Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Názvosloví oxidů Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další používání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Názvosloví oxidů Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další používání."— Transkript prezentace:

1 Názvosloví oxidů Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další používání podléhá autorskému zákonu. Projekt Škola činností CZ.1.07/1.4.00/21.30.20VY_52_INOVACE_55_Ch8 © Radoslava Jarošová Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Základní škola Loket, okres Sokolov

2 Název: Pravidla pro psaní vzorců a názvů oxidů Anotace: Dvouprvkové sloučeniny kyslíku s dalším prvkem, procvičování vzorce oxidu z jeho názvu, procvičování tvorby názvu oxidu z jeho vzorce Autor: Radoslava Jarošová Jazyk: český Očekávaný výstup: definuje oxidy, ovládá názvoslovní pravidla oxidů, určí nejznámější oxidy Klíčová slova: oxidační číslo, tvorba vzorce oxidu, tvorba názvu oxid uhličitý,oxid uhelnatý, oxid siřičitý. Oxid vápenatý, křemičitý, hlinitý Druh učebního materiálu: pracovní list Druh interaktivity: aktivita Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: ZŠ – druhý stupeň Ročník: osmý Vazby na ostatní materiály: VY_52_INOVACE_38_Ch8

3 Odpověz správně na otázky: I.Definuj oxidy. II.Z čeho se skládá název oxidů? III. Jaké oxidační číslo má kyslík v oxidech? IV. Co lze využít při tvorbě oxidu z jeho názvu? V. Jakému oxidačnímu číslu odpovídá zakončení –istý, -natý? VI.Jaký je postup při tvorbě vzorce oxidu z jeho názvu? Uveď na příkladu oxidu fosforečném. VII.Jaký je postup při tvorbě oxidu z jeho vzorce? Uveď na příkladě Cl 2 O 7 VIII.Při čem dochází ke slučování chemických prvků kyslíku s dalším prvkem? IX. Jak se nazývá reakce, při které se teplo uvolňuje? Uveď příklad. X.Jaké jsou nejznámější oxidy? řešenířešení I. – II.– řešenířešení VIII.VIII řešení řešení III. – VI.

4 Řešení I. – II. I.Dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku. ( starší název kysličníky). II. Název oxidů je dvouslovný. Skládá se z podstatného a přídavného jména – např. oxid hlinitý. Podstatné jméno je oxid a přídavné jméno hlinitý, jehož zakončení odpovídá oxidačnímu číslu prvku I. až VIII. zpět

5 Řešení III. – VI. III. V oxidech má vždy kyslík oxidační číslo –II. (O –II ) IV. Lze využít znalost slučovacích poměrů atomů v prvku a kyslíku. (N 2 O – poměr atomů 2:1 ) V. VII, II VI.Postup: a) název oxidu: oxid fosforečný b) zápis značek v obráceném pořadí: PO c) určení oxidačních čísel atomů obou prvků: fosforečný P V oxid O –II d) úprava počtu vázaných atomů ( křížové pravidlo): P V O -II 2 : 5 ( poměr atomů) e) vzorec oxidu: P 2 O 5 zpět

6 Řešení VII. VII.Postup: a) vzorec halogenidu : Cl 2 O 7 2 : 7 ( poměr atomů) V případě, že jsou oxidační čísla obou atomů dělitelná dvěma, děláme krácení. b) určení oxidačních čísel atomů obou prvků ( křížové pravidlo ): Cl 2 O 7 Cl VII O -II z poměrů atomů vázaných v oxidu: Cl 2 X O 7 -II 2.x + 7.(-II) = 0 x = VII c) určení podstatného jména: O -II oxid d) určení přídavného jména: Cl VII chloristý e) název oxidu: oxid chloristý zpět

7 Řešení VIII.- X. VIII. Při hoření. Je to chemická reakce, kterou člověk využívá jako zdroj světla a tepla. Produkty této chemické reakce - oxidy. IX.Reakce exotermická. Při této reakci se teplo uvolňuje. Např. hašení vápna, hoření. X.oxid uhličitý - CO 2 oxid uhelnatý - CO oxid hlinitý - Al 2 O 3 oxid křemičitý - SiO 2 oxid vápenatý - CaO oxid siřičitý - SO 2 zpět

8 Seznam použité literatury a pramenů: Zdroje: Základy praktické chemie pro 8. ročník základní školy. druhé aktualizované vydání. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-879-7. Základy chemie 1 pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky gymnázií a střední školy. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-720-0. Přírodopis 9. Olomouc: PRODOS, 2000. ISBN 80-7230-069-5. hemie, Úvod do obecné a a norganické chemie pro 8. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletého gymnázia. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s. r. o., 2010. ISBN 978-80-7289-133-7. Http://cs.wikipedia.org/wiki/Halit [online]. 2004 [cit. 2013-03-04]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Halit Autor: Radoslava Jarošová Základní škola Loket, okres Sokolov radka.jarosova@zsloket.cz březen 2013 Objekty, použité k vytvoření sešitu, jsou součástí SW Smart Notebook nebo pocházejí z veřejných knihoven obrázků (public domain) nebo jsou vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Názvosloví oxidů Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další používání."

Podobné prezentace


Reklamy Google