpět na obsah

14 Domácí pokus Sestav jednoduchou aparaturu podle obrázku. Ponoř dva železné hřebíky (elektrody) do vodného roztoku 8% octa (elektrolyt). Do obvodu připoj žárovku. Jako zdroj stejnosměrného proudu použij 4,5 V baterii. Pozoruj žárovku. + - Jak reaguje žárovka na procházející proud? KONEC zpět na obsah


Stáhnout ppt "KYSELINY. Obsah: Charakteristika kyselin Názvosloví bezkyslíkatých kyselin Názvosloví kyslíkatých kyselin Procvičování – odvodit vzorec, názevProcvičování."

Podobné prezentace


Reklamy Google